Vaasan kaupunki - Vasa stad

Förslag: En ny förvaltningsmodell skapas för Vaasa-opisto och Vasa Arbis

Dela

Vaasa-opisto och Vasa Arbis sammanslås från 1.1.2021. Det här föreslås för nämnden för fostran och undervisning, som fattar beslut om ärendet vid sitt sammanträde 3.9.2020. Servicen för de olika språkgrupperna tryggas också efter sammanslagningen, och som en större enhet har instituten bättre förutsättningar att erbjuda omfattande och mångsidig service till alla Vasabor.

Vasa stad upprätthåller två medborgarinstitut för fritt bildningsarbete, det finskspråkiga Vaasa-opisto och det svenskspråkiga Vasa Arbis. En sammanslagning av de här två enheterna föreslår man nu att ska genomföras från 1.1.2021.

Den nya läroanstaltens undervisningsspråk är finska och svenska.

- Grundidén för sammanslagningen av instituten är att såväl det finsk- som det svenskspråkiga bildningsarbetet i Vasa bevarar sin språkliga och kulturella identitet och prägel, trots övergången till en gemensam förvaltning, förklarar Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala.

Knookala betonar att man med sammanslagningen inte eftersträvar att ändra språkförhållandena.

- Kunderna kan också i framtiden uträtta sina ärenden på institutet på finska och svenska och få undervisning och service på sitt eget modersmål. Också i fortsättningen hålls de finskspråkiga kurserna i första hand i Vaasa-opistos lokaler och den svenskspråkiga undervisningen på Vasa Arbis.

Det svensk- och finskspråkiga kursutbudets relativa andelar av undervisningsutbudet bibehålls som tidigare. I sammanslagningsprocessen upprättas också en uppföljnings- och utvärderingsplan om hur de språkliga rättigheterna förverkligas.

Bättre service för kunderna genom samarbete

Administrativt har Vaasa-opisto och Arbis redan sedan år 2017 varit förenade, dvs. de har hört till samma resultatområde under en gemensam ledande rektor.

Som en större enhet kan det nya institutet bättre svara på de utmaningar som ett samhälle i förändring förutsätter och erbjuda kunderna mångsidig, tillgänglig och ekonomiskt rationellt producerad service.

- Tillsammans är Vaasa-opisto och Vasa Arbis det största och mest inflytelserika medborgarinstitutet i vår region. Tillsammans kan vi också bättre utnyttja personalens kunnande och utveckla verksamheten och serviceutbudet, säger Knookala.

Personalen deltar i sammanslagningsprocessen

Sammanslagningen har behandlats sedan november 2019 av en arbetsgrupp som tillsatts av nämnden för fostran och dess ordförande är Marit Nilsson-Väre. Personalen har också deltagit i sammanslagningsprocessen.

Personalen vid instituten upplevde att de viktigaste styrkorna med sammanslagningen var en tydligare verksamhet genom enhetliga uppgiftsbeskrivningar, gemensamma lokal- och anläggningsresurser samt delande av kunnande och stöd från kolleger i en större arbetsgemenskap.

-Med den nya organisationsstrukturen fördjupas samarbetet ytterligare mellan hela institutets personal. För planering av olika studiehelheter kan man i framtiden utnyttja en starkare och mer omfattande sakkunskap, vilket har en positiv effekt också på personalens yrkesmässiga välbefinnande, beskriver Vasa stads instituts ledande rektor Sannasirkku Autio.

Ledande rektorn och två biträdande rektorer

Arbetsgruppen som nämnden tillsatt har framlagt ett förslag till ny organisationsmodell samt bedömningar av samhälleliga och språkliga konsekvenser. Det nya institutet har en rektor och två biträdande rektorer.

- Biträdande rektorerna svarar för den egna språkgruppens koordinering och utveckling, säger Knookala.

Ändringarna i tjänstestrukturen orsakar inga tilläggskostnader. Båda tjänsterna som biträdande rektor ledigförklaras.

Den nya läroanstaltens arbetsnamn är Vaasa-opisto–Vasa Arbis, men senare under hösten är det meningen att en namntävling öppen för alla ska ordnas om namnet.

Kontakter

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Utställningen på Kuntsi museum för modern konst granskar små fragment i stor skala22.9.2020 12:00:00 EESTTiedote

Utställningen Väderprognos för framtiden tar upp människans relation till andra arter under en tid då klimatförändringen och massutrotningen av arter inskränker livets möjligheter på jorden. Utställningen, som kommer 23.9.2020–14.2.2021 till Vasa via Venedigbiennalen och Kiasma, presenterar nordiska konstnärer – bland dem även konstnärsduon nabbteeri från Österbotten.

Näyttely Kuntsin modernin taiteen museossa tarkastelee pieniä osasia suuressa mittakaavassa22.9.2020 12:00:00 EESTTiedote

Sääennuste tulevaisuudelle -näyttely käsittelee ihmisen suhdetta muihin lajeihin aikana, jolloin ilmastonmuutos ja lajien joukkosukupuutto kaventavat elämän mahdollisuuksia maapallolla. Venetsian biennaalin ja Kiasman kautta Vaasaan 23.9.2020–14.2.2021 saapuva näyttely esittelee pohjoismaisia taiteilijoita, joiden mukana myös alueemme taiteilijakaksikko nabbteeri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum