Suomen Punainen Risti SPR

Finlands Röda Kors ordnar 10 mobila hälsokliniker till Ukraina

Dela

Finlands Röda Kors ordnar med stöd av sin katastroffond tio hälsokliniker till Ukrainas biståndsoperation. De mobila klinikerna erbjuder primärvård till Ukrainas landsinterna flyktingar.

Läkarna och sjukskötarna vid de mobila klinikerna erbjuder primärvård och psykosocialt stöd till människor som har flytt från sina hem.  På bilden en mobil klinik på Sumyområdet i Ukraina.  Bild: Ukrainas Röda Kors
Läkarna och sjukskötarna vid de mobila klinikerna erbjuder primärvård och psykosocialt stöd till människor som har flytt från sina hem. På bilden en mobil klinik på Sumyområdet i Ukraina. Bild: Ukrainas Röda Kors

De nya hälsoklinikerna kompletterar internationella Röda Korsets katastrofhälsoarbete i Ukraina. De kommer att verka i västra Ukraina, där den offentliga hälso- och sjukvården har stockat sig rejält.

– Uppskattningsvis 7 miljoner människor har tvingats fly från sina hem inom landet och en del av dem har bosatt sig i landets västra delar i perifera områden som de anser vara tryggare. Området är ställvis mycket bergigt och människornas möjligheter att resa för att få vård och hjälp är begränsade. Våra mobila kliniker kan flytta på sig smidigt till de hjälpbehövande, berättar Finlands Röda Kors chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen.

I en mobil hälsoklinik finns en läkare och en sjukskötare, som erbjuder primärvård och psykosocialt stöd till dem som flytt från sina hem. Vården och medicinerna som ges på klinikerna är avgiftsfria för patienterna.

Till klinikerna anställs lokala läkare och sjukskötare

De nya mobila hälsoklinikerna kommer att ambulera på områdena Lviv och Tjernivtsi. Vårdpersonalen anställs på plats i Ukraina.

– De mobila klinikerna skaffas så kostnadseffektivt som möjligt från Ukraina. För inrättandet av klinikerna svarar en biståndsarbetare från Finlands Röda Kors tillsammans med lokala Röda Korset och internationella Röda Korset, säger Korhonen.

Finlands Röda Kors anvisar 700 000 euro från sin katastroffond för de mobila hälsoklinikerna. Med medlen ur katastroffonden täcks inrättandet av de nya klinikerna samt kostnader som uppstår av verksamheten.

Finlands Röda Kors har tidigare levererat bland annat en hälsostation till Uzjhorod i västra Ukraina. Totalt har 9,2 miljoner euro hittills anvisats ur Finlands Röda Kors katastroffond för internationella Röda Korsets biståndsoperation i Ukraina . Stödet innehåller hjälp i form av både pengar och material.Summan innehåller inte kostnader som orsakas av att biståndsarbetare sänds ut, men de finansieras också ur katastroffonden.

Bidrag för att hjälpa de drabbade i Ukrainakrisen

Ge bidrag via våra webbsidor https://rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/ukrainakrisen

Skicka textmeddelandet SPR15 till numret 16499 (15 €)

Via MobilePay till nummer 11646

Donera direkt till konto OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Röda Korset. Referens:6020.

Ytterligare upplysningar:

Chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen, 040 120 9728

Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, 040 610 9447

Nyckelord

Bilder

Läkarna och sjukskötarna vid de mobila klinikerna erbjuder primärvård och psykosocialt stöd till människor som har flytt från sina hem.  På bilden en mobil klinik på Sumyområdet i Ukraina.  Bild: Ukrainas Röda Kors
Läkarna och sjukskötarna vid de mobila klinikerna erbjuder primärvård och psykosocialt stöd till människor som har flytt från sina hem. På bilden en mobil klinik på Sumyområdet i Ukraina. Bild: Ukrainas Röda Kors
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum