Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Förbättringen av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela har nått skedet för utredningsplan (Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten planerar att förbättra riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. Projektets förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) har avslutats och NTM-centralen har beslutat om vilket alternativ som väljs för fortsatt planering. I bedömningen undersöktes flera alternativ. Utredningsplaneringen fortsätter baserat på den nuvarande riksvägens sträckning enligt alternativ 1. Det valda alternativet omfattar en förbättring av den nuvarande riksvägen och byggande av en ny planskild anslutning i Alakylä vid Ruto. Den planskilda anslutningens läge preciseras i planeringen.

Karta över alternativet som valts för utredningsplanering.
Karta över alternativet som valts för utredningsplanering.

Riksväg 3 är en av Finlands viktigaste huvudvägförbindelser och hör till TEN-T-trafiknätet som omfattar hela Europa. Inom det här trafiknätet ska väghållaren se till att trafiken är smidig och säker. Antalet anslutningar är begränsat och anslutningsarrangemangen måste vara högklassiga. Jordbrukstrafiken på avsnittet tryggas med hjälp av parallellvägar.

Målet för förbättringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa. De undersökta alternativen är likvärdiga beträffande de uppställda målen för förbättringsprojektet. Enligt bedömningen orsakar en förbättring av den nuvarande riksvägen minst negativa konsekvenser för naturmiljön samt kulturmiljön och den byggda miljön. Mest negativa konsekvenser orsakas av vägsträckningar som byggs i en ny terrängkorridor och splittrar livsmiljöerna, orsakar hinder för möjligheterna att röra sig och förändrar landskap som är kulturellt viktiga.

Alla undersökta alternativ är genomförbara. Enligt en lönsamhetsberäkning nås den största nyttan genom en förbättring av den nuvarande riksvägen. Om projektet genomförs stegvis kan kostnaderna fördelas över en längre tidsperiod.

För det alternativ som valts för fortsatt planering görs en utredningsplan enligt lagen. Utredningsplanen blir färdig våren 2021. Planutkasten kommer att presenteras för allmänheten i början av nästa år, då det också är möjligt att lämna in respons om planerna.

Nyckelord

Kontakter

Projektchef: Eeva Kopposela, NTM-centralen i Södra Österbotten, tel. 0295 021727
Ansvarig för vägplaneringen: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, tel. 040 5957160
Ansvarig för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning: Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, tel. 0400 355260

Bilder

Karta över alternativet som valts för utredningsplanering.
Karta över alternativet som valts för utredningsplanering.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Valtatien 18 rakentaminen Pelmaan liittymässä, Seinäjoki21.10.2020 09:26:47 EESTTiedote

Työt Pelmaan risteyksessä ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Viikon 44 alussa valtatien 18 liikenne käännetään uudelle rakennetulle linjaukselle. Arvioitu ajankohta on 25. ja 26.10.2020 välinen ilta/yö. Ajankohta voi muuttua, mikäli sääolosuhteet eivät ole suotuisat. Samalla myös valtateiden 18 ja 16 risteys muuttuu uuteen rakennettuun paikkaansa. Työkoneita kulkee edelleen liikennöidyillä väylillä ja alueella on alennettu nopeusrajoitus. Työt kohteessa jatkuvat aina marraskuun 2020 loppuun saakka, jolloin urakka on valmis.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum