Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Finländska ungdomar använder rusmedel mer sällan än europeiska ungdomar, visar en omfattande europeisk undersökning – drickande i berusningssyfte oroar

Dela

Andelen nyktra unga i åldern 15–16 år som inte dricker alkohol har ökat i Finland och nästan hela Europa från 1995 till 2019, framgår av den omfattande europeiska ESPAD-undersökningen. I genomsnitt är unga i Finland oftare nyktra än unga i Europa. Andelen nyktra unga är dock större i de övriga nordiska länderna än i Finland, med undantag av Danmark.

Andelen nyktra unga i åldern 15–16 år som inte dricker alkohol har ökat i Finland och nästan hela Europa från 1995 till 2019. I genomsnitt är unga i Finland oftare nyktra än unga i Europa. Andelen nyktra unga är dock större i de övriga nordiska länderna än i Finland, med undantag av Danmark.

Resultaten framgår av den omfattande europeiska ESPAD-undersökningen (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) som med fyra års mellanrum följer upp skolelevernas användning av rusmedel.

Enligt undersökningen var drickande i berusningssyfte bland 15–16-åringar i genomsnitt vanligare i Europa än i Finland år 2019. Finländska ungdomar använder i genomsnitt alkohol mer sällan än andra europeiska ungdomar. I Finland har drickande i berusningssyfte i genomsnitt också minskat snabbare än i Europa. I de övriga nordiska länderna, med undantag av Danmark, är drickande i berusningssyfte mer sällsynt än i Finland.

Det är dock oroväckande att unga i Finland och Norden i genomsnitt dricker betydligt mer alkohol på en gång än europeiska ungdomar.

Rökningen bland unga har minskat

Att pröva på tobak och daglig rökning har minskat i jämn takt bland 15–16-åringar under 2000-talet. I genomsnitt finns det färre unga som röker dagligen i Finland än i Europa, men fler än i de övriga nordiska länderna, med undantag av Danmark.

Under de senaste åren har användningen av e-cigaretter blivit vanligare hos finländska och andra europeiska ungdomar vid sidan av traditionella cigaretter. Finländska ungdomar använder dock i genomsnitt e-cigaretter i mindre grad än sina europeiska och nordiska jämnåriga – med undantag av svenska ungdomar.

Inga stora förändringar i användningen av narkotika

Den vanligaste drogen som används i Finland och övriga Europa är cannabis. I genomsnitt är att pröva på cannabis mer sällsynt bland finländska ungdomar än bland ungdomar i Europa, men vanligare än i de övriga nordiska länderna, med undantag av Danmark. Dock har att pröva på cannabis och andra droger ökat något under de senaste åren i Finland liksom i de övriga nordiska länderna, med undantag av Island, till skillnad från genomsnittet i Europa.

Att blanda alkohol och läkemedel har under de senaste åren ökat något bland finländska unga, liksom även andra nordiska unga i åldern 15–16 år. År 2019 var det genomsnittligt vanligare bland finländska unga att blanda alkohol och läkemedel än bland unga i Europa och i de övriga nordiska länderna. Likaså var användningen av lugnande läkemedel och sömnmedel utan läkarordination i genomsnitt vanligare bland finländska ungdomar än bland ungdomar i Europa.

Andra droger användes mer sällan än genomsnittet i Europa bland finländska ungdomar.

Finländska ungdomar spelar mest penningautomatspel i Europa

Finländska 15–16-åringar spelar mer penningautomatspel än unga i något annat land som deltog i undersökningen. Penningspelande på internet är däremot något mer sällsynt i Finland än i Europa i genomsnitt.

ESPAD-undersökningen (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) har gjorts sedan 1995 med fyra års mellanrum i 23–39 europeiska länder. År 2019 deltog 99 647 unga från 35 länder i enkäten. Skolelever som under året i fråga fyller 16 år deltar i undersökningen, vilket i Finland innebär elever i årskurs nio i grundskolan.

KällaESPAD Report 2019 

Key Findings on 2019 European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Power Point Presentation

Mer information:

Kirsimarja Raitasalo
specialforskare
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
tfn 029 524 7005
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Experimenterandet med narkotika har ökat snabbt från en generation till en annan – nu provar nästan varannan person på narkotika27.11.2020 01:00:00 EETTiedote

Andelen som har provat på narkotika har ökat snabbt i Finland från en generation till en annan. Medan 8 procent av de som föddes på 1950-talet angav att de någon gång i livet provat på cannabis, var andelen bland de som föddes på 1960-talet 14 procent, på 1970-talet 26 procent och på 1980-talet 42 procent. Ökningen har varit accelererande.

Ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset ovat Suomessa muita lapsia heikommassa asemassa – uusi tutkimus tuo kaivattua tietoa perheistä26.11.2020 02:00:00 EETTiedote

Suurin osa lapsiperheistä, joissa on ulkomailla syntynyt vanhempi, ovat hyvinvoivia. Toisaalta monella hyvinvoinnin osa-alueella näillä perheillä menee keskimääräistä heikommin. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Nuorisotutkimusverkoston laajasta tutkimuksesta, jossa tutkittiin kaikkia Suomessa vuonna 1997 syntyneitä lapsia.

Kuntien talous ja sote-ammattihenkilöstön saatavuus ovat heikentyneet myös Etelä-Suomessa – THL arvioi HYKS erityisvastuualueen sote-palvelut20.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Kuntien taloudellinen tilanne on ollut pitkään vaikea väestön vähenemisestä kärsivillä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. Nyt myös väkirikkaan Uudenmaan kuntien talous on heikentynyt. Tämä kaventaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusmahdollisuuksia. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänään julkaisemista HYKS erityisvastuualueen sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinneista. Katso perjantai-aamun tiedotustilaisuus verkossa.

Kommunernas ekonomi och tillgången till yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården har försämrats även i Södra Finland – THL utvärderar social- och hälsovårdstjänsterna inom HUCS specialupptagningsområde20.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Kommunernas ekonomiska situation har länge varit svår i de områden i Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland där invånarantalet minskar. Nu har också ekonomin i kommunerna i det folkrika Nyland försämrats. Detta minskar finansieringsmöjligheterna för social- och hälsovårdstjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä arvioi koronarokotusten järjestämistä ja kohderyhmiä – arvio tarkentuu tutkimustiedon kertyessä18.11.2020 14:11:40 EETTiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kokoontui 17.11. arvioimaan tulevien koronarokotusten kohderyhmiä ja aikataulua. KRAR suosittelee, että koronarokotuksilla pyritään ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä. Suosituksen mukaan rokotusten kohderyhmät tulee määrittää lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Rokotteita aluksi kolmelle kohderyhmälle Hallitus on linjannut, että rokotteita hankitaan riittävästi koko väestön tarpeisiin. KRAR suosittelee, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi seuraaville ryhmille: koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö ikääntyneet henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Koska rokotteet toimitetaan Suomeen useassa erässä, vastedes on arvioitava myös näiden ryhmien sisäinen rokotusj

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum