Suomen Pankki

För att förhindra konkurser och arbetslöshet behövs nationella och sameuropeiska lösningar

Dela

Coronapandemin har skapat en global ekonomisk kris där den globala produktionen väntas krympa mer än under den stora finanskrisen 2008. Krisens varaktighet och djup är beroende av hur länge de nödvändiga begränsningsåtgärderna i samhället är i kraft och hur väl ekonomisk-politiska åtgärder lyckas förhindra konkurser och arbetslöshet.

Den pågående ekonomiska krisen är global. ”Många tillväxtekonomier har drabbats av problem inte bara på grund av de direkta ekonomiska effekterna av pandemin utan också till följd av prisfallet på råvaror och utflödet av kapital. Över hälften av Internationella valutafondens medlemsländer har bett fonden om hjälp”, sade Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn på presskonferensen om publikationen Euro & talous.

Efter coronakrisens utbrott ökade prisfluktuationerna på finansmarknaden och efterfrågan på likviditet. ECB har tagit i bruk nya åtgärder för att stabilisera ekonomin och finansmarknaden. Åtgärderna syftar till att hålla igång utlåningen till den reala ekonomin och förebygga långvariga negativa konsekvenser för ekonomin.

Eurosystemets värdepappersköp med anledning av pandemin och andra värdepappersköp uppgår till över 1 000 miljarder euro under 2020. Bankerna får dessutom långfristig finansiering till mycket fördelaktiga villkor. Villkoren om godtagbara säkerheter har likaså lindrats. ”ECB-rådet är berett att göra allt som krävs för att bidra till lätta finansieringsvillkor. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och står redo att vidta ytterligare åtgärder om det behövs. Vi efterlyser bättre europeiskt samarbete mellan medlemsländerna och statliga åtgärder till stöd för ekonomin”, sade chefdirektör Rehn. Samordnade finans- och penningpolitiska åtgärder sörjer för en så snabb återhämtning av ekonomin som möjligt.

Också Finland är på väg mot en recession. I den akuta fasen ges understöd till företag och hushåll i en situation där inkomstströmmarna har sinat. ”En konkursvåg bland företagen och en kraftig ökning av arbetslösheten skulle ha speciellt negativa följder för de ekonomiska utsikterna på längre sikt. Långvarigare skador kan undvikas med nationella och sameuropeiska lösningar”, betonade chefdirektör Rehn.

”Under krisen stiger den offentliga skulden oundvikligen för att det ska vara möjligt att avhjälpa situationen inom hälsovården och stödja ekonomin”, konstaterade direktionens rådgivare Lauri Kajanoja i samband med utgivningen av publikationen Euro & talous. ”Därefter är behovet av en ökning av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna ännu större”. Reformer för att förbättra sysselsättningsvillkoren och bromsa upp ökningen i de offentliga utgifterna kommer att behövas mer än någonsin tidigare.

Risken för att arbetslösheten stannar kvar på en hög nivå ökar om begränsningarna måste hållas i kraft en lång tid. Sedan begränsningarna har avvecklats är det viktigaste målet att på nytt få sysselsättningen att öka. ”För att säkerställa att uppsvinget i efterfrågan i sinom tid driver upp produktionen och sysselsättningen är det viktigt att företagen har kunnat hålla kvar sin skickliga arbetskraft. Det ger dem en möjlighet att utveckla och utvidga sin verksamhet”, betonade Lauri Kajanoja.

När krisen i sinom tid är över, står vi inför samma gamla problem. Det är viktigt att stödja hållbara finanser och produktionskapaciteten. Investeringar i bekämpningen av klimatförändringen behövs alltjämt, likaså satsningar på utbildning, forskning och utveckling samt åtgärder mot utslagning.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Huhtikuussa lainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen vilkkaasti1.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

Kotitalous- ja yrityslainoja neuvoteltiin uudelleen huhtikuussa 2020 enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin [1]. Uudelleen neuvoteltujen sopimusten [2] määrässä näkyvät useiden pankkien kotitalouksille ja yrityksille poikkeusoloissa tarjoamat lyhennysvapaajaksot [3]. Huhtikuussa 2020 kotitalouslainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 6,2 mrd. euron edestä, mikä vastaa 4,6 prosentin osuutta huhtikuun lopun kotitalouslainakannasta. Asuntolainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 5,5 mrd. euron edestä, mikä vastaa 5,5 prosentin osuutta asuntolainakannasta [5]. Huhtikuussa myös opintolainoja, vapaa-ajanasuntolainoja ja kulutusluottoja neuvoteltiin uudelleen ennätyksellinen määrä. Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2020 asuntolainoja [6] 1,4 mrd. euron edestä, mikä on 10,8 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Asuntolainojen kanta oli huhtikuun lopussa 100,9 mrd. euroa ja sen vuosikasvu 2,8 %. Huhtikuussa 2020 yrityslainoja (pl. asuntoyhteisöt) neuvoteltiin uudelleen 2,3 mrd. euron edestä, mikä va

A large amount of loan agreements renegotiated in April1.6.2020 13:00:00 EESTPress release

In April 2020, households and non-financial corporations renegotiated more loans than ever before [1]. The record volume of renegotiated loans [2] reflects the interest-only periods [3] offered by many banks to households and non-financial corporations due to the current exceptional situation. In April 2020, renegotiated household loans [4] totalled EUR 6.2 bn, representing 4.6% of the household loan stock as at the end of April. Renegotiated housing loans [4] totalled EUR 5.5 bn, which is 5.5% of the housing loan stock [5]. Renegotiations of student loans, holiday cottage loans and consumer loans were also record high in April. Households’ drawdowns of housing loans [6] in April 2020 amounted to EUR 1.4 bn, a decline of 10,8% on the corresponding period a year earlier. The stock of housing loans at end-April totalled EUR 100.9 bn and the annual growth rate of the stock was 2.8%. Renegotiated loans to non-financial corporations (excl. housing corporations) in April 2020 totalled EUR 2.

Låneavtal omförhandlades flitigt i april1.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

I april 2020 omförhandlades hushålls- och företagslån mer än någonsin tidigare [1]. I mängden omförhandlade lån [2] syns de amorteringsfria perioder [3] som flera banker beviljat hushåll och företag under de exceptionella förhållandena. I april 2020 omförhandlades hushållslån [4] för 6,2 miljarder euro, vilket motsvarar 4,6 % av den utestående utlåningen till hushållen vid utgången av april. Bostadslån [4] omförhandlades till ett värde av 5,5 miljarder euro, vilket motsvarar 5,5 % av de utestående bostadslånen [5]. I april omförhandlades också rekordmånga studielån, fritidsbostadslån och konsumtionskrediter. Hushållen lyfte i april 2020 bostadslån [6] för 1,4 miljarder euro, vilket är 10,8 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av april till 100,9 miljarder euro och årsökningen var 2,8 %. I april 2020 omförhandlades företagslån (exkl. bostadsbolag) för 2,3 miljarder euro, vilket motsvarar 3,9 % av de utestående företag

Suomen Pankin tiedotustilaisuus Suomen talouden näkymistä1.6.2020 10:56:12 EESTKutsu

Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 9.6.2020 klo 11.00. Median edustajat voivat seurata tilaisuutta Suomen Pankin auditoriossa (Rauhankatu 19) tai verkkolähetyksenä tästä linkistä: https://www.mediaserver.fi/live/bof (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella). Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta koronakriisissä ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2020–2022. Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme Suomen Pankin auditorioon saapuvia toimittajia ja TV-kuvaajia ystävällisesti ilmoittautumaan Suomen Pankin viestintään viimeistään perjantaina 5.6.2020 klo 14.00 osoitteessa https://www.lyyti.in/suomentalous. Koronatilanteen vuoksi tilaisuuteen voi osallistua enintään 20 henkilöä ja toimitusten ei ole mahdollista lähettää paikalle omia valokuvaajiaan. J

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum