Suomen Punainen Risti SPR

Finlands Röda Kors startar en nödhjälpsinsamling för att hjälpa de lidande i Ukrainakonflikten

Dela

Finlands Röda Kors beviljar med stöd av sina bidragsgivare 100 000 euro i tilläggshjälp för internationella Röda Korsets arbete i Ukraina. Vi inleder samtidigt en insamling för att leverera humanitärt bistånd till de hjälpbehövande.

Internationella Rödakorskommittén har varit på plats i Ukraina under hela konflikten, ända sedan år 2014. BILD: MAXIM DONDYUK / INTERNATIONELLA RÖDAKORSKOMMITTÉN
Internationella Rödakorskommittén har varit på plats i Ukraina under hela konflikten, ända sedan år 2014. BILD: MAXIM DONDYUK / INTERNATIONELLA RÖDAKORSKOMMITTÉN

Finlands Röda Kors startar en nödhjälpsinsamling för att hjälpa de lidande i Ukrainakonflikten.

Man kan hjälpa genom att ge bidrag till katastroffonden https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/katastroffonden/. En bössinsamling startas också.

Finlands Röda Kors beviljade redan i dag 100 000 euro ur sin katastroffond för att stöda offren för konflikten i Ukraina.

Medlen styrs till internationella Röda Korset, som levererar hjälp till hjälpbehövande på bägge sidor om kontaktlinjen.

Med hjälpen tryggas människornas grundläggande behov. Röda Korset levererar vatten, mat, skydd och hälso- och sjukvårdstjänster. Röda Korset hjälper också till vid eftersökning av försvunna personer.

Kriget som har pågått i nästan åtta år har försvårat livet betydligt för människorna som bor vid kontaktlinjen. Den skärpta konflikten förvärrar läget ytterligare.

”Konflikten har skadat den civila infrastrukturen och rubbat känslan av trygghet. Just nu orsakas bekymmer av i synnerhet vattenförsörjningen, då vattenverk och -distributionssystem har skadats av striderna. Stöd kommer att behövas länge”, säger Finlands Röda Kors chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen.

Internationella Röda Korset har verkat i konfliktområdet nästan under hela den åtta år långa konflikten. Också Finlands Röda Kors har sänt stöd till Ukraina under årens lopp. Tidigare i februari beviljade utrikesministeriet till internationella Röda Korset finansiering på en miljon euro till Ukraina via Finlands Röda Kors.

Röda Korset är i beredskap att hjälpa i vårt eget land

Finlands Röda Kors är också berett att hjälpa i Finland och läget följs aktivt. Röda Korset hjälper alltid dem som behöver hjälp och vi stöder myndigheterna vid olyckor och störningssituationer.

”Våra frivilliga runt om i Finland är i beredskap att hjälpa.Vi stöder medborgarnas psykiska välbefinnande och kristålighet. Vi ger information om situationen samt anvisningar för psykiskt stöd. Röda Korset har också vid behov beredskap att ta emot och hjälpa dem som flyr undan konflikter. Vi stöder myndigheterna vid mottagandet av människor som söker skydd, också mycket snabbt”, berättar chefen för beredskapsverksamheten i hemlandet Aki Pihlaja.

Ge bidrag till katastroffonden

- Ge bidrag via våra webbsidor https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/katastroffonden/

- Skicka textmeddelandet SPR20 till numret 16499 (20 €)

- Via MobilePay till nummer 10900

- Ring numret 0600 12220 (20,28 € + lsa/mta)

- Donera direkt till konto OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Röda Korset. Referens:5186.

Ytterligare uppgifter

Chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen, 040 120 9728
Chef för beredskapsverksamheten i hemlandet Aki Pihlaja, 040 163 2227
Kommunikationssakkunnig Aku Suomalainen, 040 581 0346

Bilder

Internationella Rödakorskommittén har varit på plats i Ukraina under hela konflikten, ända sedan år 2014. BILD: MAXIM DONDYUK / INTERNATIONELLA RÖDAKORSKOMMITTÉN
Internationella Rödakorskommittén har varit på plats i Ukraina under hela konflikten, ända sedan år 2014. BILD: MAXIM DONDYUK / INTERNATIONELLA RÖDAKORSKOMMITTÉN
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum