Uudenmaan ELY-keskus

För Keitalaviken i Lovisa utreds möjligheter för iståndsättning för att öka naturens mångfald

Dela
För Keitalaviken i sydöstra delen av Lovisa utreds möjligheterna som livsmiljöprogrammet Helmi kan erbjuda för iståndsättandet av området. Helmi-programmet baserar sig på frivillighet. Under det första skedet reder man ut områdets nuläge, naturvärden och vattenkvalitet.
Mängden vatten som kommer till Keitalaviken har minskat, vilket har ökat igenväxandet av området. Bild: Aki Janatuinen
Mängden vatten som kommer till Keitalaviken har minskat, vilket har ökat igenväxandet av området. Bild: Aki Janatuinen

Keitalaviken i sydöstra delen av Lovisa utgör en del av en gammal havsvik, ett glo, som så småningom avsnörts från havet.

Mängden vatten som kommer till gloet har minskat betydligt till följd av Storbäckens dikningsprojekt som utfördes på 1970-talet. Bäcken, som tidigare rann ut i Keitalaviken, grävdes då till att rinna direkt ut i havet. Detta har lett till att Keitalaviken torkat upp och vuxit igen, vilket i sin tur sannolikt till exempel har försämrat förökningsmöjligheterna för fiskar.

Nu utreds möjligheterna för att iståndsätta området för Keitalaviken och det närbelägna Vedaträsket som samarbete mellan närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Lovisa stad. Liknande mindre vattendrag vid kusten är värdefulla naturobjekt med ett rikt särartat artbestånd. Områden som Keitalaviken är också viktiga förökningsområden för fiskar.

Under pågående vår och sommar utförs det på området en naturutredning, i vilken man bland annat kartlägger växtligheten, fågelbeståndet och olika naturtyper. Naturutredningen utförs som konsultarbete. Samtidigt kommer man att ta flygfotografier med en drone det vill säga en kopterkamera. Fotografierna kommer att användas vid planeringen av områdets iståndsättning. Syftet är att också reda ut vattenkvaliteten i Keitalaviken och havsområdet invid Keitalaviken.

Keitalaviken ägs av Lovisa stad.

Med programmet Helmi förstärks naturens diversitet

Med programmet Helmi ingriper man direkt i den största orsaken till varför naturen i Finland blir fattigare: minskningen av livsmiljöer och försämringen av deras kvalitet. Syftet med programmet Helmi är att förstärka naturens diversitet i Finland och att förbättra livsmiljöers tillstånd bland annat genom att iståndsätta och sköta fågelvatten, vårdbiotoper och skogbevuxna livsmiljöer och småvatten och strandmiljöer. Verksamheten baserar sig på markägarens frivillighet och förutsätter inte skyddande av området.

Nyckelord

Kontakter

Sam Vickholm, landsbygdschef
Lovisa stad
tfn 040 521 81 28
sam.vickholm(at)loviisa.fi


Heidi Lyytikäinen, miljöchef
Lovisa stad
tfn 0440 555 373
heidi.lyytikainen(at)loviisa.fi


Ytterligare uppgifter om programmet Helmi: ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi
Aki Janatuinen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
(på finska, anträffbar efter 22.5.2023)
tfn 029 502 10 89
aki.janatuinen(at)ely-keskus.fi


Esko Vuorinen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
(på svenska)
tfn 029 502 11 51
esko.vuorinen(at)ely-keskus.fi

Bilder

Mängden vatten som kommer till Keitalaviken har minskat, vilket har ökat igenväxandet av området. Bild: Aki Janatuinen
Mängden vatten som kommer till Keitalaviken har minskat, vilket har ökat igenväxandet av området. Bild: Aki Janatuinen
Ladda ned bild
Det finns kvar några öppna vattenområden på området. Bild: Aki Janatuinen
Det finns kvar några öppna vattenområden på området. Bild: Aki Janatuinen
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum