Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Flödestoppen i de österbottniska åarna närmar sig - kontrollera din beredskap

Dela

Snön smälter snabbt just nu i de österbottniska landskapen. Under påsken har vädret varit varmt och väderprognoserna för den kommande veckan visar temperaturer på över + 15 grader och just ingen nattfrost. Särskilt kring åarnas källflöden är snöns vattenvärden höga och då vädret snabbt blir varmt, ökar risken för översvämningar. Flödesvatten kan rinna ut på åkrar och i skogar, men även på mindre vägar och i lågt belägna byggnader. Enligt prognoserna kan vårflödet i år ställvis bli större än genomsnittligt.

Illustrationsbild. Vårflöde 18.4.2022.
Illustrationsbild. Vårflöde 18.4.2022.

Flödestoppen i de små åarna och åarnas källflöden i Södra Österbotten och Österbotten kan infalla kring mitten av kommande vecka. Enligt prognoserna infaller flödestoppen i Kyro älv och Lappo å ungefär 20–22.4. Det är möjligt att flödesvatten måste släppas ut på invallningsområdena åtminstone längs Kyro älv i Ilmajoki och Seinäjoki. Även i Mellersta Österbotten stiger vattenståndet i åarna tydligt redan i slutet av veckan. På grund av den snabba snösmältningen är det möjligt att även sjöarna når flödesnivåer om ungefär en vecka. Enligt prognoserna stiger vattenståndet i Kuortaneenjärvi så mycket att vattnet når de lägst belägna fritidsbostäderna i området.

Det är skäl för invånare i översvämningskänsliga områden att förbereda sig för snabbt stigande vattenstånd. Det lönar sig att flytta båtar och bryggor som kan tas upp tillräckligt långt från stranden. Bilar ska parkeras på sådana platser dit flödesvatten inte kan ta sig. Även värdefulla föremål som finns under flödesnivån, exempelvis i källare, är det skäl att flytta till säkrare platser. Undvik att röra dig i områden med översvämning och kom ihåg att bara 15 cm strömmande vatten kan få omkull en vuxen människa.

För att lindra översvämningssituationen har NTM-centralen i Södra Österbotten redan delvis börjat lagra flödesvatten i de konstgjorda och reglerade sjöarna.Flödesvatten leds redan delvis till Kivi- och Levalampi (Närpes å), Kalajärvi (Kyro älv) och Varpula (Lappo å). Övriga konstgjorda sjöar börjar man fylla på först närmare flödestoppen.

Mer information på webben:

Vattenläge och prognoser:

Översvämningskartor och beredskap inför översvämningar:

Nyckelord

Kontakter

Mer information från Översvämningscentret / Finlands miljöcentral:
• Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439 (översvämningsprognoser)

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
• Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering av vattendrag)
• Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806 (vattendragskonstruktioner, särskilt invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å)
• Ledande vattenhushållningsexpert Tomi Mäki, tfn 0295 027 461 (vattendragskonstruktioner)
• Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
• Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Bilder

Illustrationsbild. Vårflöde 18.4.2022.
Illustrationsbild. Vårflöde 18.4.2022.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven säännöstelypadon kunnostaminen ja kalatien rakentaminen alkaa20.5.2022 09:55:36 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Jääskänjärven (Alavus) säännöstelypadon betonirakenteita sekä säännöstelyluukun. Samalla padon länsipuolelle aukaistaan tilapäinen juoksutusväylä, jotta kunnostustyöt pystytään tekemään kuivatyönä säännöstelyn vaarantumatta. Kunnostustyön jälkeen juoksutusväylään rakennetaan kalatie. Urakoitsijana toimii RAPinsto Oy. Työn aikana vedenpinta pyritään pitämään normaalilla korkeudella, mutta vedenpinnan vaihtelut saattavat olla normaalia suurempia.

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum