ELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskukset

Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar den gröna omställningen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta)

Dela
Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 137,9 milj. € ny EU-finansiering under programperioden 2021–2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning, även känd under förkortningarna FRO eller JTF (Just Transition Fund). Hela Finland får 465 miljoner euro. Avsikten är att finansiera arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt att utveckla grön teknologi.

Europeiska kommissionen fattade i december 2022 beslut om att FRO-fondens åtgärder ska ingå i det region- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. FRO är en del av den helhet genom vilken Europeiska unionen strävar efter att uppnå sitt mål om klimatneutralitet före 2050. I Finland kan finansieringen utnyttjas i 14 landskap där användningen av torv för energiproduktion ska minska och grön omställning främjas. Genom fonden stöds landskap där de ekonomiska och sociala följdverkningarna av att man avstår från torven är mest kännbara. Dessa områden är landskapen Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Lappland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Satakunta samt kommunerna Punkalaidun, Virdois, Parkano och Kihniö i landskapet Birkaland.

Målet är att lindra effekten av minskad torvproduktion

Fonden för rättvis omställning har som mål att underlätta och hantera regionalekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av att torvproduktionen minskar. FRO-finansieringen ska alltså stödja diversifiering av den regionala näringsstrukturen och utveckling av nya möjligheter till affärsverksamhet. Åtgärderna ska främja grön omställning genom att stödja förnyelse av affärsverksamheten samt näringslivsorienterad forskning, utveckling och innovation.

Fonden för rättvis omställning stödjer både arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt utveckling av grön teknologi. Finansieringens inriktning ska beakta EU:s kolneutralitetsmål samt landskapens regionala planering.

– Målet är att diversifiera landskapens näringsliv samt stärka regionens ekonomi och livskraft. I fråga om kompetensutveckling och sysselsättning ska finansieringen lägga sin tyngdpunkt på dem som blivit arbetslösa eller hotas av arbetslöshet från torvbranschen samt på de unga, sammanfattar Västra Finlands landskapsförbunds programchef Katja Laitinen.

Regionerna får tillgång till FRO-fondens medel våren 2023 

I Västra Finland beviljas FRO-finansiering av landskapsförbunden och NTM-centralen i Mellersta Finland. Sökande kan vara till exempel små och medelstora företag, kommuner och andra offentliga organisationer, forskningsinstitut, högskolor, läroinrättningar, stiftelser och föreningar. Ansökningstiden börjar enligt nuvarande uppgifter i början av 2023. Information om ansökningsomgången kommer att finnas både på webbsidan strukturfonder.fi och på myndigheternas egna webbssidor.

Chefen för finansieringsenheten vid NTM-centralen i Mellersta Finland Jaakko Ryymin uppmuntrar företag och projektaktörer att sätta sig in i respektive landskaps omställningsplaner och kontakta finansiärerna om de möjligheter som FRO-finansiering erbjuder.

– Finansieringen har en bred inriktning på olika branscher för utveckling av små och medelstora företag och för deras investeringar. I fokus står bland annat nya tekniska lösningar för förnybar energi och energieffektivitet samt åtgärder för restaureringen och den framtida användningen av torvbrytningsområdena.


Mer information:

Nyckelord

Kontakter

Finansieringsenhetens chef Jaakko Ryymin, NTM-centralen i Mellersta Finland @ely-keskus.fi

Regionutvecklingsdirektör Timo Vesiluoma, Satakunta förbund @satakunta.fi

Regionutvecklingsdirektör Heli Rintala, Södra Österbottens förbund @etela-pohjanmaa.fi

Regionutvecklingsdirektör Pirjo Peräaho, Mellersta Finlands förbund @keskisuomi.fi

Regionutvecklingsdirektör Matti Lipsanen, Birkalands förbund @pirkanmaa.fi

Utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens, Österbottens förbund @obotnia.fi (Regionutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi, Österbottens förbund @obotnia.fi)

Bilder

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kevään kelirikosta arvioidaan vaikeaa (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)20.3.2023 10:27:21 EET | Tiedote

Kelirikolla tarkoitetaan tien pinnan tai tierakenteen pehmenemisen aiheuttamaa kulkukelpoisuuden merkittävää vaikeutumista tai estymistä. Tien pinta tai rakenne voi pehmentyä keväällä roudan sulamisen yhteydessä tai rakenteiden vettyessä märkänä myöhäissyksynä tai lämpimänä alkutalvena. Rakenne voi pehmentyä ja kantavuus heikentyä joko tien pinnalta tai myös syvemmältä. Sorateillä voi siten esiintyä erityyppistä kelirikkoa, kuten pinta- ja runkokelirikkoa.

Skärgårdshavets tillstånd väckte intresse i Åbo - 140 deltog i seminarium om Skärgårdshavets tillstånd i framtiden (Egentliga Finland, Satakunta)17.3.2023 09:03:41 EET | Tiedote

NTM-centralen för Egentliga Finland anordnade 16.3. i Åbo ett seminarium om Skärgårdshavets tillstånd i framtiden. På seminariet presenterades färsk forskningskunskap om Skärgårdshavets tillstånd, och bollades idéer om metoder med vilka olika aktörer kan främja skyddet av Skärgårdshavet och minska näringsbelastningen från land.

Saimaan järvilohen pelastamiseen lisääntymisalueita, vaellusväyliä ja resursseja17.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Järvilohen pelastamista seurataan ensimmäistä kertaa tulosmittareilla. Tulosmittareiden perusteella ollaan lajin häviämisen kynnyksellä, mikäli järvilohen hoitokohteissa ja säilytysviljelyssä sekä resursseissa ei tapahdu nopeita muutoksia. Kannanhoidollisten poikasten elossa säilyminen tulee kohentua Saimaalla ja Pielisellä, sillä nykyään poikasista noin 99,8 % ei selviä järvivaelluksesta takaisin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum