Espoon kaupunki - Esbo stad

Fira sommarlovet och skolavslutningen coronasäkert

Dela

Snart är det dags för vårfester och sommarlov, men också i år ska vi se till att vi firar på ett coronasäkert sätt, det vill säga undviker stora folksamlingar. Vi rekommenderar att festerna ordnas med iakttagande av gällande rekommendationer om antalet personer på privata tillställningar och andra säkerhetsanvisningar om tillställningar.

”När sommarlovet börjar lönar det sig att planera roliga aktiviteter med sin egen lilla krets och att hålla kontakt med en större kamratkrets via sociala medier”, tipsar kommissarie Hannu Väänänen från polisinrättningen i Västra Nyland. 

Det är bäst att fira utan alkohol: Om den unga är ute med sina kompisar, är det bra om hen håller kontakt med föräldrarna under kvällen, så att de vet att allt är i ordning. Å andra sidan är det bra att också föräldrarna kan nås av myndigheterna, om till exempel polisen under kvällens gång behöver kontakta dem om barnet. 

Prata med de unga om riskerna 

Det avråds fortfarande från stora folksamlingar på grund av coronasituationen, eftersom det är svårt att hålla avstånd och följa hygienanvisningarna i dem.   

”Det vore bra om föräldrarna pratade med de unga om detta, eftersom vi redan sett större samlingar, i synnerhet vid vackert väder”, påpekar säkerhetschef Petri Häkkinen från Esbo stad. 

Föräldrarna kan gärna också ta upp lägereldar och engångsgrillar med de unga, det är varning för skogsbrand, påminner Västra Nylands räddningsverk. 

Skolornas vårfester  

Skolor och gymnasier kan ordna vårfester på distans och för eleverna i den egna klassen eller gruppen. Festen ordnas med iakttagande av hälsosäkerhetsprinciperna inom närundervisningen.  

Gymnasiernas studentfester ordnas på plats för abiturienterna, men ingen publik kan delta, utan festerna streamas så att man kan följa dem hemma. På grund av coronasituationen är det tyvärr inte möjligt att bjuda in elevers och studerandes familjemedlemmar eller andra utomstående gäster. 

Esbo stads bildningssektor gratulerar både dem som avslutar grundskolan och dem som utexamineras från läroanstalter på andra stadiet!

Vi rekommenderar att vårens och sommarens fester för utexaminerade i hemmen och andra privata lokaler i första hand ordnas utomhus. Festerna ska ordnas med iakttagande av gällande rekommendationer om antalet personer på privata tillställningar och andra säkerhetsanvisningar om tillställningar. Rekommendationen är att privata tillställningar, det vill säga fester som ordnas i hemmen, begränsas till högst tio personer inomhus och högst 50 personer utomhus från 1.6.2021. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar för sommarfester.  

Skolavslutningen firas lika som i fjol med ett livestreamat evenemang. 182 km Apart – Summer Editions huvudartist är den energiska popsångaren Tuure Boelius. Det livestramade evenemanget som ordnas i samverkan mellan Esbo och Tammerfors börjar 5.6.2021 kl. 19 på adressen youtube.com/nuortentamperefi

Läs mer om ordnandet av läroanstalternas vårfester.  

Läs också om allt roligt som barn, unga och barnfamiljer kan göra på sommaren. (på finska)

Kontakter

Intervjuförfrågan:
Susanna Nikko
kommunikationschefen, kommunikationen för Esbo stads bildningsväsende
tfn 050 551 7118
susanna.nikko@espoo.fi

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tapio Erma och Juha Nurmi utnämnda till nya resultatsenhetsdirektörer inom Esbo stads sektor för fostran och lärande14.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Till den ordinarie tjänsten som direktör för resultatenheten för finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster inom Esbo stads sektor för fostran och lärande valdes Tapio Erma (FM, eMBA) och till den ordinarie tjänsten som direktör för grundläggande utbildning inom resultatenheten för finsk grundläggande utbildning Juha Nurmi (FM, eMBA). Erma har verkat som chef för Esbo stads finska gymnasielinje sedan 2014. Nurmi har verkat som utvecklingschef för finsk utbildning sedan 2002. Båda rapporterar till sektordirektör Harri Rinta-aho och är medlemmar i ledningsgruppen för sektorn för fostran och lärande. Stadens organisationsreform träder i kraft 1.8.2021 då den nya sektorn för fostran och lärande inleder sin verksamhet. Sektorn för fostran och lärande består av följande resultatenheter: finsk grundläggande utbildning, finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster, finsk småbarnspedagogik och Svenska bildningstjänster.

Tapio Erma ja Juha Nurmi nimitetty uusiksi tulosyksiköiden johtajiksi Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialalle14.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön johtajan vakinaiseen virkaan on valittu Tapio Erma (FM, eMBA) ja suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön perusopetuksen johtajan vakinaiseen virkaan Juha Nurmi (FM, eMBA). Erma on toiminut Espoon kaupungin suomenkielisen lukiolinjan päällikkönä vuodesta 2014. Nurmi on toiminut suomenkielisen opetuksen kehittämispäällikkönä vuodesta 2002. Molemmat raportoivat toimialajohtaja Harri Rinta-aholle ja ovat Kasvun ja oppimisen toimialan johtoryhmän jäseniä. Kaupungin organisaatiouudistus astuu voimaan 1.8.2021, jolloin uusi Kasvun ja oppimisen toimiala aloittaa toimintansa. Kasvun ja oppimisen toimialan muodostavat seuraavat tulosyksiköt: suomenkielinen perusopetus, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut, suomenkielinen varhaiskasvatus ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum