Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Försäljning, förmedling och hållning av sällskaps- och hobbydjur ska anmälas till regionförvaltningsverket

Dela

Den som bedriver yrkesmässig eller omfattande försäljning av hundar, katter och andra sällskaps- och hobbydjur ska anmäla sin verksamhet till regionförvaltningsverket. Dessutom ska anmälan lämnas om djur förmedlas eller tas in för vård. (Djurskyddslagen 247/1996, 24 §)

Anmälningsplikt

Om man ger katter ett fosterhem ses det som att ta in för vård eller att förmedla djur. Enligt Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands riktlinjer ska verksamhetsutövaren anmäla sin verksamhet till regionförvaltningsverket. Om verksamhet är småskalig (högst 20 katter i året), behöver anmälan inte göras ännu under 2022. Det är dock bra att beakta att rapporteringsskyldigheten kan ändras, eftersom förslaget till den nya lagen om djurs välbefinnande är under behandling. I förslaget föreslås att anmälan ska göras redan vid ett färre antal djur än idag. Ärendet preciseras när lagen godkänns i sinom tid. 

Anmälan kan göras
- Med blanketten Anmälan om djurhållning eller djurförmedling
- Eller via Livsmedelsverkets e-tjänst 

Alla djurhållningsplatser måste ha ett FI-signum som man får genom att göra anmälan enligt ovan. 

Bokföring av djur

Uppgifter om de djurarter och djur som finns på fosterhem ska registreras. Bokföringen ska på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. Om verksamheten förändras väsentligt eller avslutas ska detta anmälas till regionförvaltningsverket senast 14 dygn innan ändringen genomförs. (Djurskyddslagen 26 §) 

Mer information om yrkesmässig och omfattande djurhållning finns på regionförvaltningsverkets webbsida.   

Regionförvaltningsverket tryggar djurens välbefinnande genom att övervaka att djurskyddslagen iakttas vid djurhållning.

Mer information
länsveterinär Elina Sirainen, tfn 0295 018 559
länsveterinär Terhi Simonen-Jokinen, tfn 0295 018 554
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Kainuuseen – voimaan 20.1.202219.1.2022 13:42:45 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt asiakas- ja yleisötilojen käytölle rajoituksia Kainuun maakunnan kuntien alueella 20.1.2022 alkaen. Voimassa olevien yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien osallistujamäärien rajoitusten lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräys on nyt tehdyllä päätöksellä voimassa 19.2.2022 saakka. Rajoitusten ajantasaisuutta seurataan tarkoin.

Asiattomasta johtamistavasta ja muusta epäasiallisesta kohtelusta toimitusjohtajalle ja yhtiölle sakkoja18.1.2022 14:36:50 EET | Tiedote

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Lahdessa toimivan, muovituotteita valmistavan yhtiön toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta 50 päiväsakkoon ja yhtiön 6 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi toimitusjohtaja ja yhtiö velvoitettiin maksamaan työntekijälle tilapäisestä haitasta 3 000 euroa ja kärsimyskorvauksena 2 000 euroa. Tapauksessa oli kyse epäasiallisesta kohtelusta ja haitallisesta kuormittumisesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.1.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum