Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela Ett utkast till utredningsplan presenteras på möten för allmänheten

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en utredningsplan för riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela. Målet för förbättringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa. Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare samt förkortar restiderna.
Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.
Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.

I utkastet till utredningsplan presenteras hur riksväg 3 kan förbättras till en fyrfilig väg utgående från alternativ 3a i miljökonsekvensbedömningen.I det valda alternativet dras riksvägens nya sträckning runt Helsingby på den södra sidan och ansluter sig till den nuvarande riksvägens sträckning vid Rönnholm.I Alakylä och Hulmi dras den nya vägsträckningen på den norra sidan av den nuvarande vägen.I det här alternativet finns planskilda anslutningar i Helsingby, Alakylä och Hulmi.De planskilda anslutningarna i Helsingby och Hulmi är markanvändningsanslutningar.

Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.

Måndag 27.3.2023 kl. 18.30–20.00 i Laihela centralskolas matsal (Länsitie 62, Laihela)

Tisdag 28.3.2023 kl. 18.30–20.00 i Helsingby skola (Pundarsvägen 52, Helsingby)

I början av mötet presenterar experter från NTM-centralen i Södra Österbotten och planeringskonsulten planutkastet.Efter allmän presentation och diskussion har deltagarna möjlighet att bekanta sig med planutkastet och kartorna.Mötet är öppet för alla som bor i området, markägare, andra som använder vägen och dem som är intresserade av projektet.

För att kommentera planutkastet kommer projektets webbplats att få en länk till en kartresponsenkät, där de berörda kan skriva in sina kommentarer 27.3–10.4.2023.

På planeringsområdet görs geotekniska undersökningar i mars–april.

Utredningsplanen presenteras för allmänheten också på hösten 2023.Utredningsplanen blir färdig före utgången av år 2023.

Mer information:

Planeringsprojektets webbplats:https://vayla.fi/sv/alla-projekt/rv-3-tammerfors-vasa/rv-3-helsingby-laihela

Bilaga:Karta över sträckningen i det alternativ som valts för utredningsplanering

Kontakter

Projektchef Esa Nyrhinen, WSP Finland Oy, tel. 0400 161 857, esa.nyrhinen@wsp.com


Planering av väghållning, enhetschef Janne Ponsimaa, tel. 029 502 7746, janne.ponsimaa@ely-keskus.fi


Ansvarig för planeringen: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, tel. 040 5957160, sanna.kaikkonen@ramboll.fi

Bilder

Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.
Utkastet till utredningsplan presenteras i slutet av mars på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm.
Ladda ned bild
Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare samt förkortar restiderna.
Projektet förbättrar trafiksäkerheten och gör trafiken smidigare samt förkortar restiderna.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum