ELY-keskukset

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022 fortsätter

Dela

Jord- och skogsbruksministeriet kommer att bevilja försöksprogrammet för återvinning av nä-ringsämnen ytterligare finansiering för såväl forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som investeringsprojekt under åren 2022 och 2023.

Med försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt tillhörande investeringar, som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa.Målet är att främja bearbetningen av gödsel, avloppsslam från reningsverk och andra motsvarande näringshaltiga biomassor i syfte att ta tillvara nödvändiga näringsämnen för jordbruket exempelvis genom att utveckla organiska gödselpreparat eller andra produkter av högre förädlingsgrad.

Förhoppningen är att försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen även ska bidra till att åtgärda problemen med tillgången till gödselpreparat som krisen i Ukraina orsakar.

"Krisen i Ukraina och dess effekter försämrar tillgången till industriella gödselpreparat och höjer deras pris. Nu är det hög tid att verkställa innovationer och genomföra produktiv verksamhet i anslutning till näringsåtervinning för att testade och trygga återvinningsgödselpreparat ska fås ut på marknaden för att ersätta dyra oorganiska gödselpreparat", säger NTM-centralen i Södra Österbottens utvecklingsexpert Anja Norja.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022 är en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram.NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för verkställandet av det riksomfattande försöksprogrammet.

När det gäller forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt går följande ansökningsperiod ut redan 29.4.2022, men under innevarande år ordnas ännu två ansökningsperioder för såväl investerings- som forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Dessa ansökningsperioder slutar 31.8.2022 och 31.10.2022.

Om du har en projektidé, ta kontakt med försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.

Nyckelord

Kontakter

Utvecklingsexpert Anja Norja, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 587, for-namn.efternamn@ntm-centralen.fi

Landsbygdsenhetens chef Ritva Rintapukka, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 619, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio-Biström, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 400, fornamn.efternamn@mmm.fi

Bilder

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Haasteista huolimatta talvikauden tienhoidon palautteet valtakunnan kärkitasoa (Keski-Suomi, Itä-Suomi)25.5.2022 09:15:03 EEST | Tiedote

Väyläviraston vuosittain teettämässä talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa mitataan yksityishenkilöiden sekä raskaan liikenteen tyytyväisyyttä mm. liukkauden torjuntaan, lumen auraukseen sekä tienpinnan tasaisuuteen. Tutkimus antaa erittäin tärkeää palautetta asiakkailta ja tuloksia hyödynnetään talvihoidon kehittämisessä. Talven 2021–2022 tienkäyttäjätutkimus paljastaa, että tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on hiukan laskenut edellisestä talvikaudesta, mutta on silti keskimäärin valtakunnan kärkitasoa Keski- ja Itä-Suomessa.

Östra och södra Finlands vattentjänststrategi - mätarna underlättar verkställandet (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)24.5.2022 11:34:46 EEST | Tiedote

Strategiarbetet för östra och södra Finlands vattentjänst har framskridit till att välja mätnings- och uppföljningsmodell. Valet av mätarna har gjorts noggrannt och man har kommit fram till en tillräckligt enkel mätningsmodell, så att verkställandet säkert kommer i gång. Under de senaste månaderna har vår verksamhetsmiljö förändrats kraftigt, så det är synnerligen viktigt att begripa hur man ska förbereda sig inför olika situationer inom vattentjänsten. Vi framhåller beredskap och temat cyberrisker starkare än förut i strategin.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - mittarit tukevat toimeenpanon onnistumista (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)24.5.2022 11:34:20 EEST | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on edetty strategian mittariston ja seurantamallin valintaan. Mittareiden valinta on tehty huolellisesti ja päädytty riittävän yksinkertaiseen mittaristoon, jotta toimeenpano lähtee varmasti käyntiin. Toimintaympäristömme on muuttunut viime kuukausina rajusti, joten on erityisen tärkeää hahmottaa, miten vesihuollossa varaudutaan eri tilanteisiin. Varautumisen ja kyberriskien teemaa pidetään strategiassa esillä entistä vahvemmin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum