Finanssivalvonta

Finansinspektionen förlänger inte giltighetstiden för vinstutdelningsrekommendationen för kreditinstitut efter 30.9.2021

Dela

Finansinspektionen förlänger inte längre giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation för kreditinstitut efter den 30 september 2021. Rekommendationen slutar att gälla både vinstutdelning och rörliga ersättningar. Kreditinstituten uppmanas att fatta beslut om vinstutdelning först efter den 30 september 2021.

Finansinspektionen har i sitt beslut beaktat Europeiska centralbankens (ECB) beslut av den 23 juli 2021 om att inte förlänga sin rekommendation om begränsning av kreditinstitutens vinstutdelning efter den 30 september 2021. ECB:s beslut grundar sig på att det ekonomiska läget har förbättrats och att osäkerheten därmed har minskat.

Finansinspektionen förväntar sig att kreditinstituten fortsättningsvis beaktar riskerna med den utdragna coronapandemin i sin planering av vinstutdelning och i sin övriga verksamhet. Kreditinstituten ska i sin vinstutdelning noggrant bedöma hållbarheten i sina kapital och i sin affärsmodell och ägna särskild uppmärksamhet åt kreditrisker.

Finansinspektionen utfärdade under 2020 flera rekommendationer om bankernas vinstutdelning. I sin senaste rekommendation av den 18 december 2020 uppmanade Finansinspektionen kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn att iaktta stor försiktighet och kvantitativa kriterier i sin vinstutdelning för räkenskapsperioderna 2019–2020. Finansinspektionen har i sina tidigare vinstutdelningsrekommendationer följt ECB:s linje.

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande direktör Jyri Helenius, banktillsyn. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, (vardagar kl. 9–16).

Se också

• ECB:s pressmeddelande 23.7.2021
• ECB:s rekommendation om vinstutdelning 15.12.2020

Tidigare tillsynsmeddelanden till kreditinstitut som står under Finansinspektionens direkta tillsyn:

• Tillsynsmeddelande 18.12.2020 – 83/2020: Ny rekommendation från Finansinspektionen om kreditinstitutens vinstutdelning
• Tillsynsmeddelande 29.7.2020 – 46/2020: Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar
• Tillsynsmeddelande 30.3.2020 – 12/2020: Finansinspektionen preciserar sin rekommendation om avstående från vinstutdelning
• Tillsynsmeddelande 30.3.2020 – 11/2020: Finansinspektionen gav bankerna under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning – ECB publicerade i går kväll motsvarande rekommendation till de banker som står under dess direkta tillsyn

Finansinspektionens tidigare pressmeddelande om vinstutdelningsrekommendationen:

• Pressmeddelande 18.12.2020: Ny rekommendation från Finansinspektionen om kreditinstitutens vinstutdelning
• Pressmeddelande 29.7.2020: Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar
• Pressmeddelande 30.3.2020: Finansinspektionen gav bankerna under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning – ECB publicerade i går kväll motsvarande rekommendation till de banker som står under dess direkta tillsyn

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finnish financial sector is stable - economy is recovering but risks remain high14.9.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Finnish financial sector remained stable in the first half of 2021. Economic recovery and investment market developments supported the profitability of the Finnish financial sector. The pandemic continues to perpetuate uncertainty in the economy and financial markets. For this reason, it is important that the capital position and liquidity of the financial sector remain strong.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum