Suomen Akatemia

Finlands Akademi finansierade akademiprojekt och forskaranställningar med nästan 180 miljoner

Dela

Under septemberutlysningen 2018 finansierade Finlands Akademi 250 akademiprojekt med totalt 311 delprojekt. Finansiering beviljades även för 65 anställningar som akademiforskare, 114 anställningar som forskardoktor och 13 anställningar som klinisk forskare. Akademis tre forskningsråd beviljade finansiering brett inom olika forskningsområden, cirka 180 miljoner euro totalt. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 41 procent.

Akademin beslutade att rikta till alla tre forskningsråd de 25 miljoner euro som anvisats i statsbudgeten för att främja den yngre forskargenerationens arbete.Forskningsråden använde anslaget i akademiprojekt för finansiering av den yngre forskargenerationen. Finansiering riktades till forskare av den yngre forskargenerationen på professors- eller docentnivå, som har gjort snabba framsteg i forskarkarriären och som uppskattas ha stor potential att bidra till forskningens förnyelse.

Internationell kollegial bedömning är ett centralt redskap för att upptäcka de mest lovande ansökningarna

I Finlands Akademis finansieringsbeslut särskild vikt läggdes vid forskningens kvalitet, vetenskapliga genomslag och förmåga till förnyelse. Ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler. Kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är Akademins mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen. Varje år nästan en tusen internationella forskare deltar i Finlands Akademis bedömningsprocess. Semptemberutlysningen 2018 omfattade 66 bedömningspaneler med totalt 638 experter. Ytterligare, deltog 48 enskilda experter i bedömningsprocessen.

Utöver ansökans vetenskapliga kvalitet och forskningens nyhetsvärde, ragnordnade panelerna de ansökningarna som de hade behandlat enligt deras lämplighet för finansieringsinstrumentets mål. Akademiprojekten ragnordnades enligt forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet. Utöver dessa kriterier, i forskaranställningarnas bedömning beaktades den sökandes personliga kompetens.

Besluten fattades i två steg för första gången

Under septemberutlysningen 2018, fattades finansieringsbesluten gällande ansökningar om akademiprojekts-, akademiforskar- och forskardoktorsbidrag i två steg. I det första steget fick de ansökningar som fått betyget 1-4 avslag, efter forskningsrådets avvägande. 52-73 procent av olika finansieringsinstrumentens beslut fattades i det första steget. Därmed fick dessa sökande besked om beslutet snabbare än tidigare. I det andra steget behandlades resten av ansökningarna, huvudsakligen de som fått betyget 5-6. Finansieringsbesluten i det andra steget var antingen positiva eller negativa, eller placeringar på reservlistan.

”Därför att Akademin vill finansiera internationellt de mest lovande ansökningar, är panelernas utlåtanden mycket viktiga för forskningsrådens beslutsfattande. De ansökningarna som fick ett positivt finansieringsbeslut ansågs vara vetenskapligt utmärkta. Syftet med beslutsfattandet i två steg, som lanserades på grund av de sökandes önskar, var att snabba upp behandling av de ansökningarna som var mindre framgångsrika i den kollegiala bedömningen. Dessa sökandena kan, om de vill, börja leta efter alternativa finansieringsmöjligheter snabbare än förr”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning.

Mer information:

Statistiken ger bakgrund till beslut

- Experter som deltog i septemberutlysningen 2018 enligt forskningsråd:

Experter för forskningsrådet för kultur och samhälle

Experter för forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Experter för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Kontakter

överdirektör Riitta Maijala
tfn 029 533 5002
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Laatu, vaikuttavuus ja tieteen uudistuminen Suomen Akatemian jakaman rahoituksen kulmakivinä24.6.2020 10:29:11 EESTTiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2019 haussa 219 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 263 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 67 akatemiatutkijan, 107 tutkijatohtorin ja 12 kliinisen tutkijan tehtävään. Yhteensä tutkimuksen toimikunnat myönsivät rahoitusta 173,6 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli 42 prosenttia.

Vetenskaplig kvalitet, genomslag och förnyelse hörnstenar i Finlands Akademis finansieringsbeslut24.6.2020 10:29:11 EESTTiedote

Finlands Akademis septemberutlysningen 2019 ledde till finansieringsbeslut för 219 akademiprojekt som omfattar totalt 263 delprojekt. Dessutom beviljade Akademin finansiering för 67 anställningar som akademiforskare, 107 anställningar som forskardoktor och 12 anställningar som klinisk forskare. Forskningsrådens finansiering riktades brett mot olika ämnesområden och uppgick sammantaget till 173,6 miljoner euro. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 42 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum