Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Flödestoppen i de österbottniska åarna skärs ner med hjälp av de konstgjorda sjöarna

Dela

För att lindra översvämningssituationen har NTM-centralen i Södra Österbotten börjat lagra flödesvatten i de konstgjorda och reglerade sjöarna. Från och med i morse (30.3.2021) rinner smältvattnet från områdena ovanför de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Hirvijärvi till sjöarna och blir kvar i dem. På detta sätt minskas vattenföringen från Seinäjoki till Kyro älv och vattenföringen i Lappo å nedanför Hirvijärvi med ca 20–30 m3/s.

Lappfjärds å, isen rör på sig 29.3.2021. Foto: Niklas Brandt.
Lappfjärds å, isen rör på sig 29.3.2021. Foto: Niklas Brandt.

Redan tidigare har magasineringen av flödesvatten inletts i den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi i Närpes å och i de reglerade sjöarna i Nurmonjokis källflöden i Lappo å. I de konstgjorda sjöarna Pitkämö och Kyrkösjärvi håller man ännu vattenståndet lågt och utnyttjar sjöarna först senare under denna vecka för att skära ner flödestoppen i Kyro älv. I Perho å utnyttjas lagringskapaciteten i de konstgjorda sjöarna när flödestoppen enligt prognoserna närmar sig.

De små åarna söder om Vasa når i huvudsak flödestoppen i dag eller i morgon. Flödestoppen i Kyro älv och Lappo å infaller enligt prognoserna under onsdagen eller torsdagen (31.3–1.4.2021). I Kyro älv steg vattenföringen och vattenståndet exceptionellt snabbt under söndagen och måndagen. Nu på tisdagsmorgonen var vattenföringen i nedre loppet av Kyro älv vid mätstationen i Skatila i Korsholm 250 m3/s, medan den på söndagen låg på nivån 80 m3/s. Under flödestoppen våren 2013 var vattenföringen i Skatila ca 400 m3/s. I Nikkola i Ilmajoki steg vattenståndet 1,5 meter på två dygn och i morse (30.3.) var vattenståndet på nivån 39,07 m. Om vattenståndet i Nikkola når nivån 40,00 m, måste flödesvatten ledas ut till de invallade åkerområdena i Ilmajoki och Seinäjoki. I Lappo å har vattnet stigit något långsammare.

Mer information i Twitter:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Översvämningscentret:
Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral (SYKE), tfn 0295 251 439

Bilder

Lappfjärds å, isen rör på sig 29.3.2021. Foto: Niklas Brandt.
Lappfjärds å, isen rör på sig 29.3.2021. Foto: Niklas Brandt.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Våröversvämningarna inföll betydligt tidigare än normalt i Österbotten5.4.2021 13:07:52 EEST | Tiedote

Islossningen och vårflödestoppen i åarna och älvarna i Österbotten och Södra Österbotten infaller i genomsnitt andra veckan i april och i Mellersta Österbotten under slutet av april. I år nåddes vårflödesnivåerna i de österbottniska åarna ett par veckor tidigare, d.v.s. under perioden 30.3–3.4.2021. Översvämningen i Lappo å, Kyro älv, Toby–Laihela å och Malax å motsvarade en översvämning som återkommer ungefär en gång på 5–10 år. Också i åarna norr om Lappo å har vattenföringen stigit snabbt under de senaste dagarna och åarna kan nå flödestoppen ganska snart. Å andra sidan är det möjligt att vårens flödestopp i Mellersta Österbotten infaller först i slutet av april, eftersom det enligt prognoserna för den kommande veckan väntas kyligare väder.

Pohjalaisjoet tulvivat selvästi normaalia aikaisemmin5.4.2021 13:07:52 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jokien jäiden lähtö ja keväinen tulvahuippu ajoittuvat keskimäärin huhtikuun toiselle viikolle ja Keski-Pohjanmaalla huhtikuun loppupuolelle. Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joet saavuttivat kevään tulvahuipun pari viikkoa normaalia aikaisemmin eli välillä 30.3. – 3.4.2021. Toistuvuudeltaan Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Maalahdenjoen tulva vastasi noin kerran 5–10 vuodessa toistuvaa tulvaa. Myös Lapuanjoen pohjoispuoliset joet ovat viime päivinä nousseet nopeasti ja voivat saavuttaa tulvahuippunsa melko piankin. Toisaalta on mahdollista, että Keski-Pohjanmaan joet saavuttavat tämän kevään tulvahuipun vasta huhtikuun loppupuolella, sillä alkavalle viikolle on ennustettu kylmempää säätä.

Översvämningsläget i de österbottniska landskapen har stabiliserats och flödesluckorna till invallningsområdena behöver inte öppnas3.4.2021 16:31:14 EEST | Tiedote

Tack vare kalla nätter och obetydlig nederbörd har vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten börjat sjunka. Det finns ännu en risk för att isproppar kan uppstå i nedre loppet av Kyro älv, där isen tills vidare har anhopats i flera mindre högar i Vasa (Lillkyro) och Korsholm. Vattenståndet i Kyro älv har sjunkit och idag 3.4.2021 på eftermiddagen låg det på nivån N43 +38,64 m vid mätstationen i Nikkola i Ilmajoki (flödesgräns +40,00 m) och i Lappo å låg vattenståndet i Pouttu på nivån N43 +27,35 m (flödesgräns +28,40). Detta innebär att det inte är nödvändigt att leda ut vatten till de invallade åkerområdena under denna flödestopp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum