Finanssivalvonta

Finansinspektionens seminarium: Digitalisering, artificiell intelligens och dataanvändning formar om de finansiella tjänsterna. Vad innebär det för kunden?

Dela

Digitalisering, artificiell intelligens och ständigt växande dataanvändning ökar den finansiella sektorns kostnadseffektivitet och gör det möjligt att erbjuda kunderna bättre tjänster. Dessa tjänster kan både kunder och tjänsteleverantörer dra nytta av på många sätt. Den digitala omvandlingen är dock förenad med risker som aktörerna måste identifiera och hantera.

Dessa frågor diskuteras ingående på Finansinspektionens seminarium den 26 november 2019 under rubriken ”Digitalisering, artificiell intelligens och dataanvändning formar om de finansiella tjänsterna. Vad innebär det för kunden?”

- Utnyttjande av artificiell intelligens och data öppnar upp helt nya möjligheter till skräddarsydda tjänster.Lagstiftning och tillsyn ska dock sörja för att teknologins möjligheter inte missbrukas, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Ansvaret för tjänsterna ligger alltid hos tillståndsinnehavaren

Digitalisering - när den är som bäst - gör det möjligt att tillhandahålla tjänster på ett mer kostnadseffektivt och säkert sätt än tidigare. De finansiella aktörerna måste dock alltid ha förmåga att identifiera och kritiskt bedöma riskerna med digitalisering. Exempel på dessa är cyberriskerna och de långa underleverantörskedjor som uppkommer vid utläggning av verksamhet.

- De finansiella aktörerna får inte glömma att tillståndsinnehavaren, i sista hand bolagets styrelse, alltid bär ansvaret för till exempel automatiserade beslut som utnyttjar artificiell intelligens och för utlagd verksamhet, påpekar Tuominen.

Utnyttjande av digitalisering och ny teknologi kräver både investeringar och specialkompetens inom ICT av aktörerna. Digitaliseringen kan således ta sig olika uttryck hos olika aktörer: vissa kan tillgodogöra sig fördelarna med digitalisering genom att investera i den nya teknologin och locka till sig digitaliseringsexperter, medan andra har svårt att hänga med i utvecklingen.

Alla har rätt till finansiella tjänster som är säkra och lätta att använda

Enligt en landrapport som Europeiska kommissionen har publicerat i år har finländarna de bästa digitala färdigheterna i Europa: 76 % av finländarna har åtminstone grundläggande digitala färdigheter (EU-medeltalet: 57 %).  Finland ligger också tillsammans med Holland i framkant när det gäller användningen av elektroniska banktjänster: 94 % av finländska internetanvändare använde elektroniska banktjänster 2018 (EU-medeltalet: 64 %).*

Men vi har också användargrupper som upplever det svårt att hänga med i omvälvningen. - Det är viktigt att alla har tillgång till tjänsterna också i det allt mer digitala samhället, konstaterar Tuominen.

Finansinspektionen vill bidra till digitaliseringsutvecklingen i den finansiella sektorn. De nya finansiella aktörerna är också mycket intresserade av de möjligheter som digitaliseringen medför. Betaltjänster, plattformsbaserade affärsmodeller och utbudet av virtuella valutor är de tre frågor som sysselsätter Finansinspektionens Innovation HelpDesk mest.

Se också

Seminariewebbplatsen (på finska)

Anneli Tuominens tal (på finska)

*Europeiska kommissionens landrapport 2019: Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI), (på finska respektive engelska)

Nyckelord

Kontakter

Anneli Tuominen, direktör

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 30.9.2019: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland4.12.2019 10:30:00 EETTiedote

Siffrorna för slutet av september 2019, som i dag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finansiella sektorn i Finland är fortsatt stabil och kapitaltäckningen respektive solvensen har stärkts något. Kapitaltäckningen i den finländska banksektorn låg fortfarande över genomsnittet för bankerna i EU-området. Både livförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens låg kvar på en god nivå. Endast skadeförsäkringssektorns solvens försvagades något, men ligger trots det fortfarande på en god nivå.

Financial sector’s capital position as at 30 September 2019: Finnish financial sector’s capital position remains good4.12.2019 10:30:00 EETPress release

According to end-September 2019 information released today by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), Finland’s financial sector remains stable and the capital position has strengthened slightly. The Finnish banking sector’s capital position remained stronger than the EU average. The solvency position of both life insurance companies and pension institutions remained solid. Solvency weakened slightly only in the case of the non-life insurance sector, but remains solid.

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvällä tasolla4.12.2019 10:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun 2019 lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakaa, ja sen vakavaraisuus on hieman vahvistunut. Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi edelleen EU-alueen pankkien keskimääräistä tasoa vahvempana. Sekä henkivakuutusyhtiöiden että työeläkelaitosten vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla. Ainoastaan vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikentyi hieman mutta on edelleen hyvällä tasolla.

Finanssivalvonnan selvitys: peruspankkipalveluiden turvaaminen edellyttää digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyyttä ja vaihtoehtoisia asiointitapoja2.12.2019 12:07:25 EETTiedote

Finanssivalvonnan tekemän selvityksen mukaan suomalaisissa pankeissa asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu kokonaisuutena tarkastellen asianmukaisesti. Kuitenkin peruspankkipalveluiden turvaaminen kaikille asiakasryhmille edellyttää, että pankit sekä parantavat digitaalisten palveluiden saavutettavuutta että ylläpitävät digitaaliselle asioinnille vaihtoehtoisia peruspankkipalveluita. Finanssivalvonta seuraa näiden toimenpiteiden toteutumista sekä palveluiden hinnoittelussa tapahtuvia muutoksia.

Financial Supervisory Authority survey: safeguarding basic banking services requires easy-to-use digital services and alternative service options2.12.2019 12:07:25 EETPress release

A survey by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) shows that, overall, the right of customers to basic banking services is implemented appropriately in Finnish banks. Safeguarding basic banking services for all customer groups requires, however, that banks both improve the availability of digital services and maintain the provision of basic banking services as an alternative to digital services. The FIN-FSA monitors the implementation of these measures as well as changes in the pricing of services.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum