ELY-keskukset

Förberedning genom samarbete för flyttningen av vitkindade gäss

Dela

Flyttningen av vitkindade gäss har börjat. Flyttningen följs upp med hjälp av cirka hundra gäss försedda med satellitsändare. Av de vitkindade gäss som Åbo universitet och Naturresursinstitutet år 2021 utrustat med satellitsändare är fyra för närvarande i södra Finland och nio i Baltikum, men största delen av gässen är fortfarande i övervintringsområdena.

Vitkindade gäss. © Ilkka Elo
Vitkindade gäss. © Ilkka Elo

Miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Naturresursinstitutet informerar

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen publicerar information on de vitkindade gässens flyttning varje vecka under våren. Flyttningsinformationen samlas in i samarbete med BirdLife Finland. Information samlas förutom med hjälp av BirdLife Finlands Tiira-fågelinformationstjänst också med hjälp av Åbo universitets, Naturresursinstitutets samt ett holländskt forskningsprojekts positionsbestämningstjänster för gäss försedda med gps-sändare.

Kännedomen om gässen har ökats genom att man utbildat de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna, rådgivarna vid ProAgria samt jordbrukare om gässens ekologi, flyttvägar, flyttningsbeteende, populationsutveckling, skador och förebyggande av dem samt om fågelåkrar och gåsherdeverksamhet. Dessutom har NTM-centralernas och kommunernas myndigheter fått utbildning i genomförandet av den nya lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur.

För bekämpning av skador anställs gåsherdar i områdena Tohmajärvi och Libelits. Gåsherdarna jagar bort gässen från värdefulla åkrar så att gässen istället äter på gåsåkrar. Syftet med gåsherdeverksamheten är att förebygga skador orsakade av gäss på odlingar och att dela med sig av kännedomen om gässen i området.

Naturresursinstitutets undersökning av gåsåkrar fortsätter i området Kides-Tohmajärvi

I ett projekt som finansieras av miljöministeriet och genomförs av Naturresursinstitutet prövas effektiviteten hos olika metoder att jaga bort gäss och bedöms metodernas konsekvenser för både häckningsfåglar och arter som vilar i området.

"Erfarenheterna av gåsåkerverksamheten 2021 var uppmuntrande, och jordbrukarnas intresse för gåsåkrar verkar ha ökat", konstaterar specialforskare Mikko Jokinen vid Naturresursinstitutet.

Jordbrukarna har i år erbjudit sina åkrar för gåsåkerverksamhet rentav i större utsträckning än 2021, vilket möjliggör fortsatt forskning. Fältarbetet inleds på gåsåkrarna efter första maj. Gåsåkrar inrättas i Kides, Tohmajärvi och Libelits.
 
För att konceptet med gåsåkrar ska fungera krävs det att gässen aktivt jagas bort från åkrar som används för odling. I Norra Karelen används laseranordningar för att driva bort gässen. På våren prövas också ljudskrämmare för detta ändamål.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar dispens för bortjagning av vitkindade gäss

Våren 2022 gäller dispensen för att jaga bort vitkindade gäss från odlingar på 215 gårdar. Närings-, trafik- och miljöcentralen har ännu anhängiga ansökningar för 127 gårdar. På våren är det tillåtet att använda sådana metoder för att jaga bort vitkindade gäss som inte skadar gässen, med undantag för högljudda ljudskrämmare.

På sommaren inleds fortlöpande behandling av ansökan om ersättning för skador, och då söks ersättning hos den regionala NTM-centralen omedelbart efter skadefallet och att skadan har fastställts och bedömts, dock senast den 31 december 2022. Detta förväntas förkorta behandlingstiderna.

Förberedningar för aviär influensa görs tillsammans med Livsmedelsverket. Gässen har lidit av aviär influensa i övervintringsområdet, och influensan har orsakat massdöd av fåglar. Sjuka fåglar ska anmälas till Livsmedelsverket eller kommunalveterinären.

Ytterligare information:

Mika Pirinen
Koordinator för artskador
NTM-centralen i Norra Karelen
mika.pirinen@ely-keskus.fi
tfn 0295 026 214

Hanne Lohilahti
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 374
hanne.lohilahti@gov.fi

Gåsåkrar:
Jukka Forsman
Forskningsprofessor
Naturresursinstitutet
tfn 0295 322 395
jukka.forsman@luke.fi

Mikko Jokinen
Specialforskare
Naturresursinstitutet
tfn 0295 323 525
​​​​​​​mikko.jokinen@luke.fi

Dispenser:
Matleena Louhisalmi
Överinspektör
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
matleena.louhisalmi@ely-keskus.fi 

Pressmeddelande från NTM-centralen i Norra Karelen 27.4.2022 (på finska): Flyttningen av vitkindade gäss har börjat ll en annan webbplats

Pressmeddelande från NTM-centralen i Egentliga Finland 26.4.2022 (på finska): Vitkindade gäss hör till den finländska stadsnaturen ill en annan webbplats

Områdena som omfattas av dispens finns märkta i karttjänsten

Nyckelord

Bilder

Vitkindade gäss. © Ilkka Elo
Vitkindade gäss. © Ilkka Elo
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Rantarakentamisessa huomioitava saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikat (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi)17.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Kuntien kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa on huomioitava erittäin uhanalaisen norpan lisääntymis- ja levähdyspaikat, joiden hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tarkoitetaan poikas- ja makuupesiä sekä karvanvaihdon aikaisia makuukiviä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum