Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Förslag om utmärkelsetecken som belönas på självständighetsdagen den 6 december kan lämnas fram till den 28 april

Dela
Förslag på mottagare av Finlands Vita Ros´ och Finlands Lejons ordnar, som förlänas på självständighetsdagen den 6 december 2023, ska lämnas till regionförvaltningsverken senast den 28 april 2023. Förslagen bör grunda sig på välmotiverade personliga meriter enligt riddarordnarnas stadgar. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna till republikens president om vem som ska tilldelas utmärkelsetecken.

Vi ber om förslag om utmärkelsetecken inom följande ministeriers verksamhetsområde:

  • Undervisnings- och kulturministeriet
  • Inrikesministeriet
  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • Finansministeriet

Ordensförslagen bör i enlighet med riddarordnarnas stadgar grunda sig på anmärkningsvärda personliga meriter som bör motiveras väl i förslagen. Utgångspunkten för att tilldelas ett utmärkelsetecken är meriter som ligger över medelnivån som personen har uppvisat inom sin egen yrkessektor eller genom betydelsefulla samhälleliga tjänster.

En förutsättning för att till exempel en kommunal förtroendevald ska förlänas utmärkelsetecken är ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom kommunalförvaltningen. Då man föreslår utmärkelsetecken till en kommunal förtroendevald ska man för den föreslagna personen samtidigt uppge personens huvudsyssla och utbildning samt även övriga meriter och inte bara dem som har anknytning till förtroendeuppdraget.

Ett nytt, högre utmärkelsetecken kan förlänas efter att det har gått minst sju år sedan ett utmärkelsetecken eller en hederstitel förlänades föregående gång. Då är det viktigt att poängtera meriter som kandidaten har samlat efter det senaste utmärkelsetecknet.

Noggrant ifyllda, välmotiverade och undertecknade förslag bör lämnas in senast 28.4.2023 till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde mottagarkandidaten för utmärkelsetecknet bor.

Regionförvaltningsverken har till uppdrag att be om förslag på mottagare av utmärkelsetecken av kommunstyrelserna, välfärdsområdena och utbildningssamkommunerna. Regionförvaltningsverket förmedlar förslagen till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet eller inrikesministeriet. Varje regionförvaltningsverk kan endast skicka en viss mängd förslag till ministerierna och förslagen måste därför gallras. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna till republikens president om vem som ska tilldelas utmärkelsetecken.

Ordensförslagsblanketten och ifyllningsanvisningar för blanketten.

Mer information också på ordenskapitlets webbplats https://ritarikunnat.fi/language/sv/framsidan-sv-2/.

Förslagen bör skickas till regionförvaltningsverkens postadresser som anges nedan.
Mer information: fornamn.efternamn@rfv.fi.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret, PB 1, 13035 AVI
Undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde: planerare Kirsi Pekkanen, tfn 0295 016 557
Inrikesministeriets verksamhetsområde: specialplanerare Riikka Sivunen, tfn 0295 016 597, fr.o.m. den 1 maj Veera Riikkula.
Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde: inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210
Finansministeriets verksamhetsområde: ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, registratorskontoret, PB 2, 13035 AVI
Jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde, inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890
Undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde: överinspektör Eeva Hiltunen, tfn 0295 016 513
Inrikesministeriets verksamhetsområde: räddningsöverinspektör Kai Horelli, tfn 0295 016 870
Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890
Finansministeriets verksamhetsområde: planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909

Regionförvaltningsverket i Lappland, registratorskontoret, PB 3, 13035 AVI
Undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde: planerare Marketta Enbuska, tfn 0295 017 380 och avdelningssekreterare Mika Petramaa, tfn 0295 017 399
Inrikesministeriets verksamhetsområde: avdelningssekreterare Kristiina Kantola, tfn 0295 017 359
Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde: inspektör Eija Kallo, tfn 0295 017 362
Finansministeriets verksamhetsområde: ledningens sekreterare Satu Salonen, tfn 0295 017 029

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, registratorskontoret, PB 4, 13035 AVI
Jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde, länsveterinär Jani Soini, tfn 0295 018 115
Undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde: inspektör för ungdomsväsendet Arja Randell, tfn 0295 018 305
Inrikesministeriets verksamhetsområde: räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063
Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde: överinspektör Tuula Rahkonen, tfn 0295 018 038
Finansministeriets verksamhetsområde: planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret, PB 5, 13035 AVI
Undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde: svenska enheten, direktör Marianne West-Ståhl, tfn 0295 018 623, planerare Staffan Storfors, tfn 0295 018 811
Inrikesministeriets verksamhetsområde: ledningens assistent Tarja Siirilä, tfn 0295 018 501
Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde: inspektör Kirsi Mäenpää, tfn 0295 018 518
Finansministeriets verksamhetsområde: överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, registratorskontoret, PB 6, 13035 AVI
Undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde: överinspektör för undervisningsväsendet Jyri Ulvinen, tfn 0295 017 525
Inrikesministeriets verksamhetsområde: planerare Tiina Ulvinen, tfn 0295 017 079
Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde: utvecklingschef Leena Meriläinen, tfn 0295 017 523
Finansministeriets verksamhetsområde: assistent Niina Rytilahti, tfn 0295 017 055

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion työsyrjinnästä – isännöintitoimiston johtajalle sakkoja26.5.2023 13:06:20 EEST | Tiedote

Turkulaisen isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työsyrjinnästä 25 päiväsakon sakkorangaistukseen. Toimitusjohtaja oli purkanut teknisen isännöitsijän työsuhteen ainakin osin sen vuoksi, että työntekijä oli ilmoittanut yhteistoiminta-asiamiehelle työpaikan yhteistoiminnan laiminlyönneistä uutta työajan seurantajärjestelmää käyttöön otettaessa. Työnantaja tuomittiin myös maksamaan työntekijälle 800 euroa kärsimyskorvausta. Työntekijän oikeudenkäyntikuluja työnantaja joutui korvaamaan lähes 13 000 euroa.

Arbetsboken för anpassad motion och idrott är kommunernas nya verktyg för att främja jämlikhet25.5.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Arbetsboken för anpassad motion, som utarbetats i samarbete mellan Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (LTS), har utvecklats som ett hjälpmedel för kommunerna för att stödja fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation. Målet med arbetsboken är att stödja likvärdig tillgång till idrottstjänster och jämlika möjligheter för medborgarna att leva ett aktivt liv. Då arbetsboken publiceras ordnas ett webbseminarium som är öppet för alla den 30 maj 2023 kl. 9–11.

Soveltavan liikunnan työkirja on kuntien uusi työkalu yhdenvertaisuuden edistämiseen25.5.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) yhteistyönä tuottama soveltavan liikunnan työkirja on kehitetty kuntien apuvälineeksi tukemaan toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan suunnittelua. Tavoitteena on edistää liikuntapalveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia aktiiviseen elämäntapaan. Kaikille avoin webinaari työkirjan julkistamisesta järjestetään 30.5.2023 klo 9–11.

Regionförvaltningsverket övervakade indrivningsbyråernas indrivningskostnader för företagsfordringar och deltog i lagberedningen 202225.5.2023 14:10:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket övervakade intensifierat att de maximibelopp som ställts för indrivningskostnaderna för företagsfordringar iakttas. Indrivningslagen ändrades 1.5.2022. Tillsynsbeslut fattades bland annat om indrivningskostnader för företagsfordringar och om att reservera tillräcklig betalningstid för gäldenärerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum