Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Flödestoppen i Kyro älv och Lappo å skärs ned med hjälp av de konstgjorda sjöarna

Dela

Enligt Översvämningscentrets prognoser når åarna i Österbotten och Södra Österbotten flödestoppen i huvudsak under torsdag eller fredag (21–22 april). Enligt prognoserna stiger vattenföringen i Kyro älv i Skatila (Korsholm) till dryga 300 m3/s (kubikmeter i sekunden). I Lappo å kommer vattenföringen i Keppo (Nykarleby) att enligt prognoserna uppgå till ca 200 m3/s. Flödestopparna skärs nu effektivt ned med hjälp av de konstgjorda sjöarna.

I Vimpeli samlades is i Savonjoki
I Vimpeli samlades is i Savonjoki

Vattenföringen i Kyro älv har under veckans lopp dämpats genom att smältvatten samlats upp i det konstgjorda sjöarna Kalajärvi, Kyrkösjärvi och Liikapuro. På detta sätt minskas vattenföringen som kommer från Seinäjokigrenen med ca 40 m3/s under flera dagar.  Nu (på torsdag morgon) har också den konstgjorda sjön Pitkämö tagits i bruk. Med hjälp av den kan vattenföringen nedströms i Kyro älv minskas med ca 30 m3/s i drygt ett dygns tid. Eftersom väderleksprognoserna tyder på märkbart kyligare väder efter torsdagen, är det sannolikt att det inte denna vår blir nödvändigt att leda ut flödesvatten på invallningsområdena längs Kyro älv. Däremot kan det höga vattenståndet göra att det under de närmaste dagarna kan samlas rikligt med flödesvatten i Kyro älvs och Laihela ås gemensamma översvämningsområde i Toby (Korsholm och Vasa).

Vid Lappo ås källflöden finns det ännu tämligen rikligt med snö som innehåller stora mängder vatten.De konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Varpula minskar vattenföringen som kommer från älvgrenen i Nurmonjoki med totalt ca 40 m3/s under flera dagars tid. Enligt prognoserna kommer Kuortaneenjärvi i Lappo ås huvudfåra att fyllas ganska snabbt och nå flödesnivåer under början av nästa vecka. Enligt prognoserna är det möjligt att lågt belägna fritidsstugor längs stränderna vid Kuortaneenjärvi kan bli våta.

Eftersom isarna snabbt har blivit svaga är risken för isproppar i Österbotten och Södra Österbotten liten. Isarna passerade de vanliga platserna för isproppar i Kyro älv och Lappfjärds å under påsken. På onsdagen uppstod en cirka 200 meter lång ispropp i Savonjoki intill Saarikenttä i Vimpeli, men vattnet kunde dock strömma förbi isproppen. I Mellersta Österbotten ligger isen ännu på många av åarna, men även där har istäcket blivit skörare.

Mer information på webben:

Vattenläge och prognoser:

Nyckelord

Kontakter

Mer information från Översvämningscentret / Finlands miljöcentral:

• Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439 (översvämningsprognoser)

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
• Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
• Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
• Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
• Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Bilder

I Vimpeli samlades is i Savonjoki
I Vimpeli samlades is i Savonjoki
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum