Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Finlandia Hall to serve customers during the renovation – decision to be made on the project plan for the temporary facilities called Little Finlandia

Share

The renovation of Finlandia Hall is set to start in early 2022. The renovation project will last for approximately 2.5 years. The temporary facilities are a central part of the phased preparations made for the renovation. Finlandia Hall will continue to be used as a conference and event centre throughout the renewal project and some of the activities will be organised in the temporary facilities. Thanks to the temporary facilities, named Little Finlandia, Finlandia Hall is able to offer new kinds of services to residents and tourists alike.

Little Finlandia is located on the street plaza between Finlandia Hall and Töölönlahti Park. Workgroup: Aalto University / Jaakko Torvinen, Havu Järvelä, Elli R. Hirvonen.
Little Finlandia is located on the street plaza between Finlandia Hall and Töölönlahti Park. Workgroup: Aalto University / Jaakko Torvinen, Havu Järvelä, Elli R. Hirvonen.

“We want to make Little Finlandia a comfortable living room open to all in the Töölönlahti Bay area. The facilities will consist of multi-purpose spaces of different sizes, which can be combined and used for congresses, parties and other events. The kitchen serves both events and the café and restaurant operating in the premises. The space will also contain a Design & Deli Shop and the Galleria Pikku-Finlandia gallery, where art exhibitions can be held. We will be building an inviting terrace outside to create an urban party and festival area for the developing Töölönlahti Bay area,” says Johanna Tolonen, CEO of Finlandia Hall Ltd.

Thanks to the temporary facilities, the duration of the renovation can be shortened by roughly 1.5 years, which reduces the nuisance caused by the renovation to the other users of the Töölönlahti area. This also means that Finlandia Hall is able to serve its customers throughout the renovation project, even though, in their smallest form, the facilities only account for roughly a quarter of the space normally available to customers.

Political decision to be made on the plans for Little Finlandia

The Buildings and Public Areas Sub-committee of the City of Helsinki Urban Environment Committee shall discuss the project plan for Little Finlandia on 23 January 2020. The final approval for the project plan will come from the City Board.

Little Finlandia is built on the Karamzininranta street plaza, which is located between Finlandia Hall and Töölönlahti Park. The pavilion will be integrated into the landscape, representing the essence of Finnish architecture.

The design of the temporary facilities was developed in cooperation with students and teachers at the Department of Architecture at Aalto University as a two-phase studio assignment. The purpose of the temporary facilities is to implement the wooden construction and circular economy goals of the City so that, going forward, sections of the building can be moved and altered for further use as temporary facilities by schools and daycare centres, for example. The estimated service life of the building is over 20 years.

In 2019, the City of Helsinki commissioned 20 new temporary pavilion buildings for the use of schools and daycare centres. A total of approximately 50 temporary buildings are used by the City.

The gross area of the building is 2,750 square metres. Its price cap is at 9.9 million euros. The construction of Little Finlandia will start in early summer 2021, and the project will be finished towards the end of the year. The building will be opened to the public in early 2022.

The renovation of Finlandia Hall will start in the beginning of 2022. The work will be completed and the building taken into use in two phases: the conference wing in spring 2023, and the main building in 2024.

The temporary traffic arrangements around Finlandia Hall and Töölönlahti Park are planned so that moving in the area is safe, streamlined and pleasant for the residents.

Keywords

Contacts

Renewal project
City of Helsinki / Urban Environment Division
Sari Hildén
Acting Technical Director
tel. +358 (0)50 559 2125, please send any callback request messages via SMS
sari.hilden@hel.fi

Finlandia Hall Ltd
CEO Johanna Tolonen
tel. +358 (0) 40 551 3168
johanna.tolonen@finlandiatalo.fi

Images

Little Finlandia is located on the street plaza between Finlandia Hall and Töölönlahti Park. Workgroup: Aalto University / Jaakko Torvinen, Havu Järvelä, Elli R. Hirvonen.
Little Finlandia is located on the street plaza between Finlandia Hall and Töölönlahti Park. Workgroup: Aalto University / Jaakko Torvinen, Havu Järvelä, Elli R. Hirvonen.
Download
Thanks to Little Finlandia, Finlandia Hall can offer services throughout the renewal project and also renew its offering at the same time. Workgroup: Aalto University / Jaakko Torvinen, Havu Järvelä, Elli R. Hirvonen.
Thanks to Little Finlandia, Finlandia Hall can offer services throughout the renewal project and also renew its offering at the same time. Workgroup: Aalto University / Jaakko Torvinen, Havu Järvelä, Elli R. Hirvonen.
Download
Sketch of the café. Image: Aalto University / Jaakko Torvinen.
Sketch of the café. Image: Aalto University / Jaakko Torvinen.
Download
Image: Aalto University / Jaakko Torvinen.
Image: Aalto University / Jaakko Torvinen.
Download

Documents

Links

About Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Subscribe to releases from Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Subscribe to all the latest releases from Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella on parannettu BEST-hankkeessa25.9.2020 10:02:29 EESTTiedote

Suomalaiset, virolaiset, latvialaiset, puolalaiset ja venäläiset projektipartnerit ovat kehittäneet parempaa teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella BEST-hankkeessa (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment). Hankkeessa on selvitetty teollisten jätevesien käsittelyn nykytilaa, etsitty hyvää käsittelyä estäviä pullonkauloja sekä kerätty ja testattu hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Helsingin kaupunki on toiminut hankkeen pääpartnerina, lisäksi Suomesta ovat olleet mukana John Nurmisen Säätiö sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Merellistä asumista veden päällä ja metsäkaupunkia Vartiokylänlahdelle - Vartiokylänlahden alueen tulevaisuuden suuntaviivat päätöksentekoon25.9.2020 09:01:26 EESTTiedote

Itäkeskuksen ja Vuosaaren väliin sijoittuvan Vartiokylänlahden molemmille puolille Puotilanrantaan, Rastilanrantaan ja myöhemmässä vaiheessa Rastilan kartanon alueelle suunnitellaan uutta asumista yhteensä noin 7500 asukkaalle. Uudet merelliset ja toiminnallisesti monipuoliset asuinalueet kytkeytyvät metroon ja täydentävät nykyistä kaupunkirakennetta. Itäisestä saaristosta Östersundomiin asti ulottuva Itä-Helsingin kulttuuripuisto toimii koko lahden pituisena yhtenäisenä virkistysalueena. Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnassa 29.9.2020, ja niissä päätetään alueen täydennysrakentamisen ja virkistysalueiden tulevien vuosien tavoitteista.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 24.9.202024.9.2020 18:12:17 EESTTiedote

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 24.9.2020 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 8.10.2020. Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom