Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Finland ger humanitärt bistånd för hantering av utdragna kriser

Dela

Största delen av de hjälpbehövande lever mitt i kriser som pågått i flera år. Hela 325 miljoner människor i 69 länder är i behov av hjälp. Finland har beviljat 13,6 miljoner euro i humanitärt bistånd som främst går till människor i mest utsatt ställning.

Många av de krisområden som redan tidigare har haft det svårt behöver i år mer hjälp på grund av klimatförändringen, konsekvenserna av covid-19 och Rysslands invasion av Ukraina.

Det humanitära biståndet är alltid behovsbaserat. Därför får vi inte heller glömma de kriser och människor som inte nödvändigtvis syns i rubrikerna varje dag, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Till exempel Afghanistan befinner sig nu i ett sämre humanitärt läge. Enligt FN lider närmare 19 miljoner människor, det vill säga hälften av landets befolkning, nu av akut matbrist. Finland beviljar stöd till livsmedelsprogrammet WFP för att avhjälpa situationen.

Även rohingya-flyktingarnas kris fortsätter. Finland bidrar också FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s insats för att skydda rohingya-flyktingar, ordna nödinkvartering och dela ut materiel för katastrofhjälp i Bangladesh och Myanmar. UNHCR fokuserar på att hjälpa de mest utsatta grupperna, till exempel personer med funktionsnedsättning, och att minska risken för sexuellt våld.

Stöd beviljas också för Internationella rödakorskommittén ICRC:s projekt för sanering av vattenverk i Syrien. Detta förbättrar tillgången till rent vatten i sammanlagt åtta stora stadsområden.

Beslutet om bistånd omfattar också ett ytterligare stöd till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UNRWA. Det humanitära läget bland de närmare sex miljoner palestinska flyktingar är svårt. Ytterligare bistånd ges bland annat till organisationens insats i Libanon, där situationen för de palestinska flyktingarna är särskilt svår.

En del av det humanitära biståndet går därtill till FN:s centrala beredskapsfond CERF som ger FN-organen möjlighet att snabbt reagera på akuta kriser och hjälpa till i kriser som annars är underfinansierade.

Dessa beslut om finansiering höjer Finlands humanitära bistånd 2022 till cirka 120 miljoner euro.

Mer information: 

Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Government proposal on Finland’s accession to NATO submitted to Parliament5.12.2022 11:27:59 EET | Press release

The Finnish Government submitted a proposal on Finland’s accession to NATO to Parliament on 5 December. The consultation on the draft proposal generated about 1,600 responses. The Government reviewed the proposal based on the responses and supplemented the rationale with specifications concerning cooperation between the Government and the President of the Republic, Parliament’s role in the handling of NATO matters and in making decisions on them, and the status of Åland Islands under international law.

Regeringens proposition om Finlands anslutning till Nato har överlämnats till riksdagen5.12.2022 11:22:03 EET | Tiedote

Statsrådet har den 5 december överlämnat en proposition om Finlands anslutning till Nato till riksdagen. Närmare 1 600 utlåtanden lämnades om propositionsutkastet under remissbehandlingen. Utifrån utlåtandena har motiveringarna i propositionen kompletterats bland annat vad gäller samarbetet mellan statsrådet och republikens president, riksdagens ställning i behandlingen av och beslutsfattandet om Natoärenden samt Ålands folkrättsliga ställning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum