Finnet-liitto

Finnet-gruppen investerar en halv miljard euro i optiska fiberförbindelser

Dela

Telekomföretagen som hör till Finnet-förbundet har för avsikt att investera 500 miljoner euro i optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften av landets en miljon egnahemsfastigheter samt tusentals 5G-basstationer till det supersnabba fibernätet.

Bild: Multifoto
Bild: Multifoto

Digitala tjänster, distansarbete och distansutbildning blir allt vanligare och växer med en accelererande takt. Den kontinuerliga tillväxten av datatrafik samt de långa avstånden, varierande terrängen och väderleksförhållandena i Finland fastställer höga krav på digital infrastruktur.

– Oberoende av läge behöver varje bostads- och företagsfastighet en snabb och tillförlitlig nätförbindelse. En sådan, vars kapacitet är näst intill oändlig och som inte påverkas av vädret, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

För tillfället är dataförbindelserna i Finland kraftigt bundna till mobilnätet. Finland strävar efter att bli ett ledande land inom telekommunikationsnät, men ligger ännu under EU:s genomsnitt beträffande fasta förbindelser. För att situationen inte skall utvecklas till en flaskhals för tjänsteutvecklingen, har de inhemska telekommunikationsbolagen som hör till Finnet-förbundet, meddelat att de är redo att fortsätta sina omfattande investeringar i optisk fiber.

– Under de senaste tio åren investerade våra medlemsbolag redan cirka 300 miljoner euro i fiber. Det är fint att se de inhemska bolagen höja sin investeringsberedskap, även om tiderna är tuffa för alla, berättar Matilainen.

Områdets dragningskraft beror på optisk fiber

En supersnabb nätförbindelse stöder byggandet av energieffektiva lösningar samt levererar tjänsterna på ett ekologiskt sätt till kunden. Fibern försäkrar en snabb och tillförlitlig förbindelse, samtidigt som den möjliggör jämlika nättjänster i ett glest befolkat Finland. Byggandet av fibernät främjar regional jämlikhet och stöder lokalt företagande samt boende på flera ställen. Ett heltäckande fibernät behövs även som stomme för framtidens mobila förbindelser.

Ifall man inte satsar på nätförbindelser på nationell nivå, kommer en del av framtidens tjänster inte vara tillgängliga överallt och ojämlikheten områden emellan växer. Betydelsen av fungerande nätförbindelser är kritisk för områdets dragningskraft, och i framtiden kommer denna roll enbart att växa.

– Med tanke på boende kommer det allra viktigaste om tio år att vara nätförbindelsen, som även el- och vattennätet kommer koppla sig till. En ordentlig nätförbindelse har en väldigt stark inverkan på områdets livskraft, konstaterar Matilainen.

Matilainen påminner om att det krävs samarbete för att bygga framtidens telekommunikationsnät. Branschens aktörer samt beslutsfattarna och påverkarna måste tillsammans satsa på att främja byggandet av fiberanslutningar och på så sätt säkra regional dragningskraft och jämlikhet.

Kontakter

Jarmo Matilainen
Finnet-förbundets verkställande direktör
tfn. 044 722 8210
jarmo.matilainen@finnet.fi

Bilder

Bild: Multifoto
Bild: Multifoto
Ladda ned bild

Om

Finnet-liitto
Finnet-liitto
Aleksanterinkatu 15 B
00100 Helsinki

https://www.finnet.fi/

Finnet-förbundet rf

Finnet-förbundet rf grundades 1921 och är de regionala ICT-bolagens intressebevakare och samarbetsorgan. Till förbundet hör 20 medlemsbolag inkl. dotter- och intressebolag, vars sammansatta omsättning år 2019 var ca. 240 miljoner euro. Bolagen sysselsätter sammanlagt 1500 personer.

Följ Finnet-liitto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finnet-liitto

Finnet-gruppen undersökte: Distansarbetets popularitet fortsätter – fiberanvändarna upplever minst störningar21.4.2021 07:45:00 EEST | Tiedote

Fiberförbindelsernas användare har minst störningar i sina nätförbindelser, berättar Finnet-gruppens färska undersökning. Den största delen av de finländare som nu arbetar på distans, kommer i fortsättningen att göra det oftare än de gjorde under tiden innan coronapandemin. Förutom en tillförlitlig och snabb förbindelse, ställer distansarbetet även krav på nya typer av ledarskaps- och interaktionsförmågor hos förmännen.

Finnet-ryhmä tutki: Etätyön suosio jatkuu – valokuitukäyttäjät kokevat vähiten häiriöitä21.4.2021 07:45:00 EEST | Tiedote

Valokuituyhteyden käyttäjillä on vähiten häiriöitä verkkoyhteydessään, kertoo Finnet-ryhmän tuore tutkimus. Suurin osa etätöitä nyt tekevistä suomalaisista aikoo jatkaa etätöiden tekoa useammin kuin koronapandemiaa edeltävällä ajalla. Luotettavan ja nopean verkkoyhteyden lisäksi etätyössä tarvitaan esihenkilöiltä uudenlaisia johtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum