Säteilyturvakeskus (STUK)

Finländska hjärtan bestrålas på ett säkert sätt

Dela

Strålsäkerhetscentralen genomförde intensifierad övervakning av enheter som använder kardiologisk strålning under 2021 och 2022 . Rapporten om övervakningsresultaten visar att man kan använda strålning på ett säkert sätt, men att stråldoserna ibland kunde vara mindre utan att kvaliteten på vården lider.

Resultaten som presenteras i rapporten om användningen av strålning i kardiologiska enheter grundar sig på en övervakningsenkät som skickades till samtliga kardiologiska enheter som använder strålning och på inspektioner av enheter som valdes utifrån enkätsvaren och STUK:s tidigare övervakningsresultat. Med enkäten utredde STUK arbetstagarnas strålskyddsfortbildning, användningen av strålskyddsutrustning och optimeringen av patienternas strålskydd, särskilt användningen av referensnivåer för patienternas exponering för strålning. Inspektioner utfördes vid 13 enheter. Under dessa inspektioner följde inspektörerna upp arbetstagarnas arbetssätt med patienterna. Uppmärksamhet fästes särskilt vid användningen av strålskärmar, deras placering i operationssalen och andra förfaranden för att minska strålningsexponeringen för både arbetstagare och patienter.

Vad gäller användning av strålning inom interventionell radiologi och kardiologi exponeras arbetstagare oundvikligen för strålning i någon mån. Exponering för strålning kan dock minskas med goda arbetsmetoder. STUK:s observationer visar också att arbetstagarna skyddar sig vid kardiologiska enheter med personliga strålskydd samt med fasta och mobila skyddsskärmar. Tack vare goda arbetsrutiner är arbetstagarnas strålningsexponering i enheterna mycket lägre an  dosgränser som ställts för att skydda arbetstagarna.

Vid kardiologiska åtgärder utsätts patienterna för högre strålningsnivåer än vid konventionella röntgenundersökningar. Utifrån STUK:s observationer minskas patienternas exponering för strålning genom att man använder strålning endast då det är nödvändigt och även då begränsas patientens strålningsexponering med tillgängliga metoder. Om kardiologiska besvär inte behandlas kan de leda till allvarliga konsekvenser. Såsom i allmänhet vad gäller medicinsk användning av strålning, ska den nytta som patienten får av behandlingen vara större än de skadliga effekter som strålningen eventuellt kan orsaka. Strålningens direkta skadliga effekter är sällsynta inom kardiologisk användning av strålning.

Enligt STUK:s utredning finns det brister i de kardiologiska enheterna särskilt i mängden av utbildning i strålskydd. I få enheter uppfylldes de krav som föreskrivs i strålsäkerhetslagstiftningen. En av enheternas utmaningar ansågs vara den dåliga tillgången till lämpliga utbildningar och bristerna i den egna bokföringen. Brister iakttogs även i optimeringen av patienternas exponering. Enligt observationerna utfördes regelbunden programvaruoptimering inte vid en enda enhet, och skriftliga instruktioner för optimering fanns endast på en minoritet av enheterna. Trots dessa brister var patienternas exponering för strålning i genomsnitt låg jämfört med referensnivåerna för strålningsexponering.

Kontakter

Inspektör Verneri Ruonala, tfn (09) 7598 8315

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

The Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area together with the Norwegian and Swedish authorities19.7.2022 09:00:00 EEST | Press release

Together with the Swedish and Norwegian radiation safety authorities, the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area for monitoring the radiation doses of employees and environmental radiation. The total value of the support is approximately EUR 360,000. The new measuring equipment will be delivered to the area by the end of 2022.

Strålsäkerhetscentralen skickar mätinstrument till anläggningsområdet i Tjernobyl tillsammans med myndigheterna i Norge och Sverige19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen skickar tillsammans med strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige och Norge bland annat mätutrustning för övervakning av stråldoser hos arbetstagare och strålningsvärden i miljön till anläggningsområdet i Tjernobyl. Stödets värde är sammanlagt cirka 360 000 euro. De nya mätinstrumenten levereras till området före utgången av 2022.

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa mittauslaitteita Tšernobylin laitosalueelle19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Ruotsin ja Norjan säteilyvalvontaviranomaisten kanssa Tšernobylin laitosalueelle muun muassa työntekijöiden säteilyannosten valvontaan ja ympäristön säteilyarvojen seurantaan tarkoitettuja mittauslaitteistoja. Tuen arvo on yhteensä noin 360 000 euroa. Uudet mittalaitteet toimitetaan alueelle vuoden 2022 loppuun mennessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum