Finanssivalvonta

Finansinspektionen blir medlem i det globala samarbetsnätverket för centralbanker och tillsynsmyndigheter Network for Greening the Financial System (NGFS)

Dela

Finansinspektionen har antagits som medlem i det globala samarbetsnätverket för centralbanker och tillsynsmyndigheter Network for Greening the Financial System (NGFS). Nätverket utvecklar tillvägagångssätt för att förbättra förutsättningarna för hållbar finansiering och identifiera de risker som klimatförändringen innebär för finanssektorn.

Direktör Anneli Tuominen från Finansinspektionen är medlem av nätverkets styrgrupp.

 – I fortsättningen ökar tillsynen över hållbar finansiering i Finansinspektionens arbete. Det är viktigt att vi för egen del kan bidra till att skapa gemensamma, internationella tillsynsförfaranden, konstaterar Tuominen.

Samarbetsnätverket har en viktig roll vid utbytet av goda tillvägagångssätt mellan tillsynsmyndigheterna, framtagandet av gemensamma definitioner och en ökad dialog.

Se också

The Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS)

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av Armi Taipale, avdelningschef, Kapitalmarknadstillsyn. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon  09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsy nen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensi onsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbola gen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Results of the EU-wide stress tests: Finnish banking sector’s solvency would withstand a strong weakening in the operating environment30.7.2021 20:06:00 EEST | Press release

On 30 July 2021, at 19.00 Finnish time, the European Banking Authority (EBA) published the results of its EU-wide stress test exercise to assess the resilience of significant banks to possible changes in the operating environment. The stress tests measured the impact of an unlikely but plausible strong weakening in the operating environment on the profits and capital ratios of large European banks. In the stress tests, the banks assessed the impact on their profit and capital position in accordance with common guidelines and methodology, and based on figures at the end of 2020.

Stresstestresultaten för europeiska banker: den finländska banksektorns kapitaltäckning skulle klara en kraftig konjunkturnedgång i omvärlden30.7.2021 20:06:00 EEST | Tiedote

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 30 juli 2021 kl. 19 finsk tid resultaten av det EU-omfattande stresstestet, som mäter betydande bankers motståndskraft vid eventuella omvärldsförändringar. I stresstestet prövades hur en osannolik men möjlig kraftig konjunkturnedgång i omvärlden skulle påverka stora europeiska bankers resultatförmåga och kapitaltäckning. Bankerna analyserade i stresstestet effekterna på resultat- och kapitalutvecklingen i enlighet med gemensamma anvisningar och metoder på basis av siffrorna för utgången av 2020.

Eurooppalaiset pankkien stressitestit julkaistu: Suomen pankkisektorin vakavaraisuus kestäisi toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen30.7.2021 20:06:00 EEST | Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 30.7.2021 kello 19 Suomen aikaa tulokset EU:n laajuisista stressitesteistä, jotka mittaavat merkittävien pankkien kestokykyä mahdollisissa toimintaympäristön muutoksissa. Stressitesteillä testattiin epätodennäköisen mutta mahdollisen toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen vaikutusta suurten eurooppalaisten pankkien tuloksentekokykyyn ja vakavaraisuuteen. Stressitesteissä pankit arvioivat vaikutuksia kukin omalta kohdaltaan yhteisen ohjeistuksen ja metodologian mukaisesti vuoden 2020 lopun lukujen perusteella.

FIN-FSA decides not to extend its recommendation on distribution of credit institutions’ profits beyond 30 September 202127.7.2021 18:30:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has decided not to extend its recommendation on the distribution of credit institutions’ profits beyond 30 September 2021. The recommendation expires as to both profit distribution and variable remuneration. Credit institutions’ decisions on profit distribution should take place after 30 September 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum