Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Finlandiahuset förnyas för 2020-talet – projektplanen fortsätter till beslutsfattande

Dela

I planeringen av Finlandiahusets nya verksamheter och ombyggnad värnar man om Alvar Aaltos värdefulla arbete, samtidigt som byggnaden och dess tjänster förnyas. Finlandiahuset förblir öppet för kunder under hela ombyggnaden, tack vare en tillfällig lokal som döpts till Lilla Finlandia. De omfattande planerna för ombyggnaden är nu klara för politiskt beslutsfattande.

Bild: Finlandiahuset.
Bild: Finlandiahuset.

”Enligt Helsingfors strategi satsar staden på såväl kultur och stora idrottsevenemang som att anordna och attrahera kongresser. Det arkitektoniskt värdefulla Finlandiahuset är en viktig del i verkställandet av den här strategin” konstaterar biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, som ansvarar för stadsmiljösektorn.

Helsingfors stads stadsmiljönämnds sektion för byggnader och allmänna områden behandlar projektplanen för ombyggnaden 7.2.2019. Projektplanen godkänns slutligen av stadsfullmäktige.

Finlandiahusets huvudbyggnad byggdes 1971 och är nu snart 50 år gammal. Konditionsundersökningar visar att huset är i behov av omfattande renoveringar. Finlandiahuset repareras och restaureras från källare till takåsar, och allt från rörsystem till fasader förnyas. Nya konsumentinriktade tjänster får utrymmen i huset, med respekt för husets skyddsstatus.

En av ombyggnadens största utmaningar är att på ett omärkligt sätt införliva modern teknik i byggnaden. De hustekniska systemen förnyas helt och hållet. Husets inre rustas upp medan det ursprungliga bevaras. Tillgängligheten och hissförbindelser förbättras.

”Finlandiahuset är ett av Alvar Aaltos huvudverk, och ett internationellt betydande arkitekturobjekt. Vi har samarbetat nära med planerarna för Finlandiahusets ombyggnad, och vi väntar med iver på fortsatt samarbete”, konstaterar verkställande direktör Tommi Lindh från Alvar Aalto-stiftelsen.

Kostnaderna för ombyggnaden uppgår enligt projektplanen till 119 miljoner euro. Finlandiahusets fasad byts ut i samband med ombyggnaden, materialet väljs mot slutet av det här året. Fasadens andel av kostnaderna är cirka 12-15 procent, varav materialkostnaderna för fasaden är mindre än hälften.

Genom förnyelsen utvidgas husets utbud av tjänster för stadsbor och besökare.

Ombyggnaden inleds våren 2022. Arbetet blir färdigt och huset tas i bruk i två skeden: kongressflygeln öppnas våren 2023 och huvudbyggnaden sommaren 2024. Finlandiahuset är öppet som kongress- och evenemangscenter under hela ombyggnaden, tack vare ”Lilla Finlandiahuset” som byggs i närheten på Karamzins strand.

”Området vid Tölöviken håller på att bli en ny, intressant stadsmiljö i Helsingfors. Lilla-Finlandia och Finlandiahusets nya tjänster är viktiga också med tanke på Helsingfors som turist- och evenemangsstad", säger verkställande direktör Laura Aalto från Helsinki Marketing, som ansvarar för stadens marknadsföring.

Nyckelord

Kontakter

Ombyggnadsprojektet
Helsingfors stad/Stadsmiljösektorn
Sari Hildén
Chef för förvaltning av byggd egendom
tfn 050 5592125, skicka ett textmeddelande för att be om att bli uppringd
sari.hilden@hel.fi

Finlandiahuset Ab
verkställande direktör Johanna Tolonen
tfn 040 551 3168, johanna.tolonen@finlandiatalo.fi

Bilder

Bild: Finlandiahuset.
Bild: Finlandiahuset.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 13.8.202013.8.2020 17:12:37 EESTTiedote

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 13.8.2020 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 27.8.2020. Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/

Kaivopuiston rannan kesäkokeilu päättyy elokuun puolivälissä12.8.2020 16:10:26 EESTTiedote

Etelä-Helsingin Merisatamanrannan ja Ehrenströmintien liikenteen väliaikaisjärjestelyt lopetetaan 14.8.2020. Kesäkokeilun myötä kävelijät ja pyöräilijät saivat enemmän tilaa sujuvaan liikkumiseen. Alueen yritykset ovat kuitenkin antaneet kokeilusta enemmän kritiikkiä kuin kiitosta sekä havainnointien mukaan liikkujat ovat kulkeneet kokeilualueella vakituisten liikennejärjestelyiden mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 11.8.202011.8.2020 18:30:41 EESTTiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 11.8.2020. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Kaupunkiympäristölautakunnan seuraava kokous on tiistaina 18.8.2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum