Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Förslaget till Helsingfors konst- och kulturvision 2030 publiceras 18.8 i direktsändning på Helsingforskanalen

Dela

Helsingfors stad tillsatte på våren 2019 en självständig arbetsgrupp för att bereda en konst- och kulturvision för staden som sträcker sig fram till år 2030. Arbetsgruppens vision publiceras och överlämnas till borgmästare Jan Vapaavuori tis. 18.8 kl. 13 i lokalerna för Hanaholmens kraftverk. Evenemanget direktsänds på Helsingforskanalen och alla helsingforsare bjuds in att följa evenemanget på webben.

Vid publiceringsevenemanget överlämnar arbetsgruppen, som består av proffs inom konst och kultur, sin vision till borgmästare Jan Vapaavuori. Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar samt stadens sektorer kommenterar visionen och dessutom förs en av visionen inspirerad diskussion om hur konst och kultur kan spela en avgörande roll för det goda livet och utvecklingen av staden. Ämnet diskuteras av kurator och koreograf Satu Herrala, Konestiftelsens direktör Anna Talasniemi, Stadsforskningsinstitutets direktör, professor Mari Vaattovaara, Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki, Co-founders Ab:s VD Ia Adlercreutz samt biträdande borgmästare Nasima Razmyar. Evenemangets programledare är journalist Reetta Räty. WAUHAUS-kollektivet och Apogee Oy ansvarar för genomförandet av evenemanget.

Konst- och kulturvisionsarbetsgruppens uppgift var att granska konstens och kulturens roll i staden ur ett långt perspektiv, ställa upp mål för främjandet av konsten och kulturen och lägga fram åtgärder för att uppnå målen. Arbetsgruppen hade även som uppgift att ta fram riktlinjer för Helsingfors, genom vilka aktörer som verkar i staden, även andra aktörer än stadens egna, kan främja förverkligandet av visionen.

Arbetsgruppens ordförande var Helsingfors stadsorkesters intendent Aleksi Malmberg De övriga medlemmarna i gruppen var chefdirektör Gita Kadambi (Finlands Nationalopera och -balett), verkställande direktör Eeka Mäkynen (Finnish Metal Events Oy), professor Elina Knihtilä (Teaterhögskolan), lärare med planeringsansvar Emmi Komlosi (Helsingfors finska arbetarinstitut), verkställande direktör Sara Norberg (Cinematic), emeritusdirektör Leif Jakobsson (Svenska Kulturfonden), koreograf och konstnärlig ledare Sonya Lindfors (Urbanapa), konstnär, doktor i konst Teemu Mäki (ordförande för Konstnärsgillet i Finland), sakkunnig Veli-Markus Tapio (Finska kulturfonden) och planerare Ulla Laurio (Helsingfors stad, kultur och fritid, arbetsgruppens sekreterare). I sitt arbete hörde arbetsgruppen ett stort antal sakkunniga och stadsbor samt aktörer inom konst- och kulturbranscherna.

Konst och kultur i Helsingfors 2030
Arbetsgruppens vision för staden och stadsborna i mars 2020
Publiceringsevenemang 18.8 kl. 13.
Hanaholmens kraftverk
Evenemanget streamas och det kan följas på Helsingforskanalen.

Kontakter

Tilläggsinformation fås av:

Mari Männistö
Kulturdirektör, Helsingfors stad
0400 539900, mari.mannisto@hel.fi

Aleksi Malmberg
Intendent, Helsingfors stadsorkester
ordförande för Konst- och kulturvisionsarbetsgruppen
050 3021669, aleksi.malmberg@hel.fi

hel.fi/taidejakulttuurivisio2030

Bilder

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum