Suomen Akatemia

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik valde nya akademiforskare

Dela

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat 20 nya bidrag till för anställning som akademiforskare. Den totala finansieringen uppgår till cirka nio miljoner euro. Förutom avlöningsbidraget får akademiforskarna också finansiering för att grunda en egen forskningsgrupp samt för att täcka övriga forskningskostnader. För de fem närmast påföljande åren har forskningsrådet reserverat sju miljoner euro för de nya akademiforskarnas forskningskostnader.

41 procent av ansökningarna fick helhetsbetyget 6 eller 5. Bara 24 procent av dem kunde finansieras. Cirka 10 procent av alla inlämnade ansökningar finansierades. I forskningsrådets finansieringsbeslut läggdes särskild vikt vid den sökandes kompetens och forskningens hög vetenskaplig kvalitet. Dessutom läggdes vikt vid den sökandes föregående mobilitet och planerad mobilitet under forskningsprojektets lopp samt deras betydelse för forskningsplanens framgång och forskarkarriärens utveckling.

”Med beaktande av deras karriärfas, de finansierade forskarna ligger långt framme i sina forskningsområden. Andelen kvinnor av finansierade forskarna var beklagligt låg när man jämför detta år med de två föregående åren”, säger forskningsrådets orförande Reko Leino. ”Forskningsrådet strävar efter att finansiera akademiforskare från många olika naturvetenskapliga och tekniska branscher. Vi får dock mycket få ansökningar från hårda tekniska branscher, som maskin- och produktionsteknik, process- och kemiteknit samt elteknik. Vi hoppas att få flera högklassiga ansökningar från dessa branscher", säger Leino.

Många finansierade projekt fokuseras till framtidens teknologi:

Sergey Andreev från Tammerfors universitet studerar avancerade tredimensionella nätverksarkitekturer i sin undersökning inom datakommunikationsteknik. Dessa arkitekturer sammanfogar nätverkets delar på jorden och på himlen och utnyttjar obemannade luftfartyger. Undersökningen fokuseras på möjliheter av radiokommunikation som är baserad på millimetervågor och omfattande modellering av prestationsförmågan av dynamiska tredimensionella nätverk som stöder samtidiga anslutningar.

Juha Lemmetyinen från Meteorologiska institutet utvecklar metoder för fjärrkartering av det säsongmässiga snötäckets sammanlagd massa eller vattenvärde. Angående väderprognoser, klimatforskning och hydrologi, är metoderna för fjärrkartering av snöns massa fortfarande bristfälliga. Syftet med projektet är att ingripa i problemet med att utveckla existerande satellitarkivens tolknings- och modelleringsmetoder för klimatologins behov. Projektet utvecklar även metoder för att använda nya censorer, vilket möjliggör mer exakt mätning av snöns massa och vattenvärde än förut.

Juha Muhonen från Jyväskylä universitet sträver efter att realisera en optisk mätningsmetod för spin i kisel. Spin-tillstånd hos kislets orenheter är ett av de mest lovande underlag till att realisera kvantbiter, det vill säga kvantdatorens biter, som behövs i kvantberäkning och kvantcensorer. Med att använda kisel kunde man producera framtidens kvantteknologi med samma metoder som nutida datorprocessorer och -minnen.

Emilia Peltola från Aalto-universitetet utvecklar sensorer baserad på strukturerade kolnanomaterial. Resultaten är viktiga för utveckling av mediciniska metoder och forskning inom neurovetenskap. Nya diagnos- och behandligsmetoder utvecklas bland annat för att lösa problemet med den snabbt åldrande befolkningen.

Mer information:

Kontakter

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Bilder

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället.Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell.Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras.Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar.Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019.En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

STN päätti vuoden 2019 rahoitettavat hankkeet20.6.2019 11:10:51 EESTTiedote

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 19.6.2019 uusista rahoitettavista konsortiosta. Rahoitusta myönnettiin neljässä ohjelmassa yhteensä noin 51 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä kaksitoista konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa hankkeissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Finlands Akademi finansierade akademiprojekt och forskaranställningar med nästan 180 miljoner18.6.2019 15:27:47 EESTTiedote

Under septemberutlysningen 2018 finansierade Finlands Akademi 250 akademiprojekt med totalt 311 delprojekt. Finansiering beviljades även för 65 anställningar som akademiforskare, 114 anställningar som forskardoktor och 13 anställningar som klinisk forskare. Akademis tre forskningsråd beviljade finansiering brett inom olika forskningsområden, cirka 180 miljoner euro totalt. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 41 procent.

Suomen Akatemia rahoitti lähes 180 miljoonalla akatemiahankkeita ja tutkijan tehtäviä18.6.2019 15:27:45 EESTTiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2018 haussa 250 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 311 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 65 akatemiatutkijan, 114 tutkijatohtorin ja 13 kliinisen tutkijan tehtävään. Yhteensä Akatemian kolme tutkimuksen toimikuntaa myönsivät rahoitusta noin 180 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli 41 prosenttia.

Luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen valitsemissa akatemiahankkeissa painotettiin mahdollisuutta läpimurtoihin ja uusia avauksia11.6.2019 15:35:12 EESTTiedote

11.6.2019. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt rahoituksen 86 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 114 osahanketta. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä 50,5 miljoonalla eurolla. Akatemiahanke on toimikunnalle tärkeä rahoitusmuoto tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum