Digi- ja väestötietovirasto

Flyttspärr kan nu också göras elektroniskt

Dela

I fortsättningen kan flyttspärr också göras elektroniskt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Spärren kan göras via Suomi.fi-meddelanden.

"Tidigare har det krävts ett besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe för att göra en flyttspärr. Nu är det också möjligt att göra det elektroniskt. En befintlig flyttspärr kan också tas bort via Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat och ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden ", berättar Jari Taipale, direktör för registertjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklade den här veckan med brådskande tidtabell en elektronisk kanal för att göra flyttspärr. 

"Med den nya elektroniska kanalen underlättar vi för vår del situationen för offren för dataintrång och erbjuder dem smidigare sätt att sköta sina ärenden och trygga sina uppgifter. Det lönar sig dock att komma ihåg att flyttspärren också ska göras separat till Posti ", berättar Taipale.

Vad är flyttspärr?

Flyttspärren är avsedd för personer med vars uppgifter det gjorts en felaktig flyttanmälan eller som är rädda för att man med deras uppgifter gör en felaktig flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I dessa fall har personen vanligtvis förlorat sina personhandlingar eller de har stulits, och ofta har det redan gjorts en polisanmälan om saken.

Efter flyttspärren kan man inte göra flyttanmälan med personens uppgifter i e-tjänsten (flyttanmalan.fi) eller med en blankett som fås från Posti och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Spärren hindrar också personen själv från att göra flyttanmälan via dessa kanaler.

"Om personen har en flyttspärr kan han eller hon göra flyttanmälan endast genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Om man däremot vill göra en flyttanmälan elektroniskt eller med en blankett måste man först återkalla den gällande flyttspärren. Även detta kan göras via Suomi.fi-meddelanden eller genom att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe ", berättar Taipale.

Mer information om att göra en flyttspärr:

https://dvv.fi/sv/flyttsparr

Kundtjänsten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger också råd i ärendet: https://dvv.fi/sv/privatpersonernas-kundbetjaning

Vad är Suomi.fi-meddelanden?

Suomi.fi-meddelanden är ett snabbt och säkert sätt att ta emot myndighetsmeddelanden i elektronisk form i stället för som papperspost. När du börjar använda tjänsten får du myndighetsmeddelanden (t.ex. beslut och meddelanden) elektroniskt i rutan Meddelanden i Suomi.fi-webbtjänsten. Därefter kommer meddelandena inte längre som papperspost till dig. Till exempel Skatteförvaltningen, HUS och Polisen använder Suomi.fi-meddelanden. Användningen av Suomi.fi-meddelanden förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat. Du kan också läsa Suomi.fi-meddelanden i Suomi.fi-mobilappen.

Mer information om Suomi.fi-meddelanden:
https://www.suomi.fi/meddelanden
Anvisning för ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden

Nyckelord

Kontakter

Kontaktuppgifter för media:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Anne Sänkiaho, gruppchef, inhemska flyttningar, tfn 0295 536 207
Jari Taipale, direktör, registertjänster, tfn 0295 537 400
fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi Data Exchange Layer would also solve information security challenges of operators on the private sector20.11.2020 11:00:00 EETPress release

The Digital and Population Data Services Agency reminds that the Suomi.fi Data Exchange Layer would provide a solution to the pressure surrounding the information security and register maintenance of private operators. The data from authorities belonging to hundreds of thousands of Finnish citizens pass through the service daily between different public organisations but the Data Exchange Layer can also be used by private organisations. The use of the Data Exchange Layer is free of charge.

Suomi.fi-informationsleden skulle lösa utmaningarna med datasäker informationshantering även för aktörer i den privata sektorn20.11.2020 11:00:00 EETTiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata påminner om att Suomi.fi-informationsleden skulle vara en lösning på den belastning informationssäkerhet och registerföring innebär för privata aktörer. Via tjänsten förmedlas redan dagligen hundratusentals finländares myndighetsuppgifter mellan olika offentliga organisationer, men Informationsleden kan också tas i bruk av privata organisationer. Det är gratis att använda Informationsleden.

Suomi.fi-palveluväylä ratkaisisi tietoturvallisen tiedonhallinnan haasteita myös yksityisen sektorin toimijoille20.11.2020 11:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa, että Suomi.fi-palveluväylä tarjoaisi ratkaisun yksityisten toimijoiden tietoturva- ja rekisterinylläpitopaineisiin. Palvelun kautta kulkee jo päivittäin satojen tuhansien suomalaisten viranomaistietoja eri julkisten organisaatioiden välillä, mutta Palveluväylän voivat ottaa käyttöön myös yksityiset organisaatiot. Palveluväylän käyttö on ilmaista.

Digi- ja väestötietovirasto valitsi vahvan tunnistamisen välityspalveluntarjoajaksi OP Yrityspankin19.11.2020 09:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kilpailutti vahvan tunnistamisen välineiden välityksen koko julkishallinnolle. Kilpailutus toteutettiin DVV:n dynaamiseen hankintajärjestelmään kuuluvien luottamusverkoston välityspalvelutoimittajien välillä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme välityspalvelutoimittajaa. Kilpailutuksen perusteella välityspalveluntarjoajaksi valittiin OP Yrityspankki.

250 organisaatiota osallistuu henkilötietojen tietoturvaloukkausta simuloivaan TAISTO20-harjoitukseen19.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto järjestää kolmatta kertaa TAISTO-harjoituksen, joka simuloi henkilötietojen tietoturvan loukkaustilannetta. Valtakunnalliseen harjoitukseen osallistuu yhteensä 250 julkisen hallinnon organisaatiota ja niiden sidosryhmää. Mukana on monenlaisia toimijoita valtionhallinnon organisaatioista oppilaitoksiin ja eri kokoisiin kuntiin. Tämän syksyn kolmas ja samalla viimeinen harjoituspäivä on 19.11.2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum