Uudenmaan ELY-keskus

För att trygga vägtrafikanterna träder vinterhastigheterna i kraft i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland 28.10.2020

Dela

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland träder de sänkta hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka tiden i kraft den 28 oktober 2020. Hastighetsbegränsningarna sänks på största delen av motorvägarna och andra huvudvägar. På motorvägarna innebär detta att hastighetsbegränsningen sänks från 120 km/h till 100 km/h. Begränsningarna på 100 km/h på andra vägar minskas däremot till 80 km/h. När vinterhastigheterna träder i kraft inleds en övergångsperiod för de växlande hastighetsbegränsningarna på motorvägarna. Då kan hastighetsbegränsningen ännu vara 120 km/h vid ljus tid och goda väderförhållanden. Övergångsperioden gäller till slutet av november om vädret tillåter.

Vinterhastigheterna sparar enligt undersökningar människoliv och personskador.
Vinterhastigheterna sparar enligt undersökningar människoliv och personskador.

Varje år utfärdar Trafikledsverket anvisningar om vinterhastighetsbegränsningar på basis av vilka NTM-centralen fattar beslut om sänkta hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka tiden. Hastighetsändringen kräver alltid arbete i terrängen, där trafikmärkena byts ut – eller vänds om, ifall de är utbytbara märken med gångjärn.

Man övergår till vinterhastigheter för vägtrafikanternas säkerhet.

"Vinterhastigheterna sparar enligt undersökningar människoliv och personskador. På vintern är den sänkta begränsningen säkrare eftersom väglaget kan vara halt och när det är mörkt ser man de övriga trafikanterna sämre", konstaterar Marko Kelkka, trafiksäkerhetsansvarig vid NTM-centralen i Nyland.

"Vi har några vägavsnitt på riksväg 6 där det finns omkörningsfiler med mitträcken eller breda avsnitt. Dessa anses vara så säkra och planerade att hastigheten inte behöver sänkas, utan 100 km/h bevaras även på vintern", berättar Kelkka.

På riksvägarna 2 och 4 gäller hastighetsbegränsningen 100 km/h för omkörningsfiler med mitträcke och breda avsnitt. På riksväg 6 kvarstår en hastighetsbegränsning på 100 km/h på det breda avsnittet från Forsby mot Kouvola. Även på avsnittet med två körbanor på Ring III förblir hastighetsbegränsningen 100 km/h.

På landsväg 282 (Somerovägen) vid Torronsuo sänks hastighetsbegränsningen till 60 kilometer i timmen, eftersom vägen vintertid är exceptionellt hal.

Övergångsperioden för hastighetsbegränsningar på motorvägar träder i kraft

Även om hastigheterna på andra motorvägar sänks till 100 kilometer i timmen utnyttjas växlande hastighetsbegränsningar på riksvägarna 1 och 7. Vid ljus tid och gott väglag kan man visa en begränsning på 120 km/h, men vid mörker och dåliga väderförhållanden sänks hastighetsbegränsningen även på dessa sträckor. Inom området för växlande hastighetsbegränsningar är det alltså möjligt att visa begränsningen 120 km/h under en s.k. övergångsperiod som gäller från tidpunkten för övergången till vinterbegränsningarna till slutet av november och från början av mars till övergången till sommarbegränsningar. Under vintertid från december till slutet av februari är hastighetsbegränsningen på dessa sträckor högst 100 km/h.

Trafikledsverkets vägtrafikcentraler iakttar i områden med växlande hastighetsbegränsningar körförhållandena, såsom väglag, trafikstockningar och belysning, enligt vilka man beslutar om lämpliga hastighetsbegränsningar för varje vägavsnitt.

Vanligtvis övergår man tillbaka till sommarbegränsningar mellan mars och april om väderförhållanden tillåter detta.

Till sist påminner Kelkka om att iaktta särskild försiktighet i älg- och rådjursområden i slutet av hösten. Svårupptäckt svart is kan förekomma även om vägarna annars är torra. För vägtrafikanter lönar det sig att förbereda sig på svart is på broar, ramper och andra vägområden där det inte finns mark som värmer vägen.

"Bilisterna ska också observera fotgängare och cyklister när kvällarna blir mörkare. För fotgängare är en reflex nödvändig och senast nu lönar det sig för cyklister att kontrollera att fram- och bakljuset säkert fungerar", säger han.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Ledande sakkunnig, trafiksäkerhet Marko Kelkka, 0295 021 291, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Bilder

Vinterhastigheterna sparar enligt undersökningar människoliv och personskador.
Vinterhastigheterna sparar enligt undersökningar människoliv och personskador.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Uudellamaalla ei näkyvissä nopeaa parannusta työmarkkinoilla24.11.2020 08:00:10 EETTiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa yhteensä 108 868 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 85 112 ja lomautettuja 23 756. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 043 (62,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 12,5 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 1 551 (-1,4 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Lokakuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 939 (-1,1 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 612 (-2,5 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 057, mikä on 5 299 (92,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 913, mikä on 7 988 (36,4 %) enemmän kuin vuoden 2019 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 856, mikä on 7

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum