Finanssivalvonta

Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen

Dela
Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

Finansinspektionens strategi för bekämpning av penningtvätt fastställdes i början av året. Den betonar riskbasering och effektivitet och den täcker också tillsyn över bekämpning av finansiering av terrorism samt iakttagande av sanktioner.

- Tillsynen över penningtvätt riktas till samtliga företag under vår tillsyn och grundar sig på långvarigt arbete. Om det uppstår misstankar om försummelser eller överträdelser har vi tillgång till ett omfattande urval metoder, från anmärkningar till indragning av koncessionen och sanktioner, konstaterar byråchef Pekka Vasara.

Finansinspektionens föregripande roll, dvs. information och anvisningar, är central i strategin. Under de senaste åren har det kommit ut många nya, små och internationella aktörer på marknaden som inte nödvändigtvis känner till de förväntningar som lagstiftningen ställer. Syftet med tillsynen är alltid att företagen under tillsyn kan agera rätt så att det inte uppstår behov av påföljder.

Tillsynen täcker samtliga aktörers livscykel, ända från ansökningarna om registrering eller koncession. De aktörer som är förenade med den största totala risken omfattas av regelbunden kontinuerlig tillsyn och de är föremål för årliga inspektioner eller temabedömningar.

Sanktionsövervakning i samarbete med andra myndigheter

Västländerna riktade i fjol sanktioner av aldrig tidigare skådad omfattning mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. Den delreform av penningtvättslagen som riksdagen godkände i mars ger i fortsättningen Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av ekonomiska sanktioner.

- Tack vare lagändringen kommer vi effektivare åt eventuella brister och försummelser, då vi hittills har övervakat indirekt med bristfälliga befogenheter. Vi koncentrerar oss särskilt på att företagen under tillsyn har tillräckliga och proportionella processer för den egna tillsynen över iakttagandet av sanktioner, säger Pekka Vasara.

På samma sätt som på andra tillsynsområden är det fråga om samarbete mellan myndigheterna. Utrikesministeriet meddelar tolkningsanvisningar för sanktionsförordningarna samt behandlar undantagstillstånd i anslutning till sanktionerna. Utsökningsverket svarar för frysningen av tillgångar. När en myndighet misstänker att till exempel sanktioner överträtts eller kringgåtts undersöks saken av polisen.

Lagändringen trädde i kraft den 31 mars 2023. Finansinspektionen preciserar inriktningen av tillsynen när föreskrifterna om iakttagandet av sanktioner blir färdiga.

Kontakta

Närmare upplysningar lämnas av Pekka Vasara, byråchef, Bekämpning av penningtvätt.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030 vardagar kl. 9-16.

Länk

Tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

FIN-FSA prohibits Ermitage Partners Oy from providing investment services without authorisation7.6.2023 14:30:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) prohibits Ermitage Partners Oy from providing investment services without authorisation. The FIN-FSA finds that Ermitage Partners Oy has provided investment services without a legally required authorisation although the activities of the firm have fulfilled the characteristics of the transmission of orders under the Investment Services Act.

Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd7.6.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd. Enligt Finansinspektionen har Ermitage Partners Oy tillhandahållit investeringstjänster utan i lagen föreskrivet verksamhetstillstånd, fastän bolagets verksamhet har uppfyllt kriterierna för förmedling av order enligt lagen om investeringstjänster.

Financial sector's capital position as at 31 March 2023: The Finnish financial sector's capital position has remained good - risks in the operating environment still high7.6.2023 11:00:00 EEST | Press release

The state of the Finnish financial sector has remained good in the early months of the year, despite the continued high level of risks in the operating environment. The economic outlook is overshadowed by weak consumer and business confidence, higher prices and the rapid rise in interest rates to a significantly higher level than in previous years. On the other hand, the economy has been more resilient than expected and some segments of the equity markets have developed positively compared to the turn of the year.

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2023: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland – omvärldsriskerna alltjämt höga7.6.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Läget i den finansiella sektorn i Finland var fortsatt gott under början av året trots att omvärldsriskerna fortfarande ligger på en hög nivå. De ekonomiska utsikterna fördystras av konsumenternas och näringslivets svaga förtroende, prisökningen och de kraftigt stigande och betydligt högre räntorna jämfört med tidigare år. Ekonomin har emellertid klarat av läget bättre än förväntat och utvecklingen på aktiemarknaden har ställvis varit positiv jämfört med läget vid årsskiftet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum