Aluehallintovirasto

Flera kommuner har fortfarande problem att hålla tidsfristerna i barnskyddslagen – svårigheter att rekrytera socialarbetare och stor personalomsättning leder till att tidsfristerna överskrids (Södra Finland)

Dela

Kommunernas svar på Institutet för hälsa och välfärds (THL) lagstadgade undersökning om tidsfristerna inom barnskyddet gällde perioden 1.10.2019 - 31.3.2020. I fråga om de kommuner där tidsfristerna hade överskridits tog regionförvaltningsverket upp saken till behandling som ett tillsynsärende. Under granskningsperioden accentuerades särskilt svårigheterna för små kommuner och samkommunerna inom social- och hälsovården att rekrytera socialarbetare.

Personalomsättningen och bristen på personal återspeglas direkt på problem med informationsgången och introduktionen av personal inom barnskyddet i kommunerna. Från år till år leder de också till felaktiga och bristfälliga anteckningar i datasystemen, vilket bidrar till att ärendena inte behandlas inom den tid som anges i lagen.

Regionförvaltningsverket fäste i sin tillsyn särskild uppmärksamhet vid kommunernas faktiska åtgärder och hur de åtgärder som vidtagits under föregående års granskningsperiod hade påverkat tidsfristerna. En del kommuner har inte satsat på att följa upp tidsfristerna eller på att se till att lagkraven uppfylls. I kommunernas redogörelser upprepas samma motiveringar och åtgärder som föregående år.

Dessutom upptäcktes det att många samkommuner inom social- och hälsovården inte i tid har beaktat de utmaningar som sammanslagningen av kommunerna medför. Till exempel i planeringen av hur tjänsterna ska tillhandahållas har man inte beaktat regionernas särdrag.

Regionförvaltningsverket betonar att varje klient inom barnskyddet har rätt att få sin sak behandlad inom den tidsfrist som anges i lagen. Kommunen/samkommunen för social- och hälsovården ska rikta sina resurser på så sätt att klientens ärende i alla situationer kan behandlas utan dröjsmål och med iakttagande av lagen. Kommunen/samkommunen för social- och hälsovården ska också se till att en uppgift som innebär utövning av offentlig makt sköts av en person i tjänsteförhållande.Regionförvaltningsverket i Södra Finland sände 24.6.2019 ett styrbrev till kommunerna om skötseln av myndighetsuppgifter inom den kommunala socialvården.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland vidtog följande åtgärder i samband med den riksomfattande övervakningen av tidsfristerna inom barnskyddet:

Kommuner/samkommuner för social- och hälsovården som fick en anmärkning:

Askola, Kyrkslätt, Lappträsk och Lovisa samarbetsområde, Kymmenedalens samkommun för social- och hälsovården, Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovården, Päijänne-Tavastlands hälsovårdssamkommun, Karviainen samkommun för grundtrygghet, Lojo och Vanda

Följande kommuner gjordes uppmärksamma på tidsfristerna:

Hattula, Raseborg och Tavastehus.

Regionförvaltningsverket övervakar även i fortsättningen utgående från THL:s enkäter att kommunerna/samkommunerna för social- och hälsovården följer de tidsfrister som finns angivna i barnskyddslagen.

Om det fortfarande framkommer att tidsfristerna överskrids kan regionförvaltningsverket vidta fortsatta åtgärder. (Socialvårdslagen 710/1982, 56 och 57 §).


THL undersöker två gånger per år hur barnskyddslagen följs

THL begär två gånger per kalenderår uppgifter av kommunerna och samkommunerna om hur de har hållit tidsfristerna som anges i barnskyddslagen. Denna undersökning är lagstadgad. Om kommunens svar visar att tidsfristerna har överskridits tar regionförvaltningsverket upp saken till behandling som ett tillsynsärende (barnskyddslagen 27 a §).


Mer information:
överinspektör för socialvården Elina Haahti, tfn 0295 016 440
överinspektör för socialvården Sari Husa, tfn 0295 017 361
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaista tilojen sulkupäätöstä25.2.2021 16:45:00 EETTiedote

Kriittisen epidemiatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaista päätöstä, jolla määrätään tiettyjä asiakastiloja suljettavaksi määräajaksi. Päätös kattaisi vähintään pääkaupunkiseudun kuntien alueen, ja sen olisi tarkoitus olla voimassa 1.-14.3.2021.

Begränsningen av sammankomsterna i Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt förlängs i mars24.2.2021 14:02:38 EETTiedote

Enligt bedömningar av de regionala coronagrupperna som samordnar läget behövs de nuvarande restriktionerna för sammankomster också i mars inom Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer är förbjudna inom Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och alla motsvarande sammankomster med över 20 personer inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Det är skäl att undvika också små sammankomster alltid då det är möjligt.

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kokoontumisrajoituksia jatketaan maaliskuussa24.2.2021 14:00:00 EETTiedote

Alueellisten koronatilanneryhmien arvioiden mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat tarpeen myös maaliskuussa Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella. Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella on edelleen kielletty kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli 20 hengen vastaavat kokoontumiset. Pieniäkin kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

HUS-alueelle tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa24.2.2021 12:15:00 EETTiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimijoita, esimerkiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia, varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys on voimassa 25.2.–14.3.2021 välisen ajan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum