Vaasan kaupunki - Vasa stad

Föreslås att Wasa Stations genomförandeavtal förlängs med ett år – projektet har utvecklats på alla delområden

Dela

De kommersiella och ekonomiska förutsättningarna beträffande byggandet av Wasa Station har inte uppfyllts till alla delar ännu under det här året. Därför föreslås att genomförandeavtalet för Wasa Station-projektet förlängs till 31.12.2022. Vasas stadsstyrelse beslutar om ärendet 20.12.2021.

Bild: YIT
Bild: YIT

I genomförandeavtalet som ingåtts mellan staden och YIT fastställs mera detaljerat både förutsättningarna gällande byggandet och de kommersiella och ekonomiska förutsättningarna, vilka ska förverkligas innan man kan övergå till projektets byggnadsskede.

Det ursprungliga genomförandeavtalet går ut 31.12.2021. Avtalet kan vid behov förlängas med ett år åt gången om åtgärderna för att förutsättningarna ska uppnås, har framskridit på ett sätt som parterna godkänner.

– YIT och staden har under hösten utvecklat Wasa Station-projektet på dess alla delområden och beredningen har framskridit i gott samarbete. Bygglovsplanerna i enlighet med genomförandeavtalet är i praktiken färdiga för bygglovsbehandlingen och åtgärdstillståndet för inledande av markbyggarbetena har beviljats, berättar Markku Järvelä som är sektordirektör för stadsmiljön och medlem i ledningsgruppen för Wasa Station-projektet.

Förlängd tid ansöks på grund av att YIT:s placeringsförhandlingar har fördröjts.

– YIT har aktivt utvecklat projektet, men coronavirusläget har fört med sig utmaningar som ingen kunde förutse när genomförandeavtalet ingicks. Vi är dock övertygade om att YIT blir klar med placeringsförhandlingarna och genomförandebeslutet kan fattas i god tid före utgången av nästa år, konstaterar Järvelä.

Wasa Stations läge har tagits upp både i projektets ledningsgrupp och i kommittén. I båda konstaterades att projektet har framskridit på ett ändamålsenligt sätt och genomförandeavtalet kan med stöd av detta förlängas med ett kalenderår.

Man ansöker om bygglov efter att alla förutsättningar har förverkligats och direktionen framlägger att beslut fattas för inledande av projektet.

 

Kontakter

Markku Järvelä, sektordirektör för stadsmiljö, medlem i Wasa Stations ledningsgrupp, +35840 135 4958, markku.jarvela@vasa.fi

Bilder

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Hur stort koldioxidavtryck konsumtionen i kommunerna står för reddes ut för första gången – ”En mera omfattande datagrund stöder kommunernas klimatarbete”26.1.2022 11:10:48 EET | Tiedote

Vasa har rett ut de växthusgasutsläpp som orsakas av konsumtion, dvs. koldioxidavtrycket. Beräkningen gjordes som en del av projektet Kulma, där de utsläpp av växthusgaser som härrör från konsumtionen för första gången beräknades för ett stort antal finska kommuner och städer på ett sådant sätt att de är jämförbara. Utöver Vasa deltog 14 andra kommuner i projektet.

Kuntien kulutuksen hiilijalanjälki selvitettiin ensimmäistä kertaa – "Laajempi tietopohja tukee kuntien ilmastotyötä"26.1.2022 11:07:55 EET | Tiedote

Vaasa on selvittänyt kuntien ja sen asukkaiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen. Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Vaasan lisäksi hankkeeseen osallistui 14 muuta kuntaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum