Finnvera Oyj

Finnveras driftskapitalfinansiering är nu inriktad på tillväxtfinansiering i Sydvästra Finland – Finansieringen av företagsförvärv ökade tydligt, i Satakunta ökade i synnerhet finansieringen av växande och internationaliserade företag

Jaa

Tyngdpunkten för Finnveras finansiering överfördes i början av 2021 till det driftskapital som affärsverksamhetens tillväxt förutsätter, medan finansieringen föregående år fokuserade på att stärka företagens kassor på grund av coronakrisen. Finnvera beviljade i januari-juni 2021 finansiering till företag i Sydvästra Finland till ett belopp av 128 miljoner euro (144), vilket var 12 procent mindre än året innan. Finansieringen var främst inriktad på SMF- företag, samt några företag som anses vara stora. Inklusive inhemsk finansiering till stora företag uppgick Finnveras finansiering i Sydvästra Finland i början av 2021 till 344 miljoner euro. I siffran ingår en enda stor finansiering. Förändringen i finansieringens tyngdpunkt visar att företagens situation normaliseras. Av företagens positiva framtidsförväntningar torde också framgå att antalet företagsförvärv som Finnvera finansierar ökade betydligt.

Finnveras finansiering för Sydvästra Finland enligt användningsändamål 1-6/2021
Finnveras finansiering för Sydvästra Finland enligt användningsändamål 1-6/2021

I Sydvästra Finland finns stora lokbranscher, såsom varv, bilindustrin och till exempel läkemedelsindustrin, och till näringsstrukturen i regionen hör både internationella storföretag och ett stort antal små och medelstora företag. 

År 2020 fick Finnvera fullmakt att bevilja driftskapitalfinansiering även till stora företag för finansieringsbehov som beror på coronasituationen. Detta har också synts i Sydvästra Finland.

- Storföretagen har stor inverkan via underleverantörskedjorna på små och medelstora företags orderstockar och därigenom på företagens tillväxtutsikter i stor utsträckning, säger Finnveras regiondirektör för Västra Finland Seija Pelkonen.

Ur ett landskapsperspektiv varierar finansieringsbeloppet stort. Finansieringen som beviljades i Satakunta ökade i början av året till 58 miljoner euro (42), vilket innebar en ökning på 38 procent jämfört med året innan. I Egentliga Finland beviljades 70 miljoner euro (95) i finansiering, vilket däremot var 26 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

- I Egentliga Finland är den finansiella situationen stabil och företagens kassasituation har stärkts. När konjunkturutsikten har blivit positivare får företagen bra bankfinansiering utan Finnveras medverkan. I Satakunta betonas i synnerhet finansieringen av växande företag som håller på att internationaliseras. Det är glädjande att företagen har vunnit exportaffärer som vi har finansierat från världen, berättar Pelkonen.

Återhämtningen av regionens ekonomi återspeglas också i ökningen av förvärv och ägarförändringar. Antalet företagsförvärv som Finnvera finansierar ökade med 19 procent i Sydvästra Finland från föregående år till 70 företag, och finansieringen som beviljades för företagsförvärv ökade med hela 43 procent till 16,4 miljoner euro.

Finnveras driftskapitalfinansiering är nu inriktad på tillväxtfinansiering – "När handel bedrivs finns det också efterfrågan på leveransgarantier"

Av Finnveras finansiering riktades 44 procent till driftskapital. Företagen har behövt finansiering när omsättningen och orderstocken har börjat öka. Detta syns också som en betydande andel av leveranssäkerheten (22%).

- När handel bedrivs finns det också efterfrågan på leveransgarantier. I Sydvästra Finland finns det många små och medelstora företag och midcap-företag som utför projektrelaterade leveranser och som behöver leveranssäkerhet i sin verksamhet. Även finansieringen av investeringar har varit på en hög nivå, vilket delvis förklaras av den ökade finansieringen av företagsförvärv, konstaterar Pelkonen.

Traditionella industribranscher betonas i finansieringen – flera av företagen är toppföretag med tanke på sin kompetens

I Sydvästra Finland skiljer sig tre branscher tydligt från Finnveras finansiering, dvs. tillverkning av metallprodukter (25%), övrig industri och tillverkning (21%) samt partihandel (10%). I Satakunta utgjorde metallbranschens och den övriga industrins och tillverkningens andel i början av året sammanlagt över 60 procent av Finnveras finansiering till små och medelstora företag. I Egentliga Finland fokuserade finansieringen på övrig industri och tillverkning, vars andel var cirka en femtedel av den beviljade finansieringen. Metallbranschens andel var 15 procent.

- I Finnveras finansiering betonas den tillverkande industrins branscher. Detta beror på näringsstrukturen i området. Även om branscherna verkar traditionella är många av dessa företag till sin kompetens toppföretag som vinner exportaffärer från världen, konstaterar Pelkonen.

Turismens svårigheter syntes i Ålands finansiering 2020 – finansieringssituationen har normaliserats efter en god sommar

I finansieringen av företag på Åland är förändringen mycket stor jämfört med året innan. På Åland beviljades i början av 2021 endast 1 miljon euro (7) i finansiering, dvs. beloppet sjönk med 90 procent.

- Efterfrågan på finansiering på Åland har återgått till sin normala nivå. Förra året präglades av coronabegränsningarnas utmaningar i ett landskap som i hög grad är beroende av turism, vilket ledde till att turismbranschen och affärsverksamheten i anslutning till den plötsligt kollapsade. Nu har vi en bra turistsommar bakom oss och företagen har klarat sig själva ekonomiskt.

Mer information:

Seija Pelkonen, regiondirektör, Västra Finland, Finnvera, tfn 029 460 2620

Bilaga: Sydvästra Finlands regionsöversikt 1-6/2021 (på finska, PDF)

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Seija Pelkonen, regiondirektör, Västra Finland, Finnvera, tfn 029 460 2620

Kuvat

Finnveras finansiering för Sydvästra Finland enligt användningsändamål 1-6/2021
Finnveras finansiering för Sydvästra Finland enligt användningsändamål 1-6/2021
Lataa
Lataa

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Finnveran rahoitus kohdistui alkuvuonna aiempaa enemmän yritysten kasvuhankkeisiin Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä – Pirkanmaalla investointi- ja omistajanvaihdosaktiivisuus muita maakuntia alhaisempi31.8.2021 09:15:00 EEST | Tiedote

Finnveran alkuvuonna Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä myöntämä rahoitus väheni edellisvuodesta, mutta kohdistui nyt pääasiassa yritysten kasvun mahdollistamiseen. Vuotta aiemmin rahoituksen painopiste oli koronapandemian aiheuttamissa yritysten käyttöpääomatarpeissa ja yritysten maksuvalmiuden turvaamisessa epävarmassa tilanteessa. Niinpä rahoituksen volyymin pieneneminen ei ole yritysten kannalta yksinomaan huono uutinen. Päijät-Hämeessä myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi hieman. Finnvera myönsi tammi-kesäkuussa rahoitusta Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueelle yhteensä 98 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana rahoitusta myönnettiin yhteensä 148 miljoonaa euroa. Verrattuna alkuvuoteen 2019 myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä oli kuitenkin noin kolmanneksen korkeampi.

Finnveras finansiering till små och medelstora företag återgick i början av året till normal nivå i Södra och Mellersta Österbotten – i Österbotten är efterfrågan på finansiering fortfarande livligare än normalt27.8.2021 11:21:35 EEST | Tiedote

Efterfrågan på finansiering till små och medelstora företag jämnades ut och återgick till normal nivå i början av 2021 i Södra och Mellersta Österbotten. I Österbotten var efterfrågan på finansiering fortfarande livligare än normalt i och med den ökade finansieringen av exportaffärer. Totalt sett minskade den finansiering som beviljades de tre österbottniska landskapen i början av året jämfört med året innan. Finnvera beviljade de tre österbottniska landskapen finansiering till ett belopp på sammanlagt 59 miljoner euro (78) i januari–juni. I fjol syntes i Finnveras finansiering i synnerhet driftskapitalfinansiering på grund av coronakrisen. Driftskapitalets andel utgör 46 procent (65 %) av Finnveras finansiering i området, men i år har företagen behövt finansiering redan för tillväxten när omsättningen och orderstocken har börjat öka. Detta syns också i att leveranssäkerheternas andel av finansieringen har ökat avsevärt, till cirka en fjärdedel.

Etelä-Suomessa Finnveran rahoitus edelleen vuotta 2019 korkeammalla - Investoinnit kasvussa, omistajanvaihdosbuumi jatkuu Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa27.8.2021 10:15:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen alueella Finnveran rahoitus palasi alkuvuonna lähemmäksi koronakriisiä edeltänyttä tilannetta vuoden 2020 kysyntäpiikin jälkeen. Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa 2021 kotimaan rahoitusta alueen yrityksille yhteensä noin 238 miljoonaa euroa (374). Kaikissa alueen maakunnissa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, pk-yritysten rahoitus oli edelleen alkuvuotta 2019 korkeammalla tasolla. Myös rahoituksen keskikoko on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Finnveran rahoitus kohdentuu entistä enemmän investointeihin ja omistajanvaihdoksiin, jotka nousivat Etelä-Suomen alueella ennätystasolle. Toimialoista teollisuuden osuus rahoituksesta on merkittävin. Matkailun osuus Finnveran rahoituksesta on palannut normaalitasolle. Etenkin Helsingissä ja Etelä-Karjalassa matkailun tilanne jatkuu osittain haastavana.

Finnveran rahoitus pk-yrityksille palautui alkuvuonna normaalitasolle Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla - Pohjanmaalla rahoituksen kysyntä edelleen tavanomaista vilkkaampaa27.8.2021 09:45:00 EEST | Tiedote

Pk-yritysten rahoituksen kysyntä tasaantui ja palautui normaalitasolle alkuvuonna 2021 Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla rahoituksen kysyntä oli edelleen tavanomaista vilkkaampaa lisääntyneen vientikauppojen rahoittamisen myötä. Kokonaisuutena kolmeen pohjalaismaakuntaan alkuvuonna myönnetty rahoitus laski edellisvuodesta. Finnvera myönsi rahoitusta alueella tammi-kesäkuussa yhteensä 59 miljoonaa euroa (78). Viime vuonna Finnveran rahoituksessa näkyi erityisesti koronakriisin aiheuttama käyttöpääomarahoitus. Käyttöpääoman osuus rahoituksesta oli alueella 46 prosenttia kun se alkuvuonna 2020 oli vielä 65 prosenttia. Tänä vuonna yritykset ovat tarvinneet rahoitusta myös kasvua varten liikevaihdon ja tilauskantojen kääntyessä nousuun. Tämä näkyy myös siinä, että toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta on noussut merkittäväksi, noin neljännekseen.

Finnveran käyttöpääomarahoitus suuntautuu Lounais-Suomessa nyt kasvun rahoitukseen – Yrityskauppojen rahoitus nousi selvästi, Satakunnassa kasvoi erityisesti kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitus26.8.2021 09:45:29 EEST | Tiedote

Finnveran rahoituksen painopiste siirtyi Lounais-Suomessa alkuvuonna 2021 jälleen liiketoimintojen kasvun edellyttämään käyttöpääomaan, kun edellisvuonna rahoitus painottui koronakriisistä johtuneeseen yritysten kassojen vahvistamiseen. Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa 2021 Lounais-Suomessa rahoitusta yrityksille 128 miljoonaa euroa (144), mikä oli 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Rahoitus kohdistui pääasiassa pk- ja midcap-yrityksille sekä jonkin verran suuryrityksiksi luettaville yrityksille. Suuryrityksille myönnetty kotimaan rahoitus mukaan lukien Finnveran rahoitus Lounais-Suomessa oli alkuvuonna 2021 yhteensä 344 miljoonaa euroa. Luku sisältää yksittäisen suuren rahoituksen. Rahoituksen painopisteen muutos kertoo yritysten tilanteen normalisoitumisesta. Yritysten positiivisista tulevaisuuden odotuksista kertonee myös se, että Finnveran rahoittamien yrityskauppojen määrä kasvoi Lounais-Suomessa merkittävästi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme