Suomen Akatemia

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö betonade områdenas grundforskning i sina finansieringsbeslut

Dela

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beviljat akademiprojektsbidrag till 91 forskningsprojekt, vilka har totalt 116 delprojekt. Den totala finansieringen uppgår till ca 44,5 miljoner euro. 22 procent av ansökningarna finansieras.

I sina finansieringsbeslut ville forskningsrådet stödja områdenas grundforskning. Vikt lades särskilt vid projektens vetenskapliga kvalitet. Andra viktiga kriterier var forskningens samhälleliga genomslag och förnyelse.

”Största delen av projektansökningarna höll mycket hög vetenskaplig kvalitet, men forskningsrådet kunde endast finansiera en del av dem”, säger forskningsrådets ordförade Ursula Schwab. Alla finansierade ansökningar för anställning som akademiforskare fick betyget 5 eller 6.

Under septemberutlysningen 2018 hade Akademin tilläggsfinansiering på 25 miljoner euro som anvisats i statsbudgeten för att främja den yngre forskargenerationens arbete. Akademin bestämde att utdela denna finansiering i akademiprojekt. Av de projekten som finansierades av forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, 22 finansierades med den speciella bevillningsfullmakten för den yngre forskargenerationen.

”Samtliga sökande av den yngre forskargenerationen fick särdeles höga betyg i utlysningens vetenskapliga bedömning. Många av de yngre forskargenerationens projekt som nu finansierades skulle ha fått ett positivt beslut även utan tilläggsfinansieringen. Tack vare tilläggsfinansieringen, kunde forskningsrådet bevilja finansiering till fler yngre forskargenerationens projekt än förr”, säger Schwab.

Forskningsrådet beviljade även mer kortvariga bidrag för högklassiga men riskfyllda projekt. De ansågs ha så stor potential att forskningsrådet ville stödja början av projekten.

Exempel på forskning med vetenskapligt och samhälleligt genomslag

Silvan Scheller från Aalto-universitetet studerar den biokemiska transformationen av metan till koldioxid och elektricitet. Abyssala mikrober kan transformera metan till koldioxid och elektricitet regressivt, så att processen kunde användas till att omvandla extra elektricitet till metan. Syftet med projektet är att denna process kunde kontrolleras och att biokemin i processen kunde uppfattas.

Jaana Suvisaari från Institutet för hälsa och välfärd, Jarmo Hietala från Åbo universitet och Jarno Honkanen från Helsingfors universitet undersöker bakgrundsmekanismer till tidig psykos och deras inflammatoriska fenotyper. Enligt forskarna, en del av personer med en första psykos har ett förlängt aktivitetstillstånd hos immunsystemet, men funktionen hos vissa celler har försämrats. Konsortiet studerar sambandet mellan tarmens mikrober och funktion av immunsystemet, samt deras samband med hjärnans struktur och funktion. Undersökningen förklarar betydelsen av inflammatoriska förändringar för utveckling och prognoser av sjukdomar som sammanhänger med psykos.

Jarkko Hantula från Naturresursinstitutet utreder biologin bakom växelverkan mellan Heterobasidion-virusen. Heterobasidion-svampar är en av de värsta förstörarna i skogar. Projektet analyserar växelverkan mellan två svampvirus och deras samband med Heterobasidion-svampar. Hypoteser ska testas med överföringsexperimenten av virus, mätningar av tillväxthastighet och enzymaktivitet på konstunderlag, samt genuttrycksanalyser. Projektets resultat kan visa sig nyttiga i skogsbruket.

 

Mer information:

Finansieringsbeslut: projekt 2018

Finansieringsbeslut: yngre forskargenerationen

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljös kriteries och riktlinjer för finansiering

Kontakter

vetenskapsrådgivare Vera Mikkilä
tfn 0295 335 048
fornamn.efternamn(at)aka.fi

vetenskapsrådgivare
Suvi Broholme
tfn 0295 335 045
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi
kommunikationen
webinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Bilder

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2019 rahoitamme tutkimusta 458 miljoonalla eurolla. Osa rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista. Akatemia toimii  opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

STN päätti vuoden 2019 rahoitettavat hankkeet20.6.2019 11:10:51 EESTTiedote

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 19.6.2019 uusista rahoitettavista konsortiosta. Rahoitusta myönnettiin neljässä ohjelmassa yhteensä noin 51 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä kaksitoista konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa hankkeissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Finlands Akademi finansierade akademiprojekt och forskaranställningar med nästan 180 miljoner18.6.2019 15:27:47 EESTTiedote

Under septemberutlysningen 2018 finansierade Finlands Akademi 250 akademiprojekt med totalt 311 delprojekt. Finansiering beviljades även för 65 anställningar som akademiforskare, 114 anställningar som forskardoktor och 13 anställningar som klinisk forskare. Akademis tre forskningsråd beviljade finansiering brett inom olika forskningsområden, cirka 180 miljoner euro totalt. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 41 procent.

Suomen Akatemia rahoitti lähes 180 miljoonalla akatemiahankkeita ja tutkijan tehtäviä18.6.2019 15:27:45 EESTTiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2018 haussa 250 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 311 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 65 akatemiatutkijan, 114 tutkijatohtorin ja 13 kliinisen tutkijan tehtävään. Yhteensä Akatemian kolme tutkimuksen toimikuntaa myönsivät rahoitusta noin 180 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli 41 prosenttia.

Luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen valitsemissa akatemiahankkeissa painotettiin mahdollisuutta läpimurtoihin ja uusia avauksia11.6.2019 15:35:12 EESTTiedote

11.6.2019. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt rahoituksen 86 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 114 osahanketta. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä 50,5 miljoonalla eurolla. Akatemiahanke on toimikunnalle tärkeä rahoitusmuoto tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum