Finanssivalvonta

Finansinspektionens utredning: tryggandet av grundläggande banktjänster förutsätter lättanvändliga digitala tjänster och icke-digitala alternativ

Dela

Enligt Finansinspektionens utredning tillgodoses kundernas rätt till grundläggande banktjänster som helhet på ett adekvat sätt i de finska bankerna. Tryggandet av grundläggande banktjänster för alla kundgrupper förutsätter emellertid att bankerna både förbättrar tillgången till digitala tjänster och upprätthåller alternativa grundläggande banktjänster till de digitala tjänsterna. Finansinspektionen följer genomförandet av dessa åtgärder samt ändringarna i prissättningen av tjänsterna.

– Digitala banktjänster gör det möjligt att sköta ärenden oberoende av tid och plats. Finansinspektionen ser positivt på denna utveckling. De digitala tjänsternas användbarhet och tillgänglighet bör emellertid förbättras ytterligare med hänsyn till olika specialgruppers behov. Det skulle vara viktigt att olika kundgrupper bättre än för närvarande kunde använda digitala banktjänster, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen

Kontorsnätverket som erbjuder tjänster för privatkunder har i betydande grad reducerats under de senaste åren och samtidigt har antalet kontor som tillhandahåller kontanttjänster på heltid minskat. Tillgången till grundläggande banktjänster har således försvagats för de kunder som inte klarar av att sköta sina bankärenden digitalt.  

Kostnaderna för skötseln av bankärenden är förmånligare för dem som använder digitala banktjänster. Den största kostnadsändringen gäller kontantuttag i automater, i fråga om vilka en allt större del av bankerna har börjat ta ut en bestämd avgift efter ett visst uttaget belopp. Finansinspektionen har i utredningen även fäst uppmärksamhet vid att det finns stora skillnader i prissättningen av enskilda banktjänster mellan bankerna.

Tillgången till grundläggande banktjänster följs upp

Finansinspektionen har också bedömt tillgången till digitala tjänster, rådgivningstjänster och -material samt alternativen till digitala tjänster.

Vid behov bör det göras ändringar – dvs. anpassningar – i de digitala tjänsterna som gör dem lättare att använda och med vilka tjänsternas tillgänglighet och användbarhet också förbättras för de kunder som av en eller annan orsak annars inte kan använda tjänsterna. De anpassningar som bankerna gör ansluter sig ofta t.ex. till stödjandet av talstyrnings- och skärmläsningsprogram samt till autentiseringsverktygen.

Anpassningsnivån och alternativen till digitala tjänster varierar i de olika bankerna. Intresseorganisatio-nerna som representerar specialgrupperna anser emellertid att anpassningarna och de icke-digitala alternativen inte till alla delar är tillräckliga.

Bankerna bör fästa uppmärksamhet vid kommunikationen och rådgivningen om anpassningarna och alternativen. Dessutom ska bankerna säkerställa att kommunikationen når rätt målgrupper.

Bankerna bör även tillhandahålla icke-digitala banktjänster

Enligt Finansinspektionen är det viktigt att bankerna tillhandahåller en möjlighet att göra kontantuttag i affärer eller vid andra ombuds servicepunkter och att de aktivt undersöker om distributionsnätet av kontanter är tillräckligt samt om det är möjligt att utöka samarbetet med butiksägare för att förbättra möjligheterna till kontantuttag. Bankerna ska också informera sina kunder om de olika möjligheterna att göra kontantuttag.

Dessutom ska bankerna bedöma möjligheterna att utvidga utbudet av grundläggande banktjänster som kan skötas i telefontjänsten (t.ex. beställning av betaltjänstkuvert, betalning av fakturor och ingående av e-fakturaavtal), fästa uppmärksamhet vid att priserna på enskilda grundläggande banktjänster är skäliga samt vid behov göra måttfulla anpassningar i sina digitala banktjänster. Därtill är det viktigt att bankerna tillhandahåller rådgivning om digitala banktjänster även på orter där de inte har kontor.

Finansinspektionen överlämnade sin utredning om tillgången på och prissättningen av de grundläggande banktjänster som avses i lagen till riksdagens bankfullmäktige den 29 november 2019. Uppgifterna i utredningen grundade sig på material från webbplatsen för konsumenter om jämförelse av betalkonton (https://maksutilivertailu.fine.fi/sv), kundrespons, respons från intressegrupper och tillsynsobjekt samt den temabedömning som gjordes i samband med utredningen.

Se också

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster 2019 (på finska)

Den svenska översättningen finns här senast 3.12.

Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef

Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon (09) 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial sector’s capital position as at 30 September 2019: Finnish financial sector’s capital position remains good4.12.2019 10:30:00 EETPress release

According to end-September 2019 information released today by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), Finland’s financial sector remains stable and the capital position has strengthened slightly. The Finnish banking sector’s capital position remained stronger than the EU average. The solvency position of both life insurance companies and pension institutions remained solid. Solvency weakened slightly only in the case of the non-life insurance sector, but remains solid.

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 30.9.2019: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland4.12.2019 10:30:00 EETTiedote

Siffrorna för slutet av september 2019, som i dag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finansiella sektorn i Finland är fortsatt stabil och kapitaltäckningen respektive solvensen har stärkts något. Kapitaltäckningen i den finländska banksektorn låg fortfarande över genomsnittet för bankerna i EU-området. Både livförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens låg kvar på en god nivå. Endast skadeförsäkringssektorns solvens försvagades något, men ligger trots det fortfarande på en god nivå.

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvällä tasolla4.12.2019 10:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun 2019 lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakaa, ja sen vakavaraisuus on hieman vahvistunut. Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi edelleen EU-alueen pankkien keskimääräistä tasoa vahvempana. Sekä henkivakuutusyhtiöiden että työeläkelaitosten vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla. Ainoastaan vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikentyi hieman mutta on edelleen hyvällä tasolla.

Finanssivalvonnan selvitys: peruspankkipalveluiden turvaaminen edellyttää digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyyttä ja vaihtoehtoisia asiointitapoja2.12.2019 12:07:25 EETTiedote

Finanssivalvonnan tekemän selvityksen mukaan suomalaisissa pankeissa asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu kokonaisuutena tarkastellen asianmukaisesti. Kuitenkin peruspankkipalveluiden turvaaminen kaikille asiakasryhmille edellyttää, että pankit sekä parantavat digitaalisten palveluiden saavutettavuutta että ylläpitävät digitaaliselle asioinnille vaihtoehtoisia peruspankkipalveluita. Finanssivalvonta seuraa näiden toimenpiteiden toteutumista sekä palveluiden hinnoittelussa tapahtuvia muutoksia.

Financial Supervisory Authority survey: safeguarding basic banking services requires easy-to-use digital services and alternative service options2.12.2019 12:07:25 EETPress release

A survey by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) shows that, overall, the right of customers to basic banking services is implemented appropriately in Finnish banks. Safeguarding basic banking services for all customer groups requires, however, that banks both improve the availability of digital services and maintain the provision of basic banking services as an alternative to digital services. The FIN-FSA monitors the implementation of these measures as well as changes in the pricing of services.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum