Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Förbättring av riksväg 8 i Karleby, utarbetningen av vägplanen är på slutrakan

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten har påbörjat utarbetningen av vägplanen för Karleby i början av år 2021. Planen blir färdig under hösten 2022, men före det är det ännu möjligt att ge respons. Planeringen har gjorts i nära samarbete med Karleby stad.

Planen blir färdig under hösten 2022, men före det är det ännu möjligt att ge respons.
Planen blir färdig under hösten 2022, men före det är det ännu möjligt att ge respons.

Nuläget

Riksväg 8 är huvudtrafikleden i västra Finlands kustområde och vägen är en del av det övergripande nätverket TEN-T.Vid Karleby går största delen av vägtransporterna till och från hamnen i Karleby via riksväg 8 till landsväg 756.I nuläget har den långväga riksvägstrafikens och hamntrafikens smidighet och resetidernas förutsägbarhet försämrats.Problemen med huvudanslutningarnas funktionsduglighet avspeglas också på trafiksäkerheten längs riksväg 8, som är sämre än genomsnittet jämfört med andra motsvarande huvudvägar.I planeringsområdet finns också bostadshus i trafikbullerområdet.

 

Noggranna planer i vägplanen

Utarbetning av vägplan innebär att förbättringsåtgärdernas noggranna läge längs riksvägen och detaljerade lösningar planeras.Principiella lösningar i tidigare planer styr planeringen, men deras funktionsduglighet granskas i noggrannare skala.En lagakraftvunnen vägplan ger väghållaren rätt att ta vägområdet i sin besittning och bygga vägen.

Arbetet med att göra upp vägplanen inleddes i början av år 2021 och planen blir färdig under hösten 2022.

Vägplanens innehåll

Vägplanens planeringsområde gränsar längs riksväg 8 i väster till den södra och västra delen av cirkulationsplatsen i Kyrklunden och i norr till anslutningen till riksväg 28.Planeringsavsnittet på riksväg 8 är cirka 13 kilometer långt.

I grundlösningen byggs riksväg 8 i centrum av Karleby till en fyrfilig väg med dubbla körbanor och anslutningarna till vägen förbättras.Mellan den planskilda anslutningen till riksväg 13 och anslutningen till riksväg 28 kvarstår riksvägens nuvarande genomskärning och förbättringsåtgärderna riktas till anslutningarna och de enskilda vägarrangemangen.I anslutningen för riksväg 28 byggs en planskild anslutning.

Dessutom byggs bullerbekämpning för bosättningen på de platser där åtgärderna utförs längs riksväg 8.Samtidigt som vägplanen görs upp har Karleby stad preliminärt planerat bullerbekämpningslösningar för Junnil och området mellan Perho å och Rimmivägen längs riksväg 8.

Långsiktsplanen är att förbereda en omfartsväg i Karleby.Med åtgärderna i vägplanen utvecklas de nuvarande trafiklederna såväl ur den långväga trafikens som ur den interna tätortstrafikens synvinkel, eftersom det ännu inte är aktuellt att bygga en omfartsväg.Genom att förbättra den nuvarande riksvägen tryggas verksamhetsförutsättningarna för den nuvarande riksvägen och den anslutande markanvändningen ända tills att omfartsvägen kan byggas och även efter då den nuvarande vägen betjänar lokaltrafiken.

Planen utvecklas tillsammans

Ett informationsmöte för allmänheten har hållits om projektet 4.11.2021 på stadshuset i Karleby.Planutkastet som har bearbetats på basis av responsen och den preciserade planeringen finns i kartresponssystemet Louhi, där det även är möjligt att ge respons om planen elektroniskt.Via den lätt användbara karttjänsten kan man fritt titta på planen och ge kommentarer.I utkastet till vägplan presenteras också bullerbekämpningslösningarna.I karttjänsten kan man också ladda ner planutkasten i pdf-format.

https://vt8-kokkola-ts.sitowise.com/?setlanguage=sv

Respons ges senast 31.8.2022 för att den ska kunna beaktas i finslipningen av vägplanen.

Förbättring av rv 8 vid Karleby - Trafikledsverket (vayla.fi)

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten, projektchef Hanna Kauppila, tfn 0295 027 723, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Anträffbar 30.6. - 1.7.2022

Sitowise Oy, projektchef för planeringen Maija Ketola, tfn 020 747 6131, fornamn.efternamn@sitowise.com
Anträffbar 30.6., 11.-15.7.2022

Sitowise Oy, äldre planerare, Maija Carlstedt, tfn 040 139 3198, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Anträffbar 4.-15.7.2022

Bilder

Planen blir färdig under hösten 2022, men före det är det ännu möjligt att ge respons.
Planen blir färdig under hösten 2022, men före det är det ännu möjligt att ge respons.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum