Aluehallintovirasto

Förslag om utmärkelsetecken som utdelas den 6 december kan lämnas in fram till den 30 april

Dela

Förslag på mottagare av Finlands Vita Ros´ och Finlands Lejons ordnar, som förlänas på självständighetsdagen den 6 december 2021, ska lämnas till regionförvaltningsverken senast den 30 april 2021. Förslagen bör grunda sig på välmotiverade personliga meriter enligt riddarordnarnas stadgar. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna till republikens president om vem som ska tilldelas utmärkelsetecken.

Vi ber om förslag om utmärkelsetecken inom följande ministeriers förvaltningsområde:

  • Undervisnings- och kulturministeriet
  • Inrikesministeriet
  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • Finansministeriet

Ordensförslagen bör i enlighet med riddarordnarnas stadgar grunda sig på anmärkningsvärda personliga meriter som bör motiveras väl i förslagen. Utgångspunkten för att tilldelas ett utmärkelsetecken är meriter som ligger över medelnivån som personen har uppvisat inom sin egen yrkessektor eller genom betydelsefulla samhälleliga tjänster.

En förutsättning för att till exempel en kommunal förtroendevald ska förlänas utmärkelsetecken är ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom kommunalförvaltningen. Då man föreslår utmärkelsetecken till en kommunal förtroendevald ska man för den föreslagna personen samtidigt uppge personens huvudsyssla och utbildning samt även övriga meriter och inte bara dem som har anknytning till förtroendeuppdraget.

Särskilda meriter och exceptionella prestationer bör alltid kunna belönas. Vi rekommenderar att man föreslår också personer som har utmärkt sig inom covid-19-uppgifter (särskilt på begäran av social- och hälsovårdsministeriet).

Ett nytt, högre utmärkelsetecken kan förlänas efter att det har gått minst sju år sedan ett utmärkelsetecken eller en hederstitel förlänades föregående gång. Då är det viktigt att poängtera meriter som kandidaten har samlat efter det senaste utmärkelsetecknet.

Komplett ifyllda, välmotiverade och undertecknade förslag bör lämnas in senast 30.4.2021 till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde mottagarkandidaten för utmärkelsetecknet bor.

Regionförvaltningsverken har till uppdrag att be om förslag på mottagare av utmärkelsetecken av kommunstyrelserna, utbildningssamkommunerna, sjukvårdsdistrikten och räddningsverken. Regionförvaltningsverket förmedlar förslagen till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet eller inrikesministeriet. Varje regionförvaltningsverk kan endast skicka en viss mängd förslag till ministerierna och förslagen måste därför gallras. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna till republikens president om vem som ska tilldelas utmärkelsetecken.

Ordensförslagsblanketten och ifyllningsanvisningar för blanketten

Mer information finns dessutom: https://ritarikunnat.fi/sv/ordnarna-sidan/

Förslagen bör skickas till regionförvaltningsverkens nya postadresser som anges nedan. Mer information:  fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret, PB 1, 13035 AVI
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: ledande jurist Asta Sark, tfn 0295 016 202
Inrikesministeriets förvaltningsområde: inspektör Sirpa Holopainen, tfn 0295 016 084
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210
Finansministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, registratorskontoret, PB 2, 13035 AVI
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för biblioteksväsendet Eeva Hiltunen, tfn 0295 016 513
Inrikesministeriets förvaltningsområde: planerare Eini Kaasinen, tfn 0295 016 883
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890
Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909

Regionförvaltningsverket i Lappland, registratorskontoret, PB 8002, 96101 Rovaniemi (t.o.m. 30.4.2021)
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: planerare Marketta Enbuska, tfn 0295 017 380
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362
Finansministeriets förvaltningsområde: förvaltingssekreterare Leila Honkala, tfn 0295 017 347

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, registratorskontoret, PB 4, 13035 AVI
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, länsveterinär Jani Soini, tfn 0295 018 115
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077
Inrikesministeriets förvaltningsområde: räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Tuula Rahkonen, tfn 0295 018 038
Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret, PB 200, 65101 Vasa (t.o.m. 30.4.2021)
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: planerare Staffan Storfors, tfn 0295 018 811, direktör Marianne West-Ståhl, tfn 0295 018 623
Inrikesministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Tarja Siirilä, tfn 0295 018 501
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Kirsi Mäenpää, tfn 0295 018 518
Finansministeriets förvaltningsområde: överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511, fr.o.m. 8.3.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, registratorskontoret, PB 293, 90101 Uleåborg (t.o.m. 30.4.2021)
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för undervisningsväsendet, Jyri Ulvinen, tfn 0295 017 525
Inrikesministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Sirpa Hassila, tfn 0295 017 553
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: utvecklingschef Leena Meriläinen, tfn 0295 017 523
Finansministeriets förvaltningsområde: assistent Niina Rytilahti, tfn 0295 017 055

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat tillstånd för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å i översvämningsskyddssyfte12.4.2021 16:46:04 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 april 2021 beviljat tillstånd enligt vattenlagen för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å. Projektet främjar översvämningsskydd på jordbrukslägenheter längs Lappfjärds ås nedre del och skyddar i extrema fall även bostadsfastigheter. Projektets påverkan på fiskebestånd och naturvärden kompenseras med restaurerings- och utsättningsåtgärder enligt tillståndsbestämmelserna. Beslutet finns tillgänglig via databasen över vatten- och miljötillstånd 12.4.2021 Anvisning: beslutet hittas med kommunsökning: Kristinestad Beslutets diarienummer: LSSAVI/419/2017, beslutets nummer 76/2021 Mer information: Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn 0295 018 807 Miljoråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 Miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa12.4.2021 16:45:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Kristiinankaupungin kaupungille Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen. Hanke edistää tulvasuojelua Lapväärtinjoen alaosan maataloudelle ja ääritapauksissa myös suojaa asuinrakennuksia. Hankkeen kalasto- ja luontovaikutuksia vähennetään lupamääräysten mukaisesti kunnostus- ja istutustoimilla. Päätös on saatavilla 12.4.2021 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta Ohje: päätös löytyy esimerkiksi kuntahaulla: Kristiinankaupunki. Päätöksen diaarinumero: LSSAVI/419/2017, päätöksen numero: 76/2021. Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807 Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743 sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum