Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Finlands fjärde handlingsplan för ”Kvinnor, fred och säkerhet” har publicerats

Dela
Den nya nationella handlingsplanen som handlar om kvinnor, fred och säkerhet gavs ut den 13 mars. Det är Finlands fjärde handlingsplan och den gäller åren 2023–2027. Det centrala målet för handlingsplanen, som utarbetats i brett samarbete med berörda parter, är att i högre grad engagera kvinnor i freds- och säkerhetsarbetet och därigenom bidra till att bygga upp en hållbar fred.

Den nationella planen utgår från resolution 1325 av FN:s säkerhetsråd, ”Kvinnor, fred och säkerhet”. Syftet med resolutionen och de kompletterande nio resolutionerna är att stärka kvinnors roll och inflytande i att förebygga och lösa konflikter, bygga upp fred och öka kvinnors säkerhet i konflikter.  Finland är starkt engagerat i att driva vidare agendan Kvinnor, fred och säkerhet. Finlands nationella handlingsplan fastställer prioriteringarna för och styr Finlands arbete för att genomföra resolution 1325.

Den nya handlingsplanen har fem huvudmål:

  1. Stärka kvinnors meningsfulla medverkan och mångfald när det gäller att förebygga konflikter och bygga upp en hållbar fred. 
  2. Stärka kvinnors ledarskap, meningsfulla medverkan och mångfald samt jämställdhetsintegrering i fredsprocesser och fredsmedling.
  3. Stärka kvinnors meningsfulla medverkan och mångfald samt jämställdhetsintegrering inom säkerhetsområdet, krishanteringen och beredskapsarbetet.
  4. Förbättra kvinnors och flickors säkerhet och tillgodose deras rättigheter och olika behov vid kriser.
  5. Bidra till att genomföra agendan Kvinnor, fred och säkerhet och öka kontextkänsligheten i den nationella och internationella verksamheten.

Utfallet av handlingsplanens mål följs upp regelbundet, och om arbetet med att genomföra planen rapporteras årligen. 

Finlands fjärde nationella handlingsplan har tagits fram i nära samarbete med företrädare för olika förvaltningsområden och civilsamhällesorganisationer. Utöver utrikesministeriet har justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet och Krishanteringscentret, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet deltagit i arbetet med att utarbeta och genomföra planen. 

Andra parter som åtagit sig att genomföra handlingsplanen är CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, Kyrkans Utlandshjälp, Rättstatscentret, Partiernas internationella demokratisamarbete, Finska Missionssällskapet, Finlands Flyktinghjälp, Finlands Röda Kors och Befolkningsförbundet.  Handlingsplanens mål främjas också av ett stort antal andra forsknings- och organisationsaktörer.

De svenska och engelska versionerna av handlingsplanen ges ut senare på våren.

Ytterligare information

Anu Apo, nationell 1325-koordinator, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn +358 295 350 103,anu.apo@formin.fi

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesministrarna Haavisto och Blinken undertecknade ett uttalande om samarbete inom 6G2.6.2023 11:51:19 EEST | Tiedote

Utrikesminister Pekka Haavisto och Förenta staternas utrikesminister Antony Blinken undertecknade ett uttalande om samarbete inom 6G mellan Finland och Förenta staterna i Helsingfors den 2 juni. Uttalandet uttrycker en gemensam vilja att intensifiera samarbetet på de centrala forsknings- och utvecklingsområdena inom 6G och att öka interaktionen mellan finländska och amerikanska aktörer.

Foreign Minister Haavisto and Secretary of State Blinken signed a Joint Statement on Cooperation in Advanced Wireless Communications2.6.2023 11:50:22 EEST | Press release

Finland’s Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto and United States Secretary of State Antony Blinken signed a Joint Statement on Cooperation in Advanced Wireless Communications between Finland and the United States in Helsinki on 2 June. In the Joint Statement, Finland and the United States confirm their common ambition to cooperate in key areas of 6G research and development and to increase interaction between Finnish and US actors.

Ulkoministerit Haavisto ja Blinken allekirjoittivat 6G-yhteistyötä koskevan julkilausuman2.6.2023 11:49:06 EEST | Tiedote

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken allekirjoittivat Suomen ja Yhdysvaltain välistä 6G-yhteistyötä koskevan julkilausuman Helsingissä 2. kesäkuuta. Julkilausumassa todetaan yhteinen tahtotila tiivistää yhteistyötä 6G:n tutkimuksen ja kehityksen kannalta keskeisillä aloilla ja lisätä vuorovaikutusta suomalaisten ja yhdysvaltalaisten toimijoiden välillä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum