ELY-keskuksetELY-keskukset

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020 – 2022 fortsätter

Dela

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat försöksprogrammet för återvinning av närings-ämnen ytterligare finansiering för såväl forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som investeringsprojekt under åren 2022 och 2023.

Med försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt tillhörande investeringar, som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa. Målet är att främja bearbetningen av olika näringsämnen i biomassa så att näringsämnen som är nödvändiga för jordbruket kan tas till vara och utvecklas till exempelvis organiska gödselprodukter eller andra produkter med hög förädlingsgrad.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. NTM-centralen i Södra Österbotten svarar för genomförandet av det riksomfattande försöksprogrammet.

För detta år har försöksprogrammet i statens tilläggsbudget beviljats 3 miljoner euro för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt 7 miljoner euro för investeringar i anslutning till inledande av produktionsverksamhet.

När det gäller forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt investeringsprojekt i anslutning till inledande av produktionsverksamhet går följande ansökningsperiod ut redan 31.8.2022, men under innevarande år ordnas ytterligare en ansökningsperiod, som går ut 31.10.2022. Nästa års ansökningsperioder meddelas senare.

Kontakta oss gärna om du har en projektidé. Mer information finns också på vår webbplats .

Mer information:

Utvecklingsexpert Anja Norja, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 587, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Utvecklingschef Hanna Mäkimantila, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 701, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Specialsakkunnig Sanna Tikander, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 178, fornamn.efternamn@mmm.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään – Kerro mielipiteesi liikenteen riskiryhmistä ja ongelmista!27.9.2022 12:59:43 EEST | Tiedote

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen. Itä-Suomessa asuvien ja toimivien näkemyksiä liikenteeseen liittyvistä turvallisuusongelmista ja -haasteista kerätään syksyn aikana erillisellä kyselyllä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja painopistealueiden valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum