Finanssivalvonta

Finansinspektionens strategi 2020-2022: Tillsynen fokuserar på konsekvenserna och riskerna av digitaliseringen och klimatförändringen för den finansiella sektorn samt på penningtvättsbekämpning

Dela

Finansinspektionens strategi för 2020-2022 vilar på tre grundpelare: inriktning av tillsynen efter förändringarna i omvärlden, bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten och personalens gedigna kompetens. Strategin för de närmaste åren lyfter fram tre prioriterade områden för tillsynen: klimatförändring, digitalisering och penningtvättsbekämpning.


För att uppnå större effektivitet i tillsynen och en effektivare resursfördelning anlägger strategin ett mer riskbaserat tillsynsgrepp än tidigare. För alla företag under tillsyn fastställs en minimitillsynsnivå samtidigt som tillsynsintensiteten koncentreras till mer riskfylld verksamhet och större företag under tillsyn. Tillsynsobservationernas relevans bestämmer mer systematiskt än tidigare hur resurserna fördelas mellan olika tillsynsåtgärder.

”En tillsynsmyndighets arbete innebär ständig prioritering. Det är viktigt att vi identifierar de största, konkreta riskerna och anvisar mer resurser än tidigare till tillsynen av dem. Genom att effektivisera vår egen verksamhet ser vi till att vi inte samtidigt måste kompromissa om tillsynens omfattning”, säger Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Digitaliseringsutvecklingen medför förändringar i de finansiella aktörernas affärsmodeller, produkter och tjänster samt i kundbeteendet. Förändringarna har stor betydelse både för sektorns lönsamhet och konkurrensläge och för aktörernas rutiner och risker. Av den anledningen ligger en av tyngdpunkterna i Finansinspektionens strategiska arbete på digitalisering. Finansinspektionen samarbetar med inhemska instanser, de nordiska tillsynsmyndigheterna, de europeiska bank-, försäkrings- och värdepappersmarknadsmyndigheterna (EBA, ESMA och EIOPA) och ECB för att fördjupa sin förståelse av digitaliseringens inverkan och utforma en gemensam tillsynspraxis. I tillsynen framhävs särskilt behovet att sörja för att den finansiella sektorn har tillfredsställande beredskap för it- och cyberrisker.

Klimatförändringen har också en betydande inverkan på de finansiella aktörernas risker och regelverken för dem och tas därför upp som en av Finansinspektionens strategiska prioriteringar. Finansinspektionen förutsätter att företagen under tillsyn gör en bedömning av konsekvenserna och riskerna av klimatförändringen och klimatpolitiken för sin verksamhet. Framöver inriktas tillsynen också till exempel på rapporteringen av ansvarsfulla investeringar.

Utnyttjande av den finansiella sektorn för penningtvätt och finansiering av terrorism och bristande tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism har fått stort utrymme i diskussionerna under de senaste åren. Det är Finansinspektionens strategiska mål att Finland har ett gott anseende inom penningtvättsbekämpning.

"Vi ökar antalet inspektioner och använder vid behov sanktioner om försummelser upptäcks vid inspektionerna. Samtidigt betonar vi vikten av att företagen under tillsyn inriktar sina åtgärder efter kundernas och transaktionernas risknivå", säger Tuominen.

Finansinspektionens strategi upprättas för tre år.


Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av direktör Anneli Tuominen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Se också

Finansinspektionens strategi 2020-2022

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade. 

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

FIN-FSA’s name used in fraudulent emails14.2.2020 15:31:30 EETPress release

Fraudulent emails are currently circulating in the name of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA). These request the recipient to answer questions relating to strong authentication in exchange for a code calculator. Recipients are requested to confirm the order of a code calculator by clicking the link in the message. The Financial Supervisory Authority is in no way related to these messages and you should not respond to them.

Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolagets verksamhet övervakas inte längre av ett ombud12.2.2020 12:42:06 EETTiedote

Finansinspektionen beslutade den 10 februari 2020 att Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolagets verksamhet inte längre behöver övervakas av ett ombud. Övervakningen grundade sig på Finansinspektionens beslut av den 14 maj 2018 om tillsättning av ombud, genom vilket advokat Pekka Jaatinen tillsattes för att övervaka Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolagets verksamhet tillsvidare.

Authorised representative oversight of Pohjantähti Mutual Insurance Company ends12.2.2020 12:42:04 EETPress release

On 10 February 2020, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) decided to end the authorised representative oversight of Pohjantähti Mutual Insurance Company. The oversight was based on a decision appointment of an authorised representative made by the FIN-FSA on 14 May 2018, which appointed Pekka Jaatinen, Attorney, to oversee the activities of Pohjantähti Mutual Insurance Company until further notice.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum