Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Finlandiahuset förnyas för 2020-talet – projektplanen fortsätter till beslutsfattande

Dela

I planeringen av Finlandiahusets nya verksamheter och ombyggnad värnar man om Alvar Aaltos värdefulla arbete, samtidigt som byggnaden och dess tjänster förnyas. Finlandiahuset förblir öppet för kunder under hela ombyggnaden, tack vare en tillfällig lokal som döpts till Lilla Finlandia. De omfattande planerna för ombyggnaden är nu klara för politiskt beslutsfattande.

Bild: Finlandiahuset.
Bild: Finlandiahuset.

”Enligt Helsingfors strategi satsar staden på såväl kultur och stora idrottsevenemang som att anordna och attrahera kongresser. Det arkitektoniskt värdefulla Finlandiahuset är en viktig del i verkställandet av den här strategin” konstaterar biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, som ansvarar för stadsmiljösektorn.

Helsingfors stads stadsmiljönämnds sektion för byggnader och allmänna områden behandlar projektplanen för ombyggnaden 7.2.2019. Projektplanen godkänns slutligen av stadsfullmäktige.

Finlandiahusets huvudbyggnad byggdes 1971 och är nu snart 50 år gammal. Konditionsundersökningar visar att huset är i behov av omfattande renoveringar. Finlandiahuset repareras och restaureras från källare till takåsar, och allt från rörsystem till fasader förnyas. Nya konsumentinriktade tjänster får utrymmen i huset, med respekt för husets skyddsstatus.

En av ombyggnadens största utmaningar är att på ett omärkligt sätt införliva modern teknik i byggnaden. De hustekniska systemen förnyas helt och hållet. Husets inre rustas upp medan det ursprungliga bevaras. Tillgängligheten och hissförbindelser förbättras.

”Finlandiahuset är ett av Alvar Aaltos huvudverk, och ett internationellt betydande arkitekturobjekt. Vi har samarbetat nära med planerarna för Finlandiahusets ombyggnad, och vi väntar med iver på fortsatt samarbete”, konstaterar verkställande direktör Tommi Lindh från Alvar Aalto-stiftelsen.

Kostnaderna för ombyggnaden uppgår enligt projektplanen till 119 miljoner euro. Finlandiahusets fasad byts ut i samband med ombyggnaden, materialet väljs mot slutet av det här året. Fasadens andel av kostnaderna är cirka 12-15 procent, varav materialkostnaderna för fasaden är mindre än hälften.

Genom förnyelsen utvidgas husets utbud av tjänster för stadsbor och besökare.

Ombyggnaden inleds våren 2022. Arbetet blir färdigt och huset tas i bruk i två skeden: kongressflygeln öppnas våren 2023 och huvudbyggnaden sommaren 2024. Finlandiahuset är öppet som kongress- och evenemangscenter under hela ombyggnaden, tack vare ”Lilla Finlandiahuset” som byggs i närheten på Karamzins strand.

”Området vid Tölöviken håller på att bli en ny, intressant stadsmiljö i Helsingfors. Lilla-Finlandia och Finlandiahusets nya tjänster är viktiga också med tanke på Helsingfors som turist- och evenemangsstad", säger verkställande direktör Laura Aalto från Helsinki Marketing, som ansvarar för stadens marknadsföring.

Nyckelord

Kontakter

Ombyggnadsprojektet
Helsingfors stad/Stadsmiljösektorn
Sari Hildén
Chef för förvaltning av byggd egendom
tfn 050 5592125, skicka ett textmeddelande för att be om att bli uppringd
sari.hilden@hel.fi

Finlandiahuset Ab
verkställande direktör Johanna Tolonen
tfn 040 551 3168, johanna.tolonen@finlandiatalo.fi

Bilder

Bild: Finlandiahuset.
Bild: Finlandiahuset.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsinki kunnostaa Vanhankaupunginlahden lintuvettä23.8.2019 15:57:20 EESTTiedote

Kaupunkistrategiansa mukaisesti kaupunki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa 2015–2024 toteutetaan kunnianhimoisesti nyt käynnissä olevalla valtuustokaudella. Apulaispormestari Anni Sinnemäki puhuu lauantaina 24.8. Viikissä Birdlife Suomen järjestämillä Lintumessuilla alueen hoidosta ja tavoitteista linnuston olosuhteiden parantamiseksi.

Sinilevää uimarannoilla enää vähäisiä määriä23.8.2019 12:47:06 EESTTiedote

Tällä viikolla otettiin uimavesinäytteet kolmeltatoista itäisen Helsingin uimarannalta. Viime viikonlopun ja alkuviikon sateiden huuhtoutumasta johtuen muutaman rannalla (Iso Kallahti, Rastila ja Tuorinniemi) bakteeripitoisuudet olivat koholla. Näiltä rannoilta on otettu uusintanäytteet, joiden tulokset valmistuvat ensi viikolla. Muiden uimarantojen näytteet olivat mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat näkyvillä rantojen ilmoitustauluilla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum