Varsinais-Suomen ELY-keskus

Förbindelsefartygstrafiken i Nagu södra och Houtskär-Iniö ruttområden konkurrensutsätts huvudsakligen på nuvarande servicenivå

Dela

NTM-centralen tar timeout i arbetet med att fastställa/förnya servicenivån för Nagu södra och Houtskär-Iniö ruttområden och kommer att konkurrensutsätta förbindelsefartygstrafiken i Nagu södra och Houtskär-Iniö ruttområden i huvudsak på nuvarande servicenivå.

I juli-augusti ifjol kartlade NTM-centralen i Egentliga Finland med en elektronisk enkät trafikbehoven bland dem som använder de förbindelsefartygsrutter som nu ska konkurrensutsättas. Behoven kartlades bland dem som använder Houtskär-Iniö samt den södra och tvärgående rutten i Nagu. Målet var att genom att höra serviceanvändarna säkerställa att den trafik som ska upphandlas motsvarar dagens behov och att den trafikservicehelhet som ska upphandlas blir ändamålsenlig. Slutligenvar NTM-centralens avsikt att publicera ett utkast till servicenivå som användarna kan kommentera innan konkurrensutsättningen inleds.

NTM-centralen konstaterar nu att fastställandet/reformen av servicenivån för Nagu södra och Houtskär-Iniö ruttområden tills vidare inte förs vidare. Av resursskäl tar man timeout i ärendet och ruttområdena Nagu södra och Houtskär-Iniö kommer att konkurrensutsättas för följande avtalsperiod huvudsakligen på nuvarande servicenivå. Vissa små förändringar som gäller enskilda öar kan dock ske på grund av förändringar i verksamhetsmiljön.

Det interaktiva fastställandet/reformen av servicenivån som NTM-centralen inlett grundar sig inte på lagstiftning, utan är ett verktyg som utarbetats vid NTM-centralen i Egentliga Finland som stöd för expertens eget arbete.

Mer information: Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Suojatien SeeMee -varoitusjärjestelmä parantanut jalankulkijoiden turvallisuutta17.2.2021 12:56:30 EETTiedote

SeeMee on suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkiin asennettava varoitusjärjestelmä, joka havaitsee jalankulkijan automaattisesti. Järjestelmän toimintaa on seurattu kahdeksan (2012–2019) vuotta. Havaintoja saatiin 1 611:stä jalankulkijan ja autoilijan kohtaamisesta. Kun kaikkien suojateiden tulokset lasketaan yhteen, jalankulkijoiden väistäminen lisääntyi 14 prosenttia. Havaintojen pohjalta voidaan tehdä myös päätelmiä siitä, millaisiin liikenneympäristöihin SeeMee -varoitusjärjestelmä soveltuu ja toimii toivotunlaisesti. ELY-keskus tulee hyödyntämään tuloksia SeeMee -järjestelmän käyttökohteiden arvioinnissa.

Hanhiluodon ja Luotsinmäen sillat korjataan Porissa17.2.2021 12:47:20 EETTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Porissa valtatiellä 8 (Porin läntinen ohikulkutie) Hanhiluodon ja Luotsinmäen siltojen korjaustyöt maaliskuun aikana. Työt silloilla kestävät kuluvan vuoden 2021 syksyyn saakka. Töiden aikana yleinen liikenne molemmilla siltapaikolla ohjataan siltojen yli kaistajärjestelyin. Liikenteen ollessa töiden alkuvaiheessa kahdella kaistalla ajoradan leveys on yhteensä 7,00 m. Liikennettä joudutaan kuitenkin merkittävän osan ajasta rajoittamaan myös yhdelle kaistalle. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla. Nopeusrajoitus molempien siltojen kohdalla on korjaustöiden kestäessä 30 km/h. Siltojen välisellä osuudella Hanhiluodossa olevien liittymien käyttöä ei rajoiteta. Järjestelyissä varaudutaan Pori Jazz tapahtumaan siten, että aikavälillä 9. – 17.7.2021 molemmilla siltapaikoilla on käytössä kaksi kaistaa. Siltojen korjaustöistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Liikenne tulee ruuhkautumaan.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään - Millaista on tulevaisuuden liikenne Satakunnassa?8.2.2021 12:40:16 EETTiedote

Satakuntaliitto ja Varsinais‐Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen. Miten Satakunnassa tuetaan elinkeinoelämän kehitystä, helpotetaan ihmisten arkea, vähennetään liikenteen ilmastopäästöjä ja parannetaan liikenteen turvallisuutta? Mitkä ovat Satakunnan liikennejärjestelmän tärkeimpiä kehittämistoimia ja -hankkeita? Entä miten maakunnan liikenneverkkoja ja -palveluita on tarpeen kehittää? Liikennejärjestelmä-suunnitelman päivitystyössä pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä.

Lillholmens bro förnyas i Pargas, trafiken dirigeras till en omväg fr.o.m. 17.2.20211.2.2021 14:16:11 EETTiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder förnyelsen av Lillholmens klaffbro på landsväg 12029 (Skräbböle/Tervsundsvägen) i Pargas vecka 6. Den nya bron byggs vid den gamla bron och därför måste trafiken vid bron avbrytas och dirigeras till en omväg via Tervsundsvägen, Vånovägen och Skärgårdsvägen. För gång- och cykeltrafiken kan man ordna en tillfällig trafikförbindelse genom byggplatsen från och med nästa sommar. Byggnadsarbetet och undantagsarrangemangen i trafiken pågår fram till hösten 2022. Vi beklagar den olägenhet som byggnadsarbetet orsakar trafikanterna.

Nya mobila periodprodukten Seutu+ införs på kollektivtrafiklinjerna till Pargas, Pemar och Aura1.2.2021 13:00:58 EETTiedote

Resenärerna på busslinjerna 801-802, 901-904 (Pargas-Åbo), 703-709 (Pemar-Åbo) och 413 (Aura-Åbo) erbjuds en ny lättanvänd periodprodukt samtidigt som det gamla systemet med två kort gradvis avvecklas. Periodprodukten Seutu+ testas av kollektivtrafikmyndigheten vid Egentliga Finlands NMT-central. Från den 1.2.2021 kan resenärerna skaffa sig periodprodukten via en mobilapplikation. Med periodprodukten Seutu+ kan man både resa grundresan samt fortsättnings- och omstigningsresan. Periodprodukten Seutu+ fungerar i början av året även som kortversion.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum