Finanssivalvonta

Finansinspektionens direktion för 2021-2023 har utnämnts

Dela

Bankfullmäktige har utsett medlemmarna i Finansinspektionens direktion för en treårsperiod från och med den 1 januari 2021.

Medlemmarna är

  • direktionens vice ordförande Marja Nykänen, Finlands Bank
  • understatssekreterare Leena Mörttinen, finansministeriet
  • avdelningschef, överdirektör Heli Backman, social- och hälsovårdsministeriet.

Till personliga suppleanter för dem utsågs

  • avdelningschef Katja Taipalus, Finlands Bank
  • lagstiftningsråd Janne Häyrynen, finansministeriet
  • direktör Hannu Ijäs, social- och hälsovårdsministeriet.

Till medlemmar utsågs dessutom

  • filosofie magister, SGF Lasse Heiniö
  • ekonomie magister Leena Kallasvuo
  • arbetslivsprofessorn i ekonomi, politices doktor Vesa Vihriälä.

Marja Nykänen utsågs till ordförande för direktionen och Leena Mörttinen till vice ordförande.

Finansinspektionens och dess direktions uppgifter har fastställts i lag. Direktionen uppställer mål för tillsynsmyndighetens verksamhet, besluter om riktlinjerna för verksamheten och styr och övervakar måluppfyllelsen och efterlevnaden av riktlinjerna.

Närmare upplysningar lämnas av

bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, tfn 09 432 3089.

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EETPress release

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum