Suomen Punainen Risti SPR

Föräldrarnas medellöshet begränsar den ungas valmöjligheter – Jul i Sinnet-insamlingen startar 21.11

Dela

Familjens ekonomiska situation har stor betydelse för den ungas möjligheter att påverka sin utbildning och framtid. Skillnader som beror på olika bakgrunder kan inte elimineras enbart av tjänster och skolor, utan för att få bort barnfamiljsfattigdomen och för att stöda ungdomarna behövs inkomstöverföringar. Röda Korsets och Mannerheims Barnskyddsförbunds insamling Jul i Sinnet till förmån för mindre bemedlade barnfamiljer i Finland startar torsdag 21.11.

Foto: Kristiina Hemminki
Foto: Kristiina Hemminki

När ett barn växer upp och blir en ungdom stiger utgifterna bland annat på grund av studier, mobilitet och hobbyer. Inkomstöverföringarna ökar däremot inte, utan mammor och pappor med små inkomster är tvungna att fostra sina barn till vuxna med mindre resurser än föräldrarna i välbeställda familjer.

En särskild vändpunkt infaller när den unga fyller 17 år. Då upphör barnbidraget, just vid övergången från gratis grundskola till andra stadiets utbildning, där man själv ska köpa merparten av läromaterialet.

Fattigdom påverkar kraftigt också den ungas jag-bild, yrkesdrömmar och sociala relationer. På grund av utkomstproblem kan föräldrarnas stöd till den unga vara svagt.

- Enligt undersökningar har nästan en femtedel av ungdomarna varit tvungna att dra ned på sina studiealternativ på grund av brist på pengar. I den offentliga diskussionen beaktas inte att avbrytande av studier på andra stadiet också kan ha ekonomiska orsaker, påpekar Leena Suurpää, som är chef för Röda Korsets skyddshusverksamhet.

Enligt undersökningar fördröjs ungdomarnas flytt till eget hem och annan ort för att studera på grund av föräldrarnas medellöshet. Å andra sidan kan till exempel trångt boende öka spänningarna mellan familjemedlemmarna, så att den unga måste flytta hemifrån redan innan han eller hon är redo för det.

I barnfamiljsfattigdomen bör åtgärdas genom inkomstöverföringar

Mannerheims Barnskyddsförbunds ledande sakkunnig Liisa Partio påminner om att utkomsten permanent blir snävare utan andra stadiets utbildning. Då går fattigdomen i arv.

- Möjligheterna för barn i mindre bemedlade familjer att utbilda sig för önskat yrke bör stödas mycket effektivare än för närvarande. Detta innebär satsningar på elevvård, studievägledning och undervisning.

Partio och Suurpää poängterar att samhället ska ha beredskap att erbjuda familjerna rättidigt stöd i barnets och den ungas olika åldersskeden.

- Att öka servicen räcker emellertid inte, om man inte tar tag i utkomstproblemen. Utkomsten ska stödas genom att korrigera nivån för grundskyddet och familjeförmånerna, såsom barnbidraget. Grundskyddet ska vara på en sådan nivå att det räcker till för rimliga utgifter. Nu är det inte så.

Matpresentkort till 28 000 familjer

Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds Jul i Sinnet-insamling startar torsdag 21.11. Insamlingen ordnas för 23:e gången och samarbetspartner är Yles morgon, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega.

Med insamlingsintäkterna skaffas totalt 28 000 matpresentkort till i Finland bosatta medellösa barnfamiljer, så att också mindre bemedlade familjer kan fira en bra jul.

Beslutet om vilka familjer som får presentkorten fattas på respektive ort av kommunens socialväsende, barnrådgivning, skolhälsovård eller församlingens diakoniverksamhet, med vilka Finlands Röda Kors lokala avdelning eller Mannerheims Barnskyddsförbunds lokala förening samarbetar. Presentkorten på 70 euro kan användas i affärerna som deltar i kampanjen, d.v.s. K-mataffärer, Lidl och S-gruppens affärer.

Insamlingen pågår till 24.12.2019. På öppningsdagen 21.11 sänder Yles morgon program från Helsingfors huvudjärnvägsstation, där Saara Aalto uppträder vid öppningstillställningen. Yle berättar om Jul i Sinnet-insamlingen i sina sändningar fram till julafton.

Så här deltar du i insamlingen

  • Donera på webben: https://hyvajoulumieli.fi/sv/ 
  • Donera direkt till Jul i Sinnet-insamlingens konto; IBAN FI33 5780 4120 0801 60. Referens: 5429
  • Ring insamlingsnumret 0600 16555 (10,01 e + lna/lsa)
  • Skicka textmeddelandet HJM till numret 16499. Med meddelandet HJM10 donerar du 10 euro, med meddelandet HJM20 20 euro och med meddelandet HJM30 30 euro.

Tillståndsnummer POL-2015-12549/5.2.2016 och POL-2016-12293/7.9.2016 samt POL-2019-25503/11.6.2019. Insamlingstid 5.2.2016–31.12.2020 i hela landet med undantag av Åland. Ålands landskapsregering, tillståndsnummer ÅLR 2018/8366/9.10.2018. För hjälp till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.

Ytterligare upplysningar:

Finlands Röda Kors:

Chef för de ungas skyddshusverksamhet Leena Suurpää, tfn 050 543 8251, leena.suurpaa@rodakorset.fi

Kommunikationssakkunnig Sari Häkkinen, tfn 040 581 0346, sari.hakkinen@rodakorset.fi

Mannerheims Barnskyddsförbund:

Ledande sakkunnig Liisa Partio, tfn 040 580 8984, liisa.partio@mll.fi

Informatör Eveliina Kutila, tfn 040 580 2393, eveliina.kutila@mll.fi 

Nyckelord

Bilder

Foto: Kristiina Hemminki
Foto: Kristiina Hemminki
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning tilldelas grundskolelärarna i Finland8.5.2020 07:17:00 EESTTiedote

Röda Korset beviljar den årliga utmärkelsen Humanitär handräckning till lärarna i Finlands grundskolor. Lärarna har utvecklat nya sätt att möta sina elever för att trygga deras rättigheter till inlärning även i undantagsförhållanden. Med utmärkelsen uppmuntrar Röda Korset också lärarna att lyfta fram epidemins långvariga inverkningar på barns och ungdomars välmående.

Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus suomalaisen peruskoulun opettajille8.5.2020 07:17:00 EESTTiedote

Suomen Punainen Risti myöntää vuosittain jaettavan Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen Suomen peruskoulujen opettajille. Opettajat ovat kehittäneet uusia tapoja kohdata oppilaansa kyetäkseen turvaamaan heidän oikeutensa oppia myös poikkeusoloissa. Tunnustuksella Punainen Risti myös rohkaisee opettajia tuomaan esiin epidemian pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum