Suomen Punainen Risti SPR

Finlands Röda Kors beviljar en miljon euro ur sin katastroffond för att hjälpa människorna som lider av konflikten i Ukraina

Dela
Av en miljon euro som beviljats ur katastroffonden är 450 000 euro materiell hjälp, som levereras från Finlands Röda Kors lager. Behovet av humanitär hjälp är enormt.
I Finlands Röda Kors logistikcenter i Kalkku i Tammerfors lagras biståndsmaterial för krissituationer. Bild: Laura Vesa / Finlands Röda Kors
I Finlands Röda Kors logistikcenter i Kalkku i Tammerfors lagras biståndsmaterial för krissituationer. Bild: Laura Vesa / Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors beviljar med stöd av sina bidragsgivare en miljon euro för att hjälpa människorna som lider av konflikten i Ukraina.Med de beviljade medlen stöds internationella Röda Korsets vädjan om nödhjälp, som syftar till att stärka beredskapen hos Ukrainas och närliggande länders Röda Kors att erbjuda humanitär hjälp.

Behovet av humanitär hjälp är enormt.Cirka 18 miljoner människor lider av konfliktens inverkningar. Människorna är i desperat behov av hälso- och sjukvårdstjänster, mediciner, rent vatten och skydd. Till Ukrainas grannländer har hittills kommit cirka en miljon människor som flytt undan konflikten. De lokala Röda Korsenheterna delar ut bland annat mat och vatten till dem och erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster samt psykosocialt stöd.

– Just nu försöker vi fylla människornas grundläggande behov. Hjälpbehovet är stort och det kommer också att pågå länge, betonar chefen för internationell katastrofhjälp vid Finlands Röda Kors Marko Korhonen.

Donationsmedlen riktas direkt till internationella Röda Korsets biståndsverksamhet. Av en miljon euro som beviljats är 450 000 euro materiell hjälp, som levereras från Finlands Röda Kors lager i Kalkku i Tammerfors.I lagret finns inkvarteringsförnödenheter startklara: tusen tält i familjestorlek, 4950 filtar och 1520 madrasser med medel ur katastroffonden.

På plats förs hjälpen fram till destinationen av lokala Röda Korset och internationella Röda Korset. De har verkat i Ukraina och närområdena redan länge innan konflikten tilltog. Frivilliga samt internationella och lokala biståndsarbetare delar ut förnödenheterna i Ukrainas grannländer eller inom landet enligt behovet och säkerhetsläget.

Internationella Röda Korset ber att enskilda varudonationer undviks

Röda Korset har under de senaste dagarna fått många erbjudanden om materiell hjälp från människor.Internationella Röda Korset och Ukrainas Röda Kors har emellertid bett att människorna i stället för enskilda varu-, mat- och kläddonationer skulle donera pengar till den koordinerade biståndsoperationen.

Röda Korset skaffar och delar ut den materiella hjälpen centraliserat, för det är effektivare än att skicka enskilda mindre försändelser. Samtidigt säkerställs att förnödenheterna är kvalitativa och motsvarar exakt det rätta behovet. Oplanerade, enskilda hjälplaster kan däremot i värsta fall till och med orsaka skada.

– Människorna kan hjälpa bäst genom att donera till Finlands Röda Kors katastroffond, påminner Korhonen.

Tidigare förra veckan beviljade Finlands Röda Kors med stöd av sina bidragsgivare ur katastroffonden 100 000 euro till internationella Röda Korsets biståndsoperation för att hjälpa offren för konflikten i Ukraina.  

Ge bidrag till katastroffonden 

  • Ge bidrag via våra webbsidor https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/katastroffonden/
  • Skicka textmeddelandet SPR20 till numret 16499 (20 €) 
  • Betala via MobilePay till nummer 10900 
  • Ring numret 0600 12220 (20,28 € + lsa/mta)  
  • Donera direkt till konto OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare:Röda Korset.Referens:5186. 

Ytterligare upplysningar:

Chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen, 040 120 9728

Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, 040 610 9447

Bilder

I Finlands Röda Kors logistikcenter i Kalkku i Tammerfors lagras biståndsmaterial för krissituationer. Bild: Laura Vesa / Finlands Röda Kors
I Finlands Röda Kors logistikcenter i Kalkku i Tammerfors lagras biståndsmaterial för krissituationer. Bild: Laura Vesa / Finlands Röda Kors
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Namnet kan försvåra karriärsavancemang – Veckan mot rasism uppmuntrar att ingripa i diskriminering i arbetslivet20.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Enligt undersökningar utsätts personer med utländsk bakgrund nästan dubbelt oftare än den övriga befolkningen för diskriminering när det gäller att avancera i arbetskarriären. Veckan mot rasism som startar 20.3 fokuserar i år på diskriminering som upplevs i arbetslivet. Under veckan premieras också fördomsfria föregångare som genom sin verksamhet har främjat likabehandling.

Nimi voi vaikeuttaa uralla etenemistä – Rasisminvastainen viikko kannustaa puuttumaan työelämän syrjintään20.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaiset kohtaavat työuralla etenemiseen liittyvää syrjintää lähes kaksi kertaa useammin kuin muu väestö. 20.3. starttaava Rasisminvastainen viikko keskittyy tänä vuonna työelämässä koettuun syrjintään. Viikolla palkitaan myös Ennakkoluulottomia edelläkävijöitä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhdenvertaisuutta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum