Finanssivalvonta

Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet

Dela

Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet från och med den 14 december 2020. Till ombud har advokat Pekka Jaatinen utsetts.

Enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen kan Finansinspektionen tillsätta ett ombud för att övervaka ett auktoriserat tillsynsobjekts verksamhet bland annat om det vid skötseln av dess verksamhet har förekommit oskicklighet eller oförsiktighet.

Finansinspektionens beslut förutsätter inga åtgärder av bolagets kunder och beslutet har ingen inverkan på det försäkringsskydd som bolaget tillhandahåller. Finansinspektionen omprövar behovet av ombud senast i juni 2021.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 11 december 2020 till förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Kaisa Forsström, försäkringstillsynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EETPress release

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum