Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Finland föremål för enastående intresse: Nato har stärkt Finlandsbilden

Dela

Närmare hälften av dem som svarat på en internationell enkätundersökning säger sig har fått en positivare bild av Finland under det senaste året. Finlands Natoprocess har lett till att synligheten har förbättrats och Finlandsbilden blivit positivare.

Utrikesministeriets undersökning visar att Natoprocessen gett Finland alldeles speciell uppmärksamhet. Hela 72 procent av dem som svarade på enkäten i tio länder (USA, Tyskland, Japan, Storbritannien, Indien, Brasilien, Turkiet, Sydkorea, Kina och Ryssland) säger sig ha hört nyheter om Finland under det senaste året. Av svarspersonerna uppger 49 procent att dessa nyheter gällt Finlands Natoprocess.

Stor synlighet påverkat Finlandsbilden

År 2020 har Finlands synlighet legat på en historiskt hög nivå. Utrikesministeriets egen statistik visar att Finlands synlighet fördubblades eller till och med tredubblades i år jämfört med 2021. I maj 2022 tiodubblades antalet webbsökningar om Finland jämfört med genomsnittet i början av året. De flesta sökningarna gällde Finlands politiska ledning och EU- och Nato-frågor. Intresset för Finlands försvarsmakt och för relationerna med Turkiet växte mest.

Nyheterna om Finland har inverkat väldigt positivt på Finlandsbilden: över hälften av dem som hade hört nyheter om Finland berättade att på grund av nyheterna hade de fått en positivare bild av Finland. När svaren från Ryssland som fortsätter sitt anfallskrig mot Ukraina inte räknas med, är andelen personer som påverkats positivt av nyheterna 54 procent.

En betydligt starkare Finlandsbild

Allt som allt har bilden av Finland blivit positivare. När Rysslands svar lämnas bort, säger 48 procent av svarspersonerna att de fått en positivare uppfattning om Finland under det senaste året. Endast 3 procent uppger att uppfattningarna är negativa. Av de ryska svarspersonerna upplever 17 procent att deras tankar om Finland har blivit bättre och 28 procent att de har försämrats.

Särskilt stora förändringar har det skett i Indien, Brasilien, Turkiet och USA. I Indien uppger 82 procent, i Brasilien 63 procent, i Turkiet 54 procent och i USA 52 procent att deras bild av Finland har blivit positivare under det senaste året.

Orsakerna till de positivare uppfattningarna är enligt svarspersonerna finländare (20 procent), Natoprocessen (14 procent) samt regeringen och den internationella politiken (10 procent). Ytterligare orsaker är ekonomisk tillväxt (9 procent), miljö (8 procent), globala utmaningar (7 procent), utbildning (7 procent), ståndpunkt till kriget mot Ukraina (7 procent) och samhällspolitik (5 procent).

Finlands Natoprocess inverkar på uppfattningarna

Av de svarspersoner som känner till Nato och dess verksamhet angav 74 procent att de är medvetna om Finlands Natoprocess. Av dessa personer sade 56 procent att Finlands Natoprocess har en positiv inverkan på deras bild av Finland. Svaren från Ryssland har inte räknats med. Bilden var mest positiv i USA, där 77 procent av dem som svarade på enkäten uppgav att deras åsikter hade blivit positivare. I Ryssland angav endast 14 procent att Finlands Natoprocess har en positiv inverkan på Finlandsbilden, medan 50 procent uppgav att effekterna är negativa. I Kina uppger 28 procent att effekterna är både positiva och negativa. I de övriga länderna är den positiva inverkan betydligt större än den negativa.

Finlands Natoprocess bidrar också till intresset att flytta (43 procent) och resa till Finland (49 procent), investera i Finland (47 procent) och köpa finländska produkter (47 procent). När Rysslandssvaren inte beaktas, ökar Natoprocessen intresset att resa och investera och köpa finländska produkter till över 50 procent.

Mer information om undersökningen

För undersökningen intervjuades cirka 4 000 myndiga medel- och höginkomsttagare.  Alla svarspersonerna är internationellt orienterade (bor eller studerar utomlands, reser utomlands minst två gånger om året eller har ett internationellt arbete). Alla har en högskoleexamen. Undersökningen gjordes i juli-augusti 2022 av Bloom Consulting.

Utrikesministeriet ger ut mer undersökningsresultat om landsbilden i början av 2023. Då utkommer både årsöversikten av Finlandsbilden och rapporten Finland i världens medier.

Läs mer:

Mediekontakter och intervjuförfrågningar:

Meira Pappi, specialist, Finlandsfrämjande, enheten för offentlig diplomati, tfn +358 40 140 8940
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi