Varsinais-Suomen ELY-keskus

Förbindelsefartygstrafiken i Nagu södra och Houtskär-Iniö ruttområden konkurrensutsätts huvudsakligen på nuvarande servicenivå

Dela

NTM-centralen tar timeout i arbetet med att fastställa/förnya servicenivån för Nagu södra och Houtskär-Iniö ruttområden och kommer att konkurrensutsätta förbindelsefartygstrafiken i Nagu södra och Houtskär-Iniö ruttområden i huvudsak på nuvarande servicenivå.

I juli-augusti ifjol kartlade NTM-centralen i Egentliga Finland med en elektronisk enkät trafikbehoven bland dem som använder de förbindelsefartygsrutter som nu ska konkurrensutsättas. Behoven kartlades bland dem som använder Houtskär-Iniö samt den södra och tvärgående rutten i Nagu. Målet var att genom att höra serviceanvändarna säkerställa att den trafik som ska upphandlas motsvarar dagens behov och att den trafikservicehelhet som ska upphandlas blir ändamålsenlig. Slutligenvar NTM-centralens avsikt att publicera ett utkast till servicenivå som användarna kan kommentera innan konkurrensutsättningen inleds.

NTM-centralen konstaterar nu att fastställandet/reformen av servicenivån för Nagu södra och Houtskär-Iniö ruttområden tills vidare inte förs vidare. Av resursskäl tar man timeout i ärendet och ruttområdena Nagu södra och Houtskär-Iniö kommer att konkurrensutsättas för följande avtalsperiod huvudsakligen på nuvarande servicenivå. Vissa små förändringar som gäller enskilda öar kan dock ske på grund av förändringar i verksamhetsmiljön.

Det interaktiva fastställandet/reformen av servicenivån som NTM-centralen inlett grundar sig inte på lagstiftning, utan är ett verktyg som utarbetats vid NTM-centralen i Egentliga Finland som stöd för expertens eget arbete.

Mer information: Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Paraisilla Vånontien kunto sapettaa tienkäyttäjiä, tietä hoidetaan sääolosuhteiden sallimissa rajoissa23.6.2021 14:58:20 EEST | Tiedote

ELY-keskus on saanut paljon palautetta tienkäyttäjiltä Paraisten Vånontien kunnosta. Vånontietä (mt 12027) käytetään Lillholmenin siltatyön aikaisena kiertotienä ja se on lisännyt huomattavasti Vånontien liikennemäärää. Vånontie on soratie ja sorateiden kunto vaihtelee tyypillisesti sääolosuhteiden mukaan. Sorateiden kunnossapito on haastavaa suurilla liikennemäärillä. Liikennemäärän kasvu on kuitenkin väliaikaista Vånontiellä, eikä tielle sen vuoksi tulla tekemään merkittäviä parannustöitä. Vånontietä hoidetaan hoitourakoitsijoiden toimesta soratienä. Urakoitsija on korjannut pahimmat paikat maanantain ja tiistain aikana.

Nedgången i antalet permitterade minskar arbetslösheten snabbt22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av maj 24 200 arbetslösa arbetssökande. I maj brukar arbetslösheten vanligen öka något, men denna gång minskade det med 1 200 personer på grund av det minskade antalet permitteringar. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 11 200 personer (32 %), dvs. snabbare än i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes minskningen av antalet arbetslösa i huvudsak av en minskning av antalet permitterade. Antalet permitterade minskade med 9300 i Egentliga Finland. I slutet av maj var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 10,6 %, vilket är 4,8 procentenheter mindre än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (11,4 %). Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa på alla NTM-centralers områden. Förändringen grundade sig i huvudsak på den stora minskningen i antalet permitterade. På 12 områden minskade antalet arbetslösa snabba

Lomautusten purkautuminen laskee työttömyyttä vauhdikkaasti22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 24 200 työtöntä työnhakijaa. Toukokuun aikana työttömien määrä yleensä lievästi kasvaa mutta nyt määrä väheni 1 200 hengellä purkautuneiden lomautusten johdosta. Vuotta aiemmasta työttömien määrä väheni 11 200 henkilöllä (32 %) eli ripeämmin kuin koko maassa. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän aleneminen oli pääosin lomautettujen määrän vähenemistä. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 9 300 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,6 % eli 4,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (11,4 %). Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien ELY-keskusten alueilla. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Työttömien määrän supistuminen oli 12 alueella koko maan kasvuvauhtia (=31 %) nopeampaa. Varsinais-Suomessa työttömien määrä vähen

Ändringar i kollektivtrafikens periodbiljetter på linjerna i Pargas, Pemar, Aura och Virmo-Nousis-Masko18.6.2021 16:17:36 EEST | Tiedote

Praxis för periodbiljetter för busslinjer utanför Åbo stadsregion håller på att förändras. Matkahuolto avslutar försäljningen av regionbiljetten till Åbo 30.6 och ersätter dem med ersättande produkter. En ny säsongsprodukt på linjerna i Pargas, Pemar, Aura och Virmo-Nousis-Masko är Seutu+. Med periodprodukten kan man resa både på baslinjen och i Fölis trafik i Åbo stadsregion. Ändringarna gäller inte Föli-områdets biljettprodukter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum