Varsinais-Suomen ELY-keskus

Fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft i november – antalet arbetslösa minskade endast något

Dela

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av november 20 500 arbetslösa arbetssökande. I november brukar antalet arbetslösa vanligen öka något jämfört med oktober, men denna gång minskade det med 200 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 4 700 personer (19 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (20 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 3 500 personer jämfört med året innan.

I slutet av november var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,9 %, vilket är 2,1 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (9,6 %).

I november var antalet arbetslösa betydligt mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Saloregionen (25 %) och den minsta skillnaden i Åbo ekonomiska region (17 %).

Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska region (9,4 %) och Åbo stad (12,2 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbolands skärgård (6,3 %) och av kommunerna i Sagu (3,5 %).

Under året har efterfrågan på arbetskraft varit ovanligt hög och i praktiken söks kunnig arbetskraft inom alla branscher i större utsträckning än under de senaste åren. Flest jobb ledigförklarades inom byggnadsarbete, där efterfrågan har varit mer än 60 % större i år jämfört med den situation som rådde för ett år sedan. Inom industrin (exkl. metall) har antalet lediga jobb mer än fördubblats jämfört med året innan. Även inom den tekniska branschen, social- och hälsovårdsektorn och transportbranschen har det funnits över 70 % mer nya lediga jobb än för ett år sedan.

Mera information:

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Työllisyyskatsaukset, Varsinais-Suomi

Nyckelord

Kontakter

Timo Vahtonen
Työelämäkoordinaattori
timo.vahtonen@ely-keskus.fi
0295 020 035 (myös tekstiviestit)
Työelämä- ja yrittäjyyspalvelut -yksikkö

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mer än dubbelt så många nya lediga jobb i december jämfört med året innan25.1.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets och näringsbyrå fanns i slutet av december 22 400 arbetslösa arbetssökande. I december brukar antalet arbetslösa vanligen öka rejält jämfört med november och denna gång ökade det med 2 000 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 8 400 personer (27 %), dvs. snabbare än i hela landet generellt (23 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 6 600 (74 %) personer jämfört med året innan. I slutet av december var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,8 %, vilket är 3,7 procenten heter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (10,5 %). I december var antalet arbetslösa betydligt mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Saloregionen (29 %) och den minsta skillnaden i Nystadsregionen (23 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska region (10,3

Uusia työpaikkoja auki joulukuussa yli tuplaten viime vuoteen verrattuna25.1.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 22 400 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä nousee yleensä reippaasti marraskuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä nousi 2 000 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 8 400 henkilöllä (27 %) eli vauhdikkaammin kuin koko maassa yleisesti (23%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 6 600 (74%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,8 % eli 3,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (10,5 %). Joulukuussa työttömiä oli rajusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (29%) ja pienin Vakka-Suomessa (23%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,3 %) sekä Turun kaupungissa (13,2 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,9 %)

Utkasten till vägplanen för Kustö bro presenteras virtuellt för allmänheten på Teams 20.1.202217.1.2022 13:56:14 EET | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland och S:t Karins stad utarbetar en vägplan för förnyandet av Kustö bro på Skärgårdsvägen (landsväg 180) i Kustö sund. Utarbetandet av vägplanen inleddes i slutet av 2021 och utkasten till vägplanen presenteras vid ett virtuellt publikevenemang på Teams torsdag 20.1.2022 kl. 18.00–19.30. Man kan bekanta sig med planutkasten på förhand i kartresponssystemet.

Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle virtuaalisesti Teamsilla 20.1.202217.1.2022 13:55:25 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Kaarinan kaupunki laativat tiesuunnitelmaa Saaristotiellä (mt 180) Kuusistosalmessa sijaitsevan Kuusistonsillan uusimiseksi. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty loppuvuodesta 2021 ja tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään virtuaalisessa yleisötilaisuudessa Teamsilla torstaina 20.1.2022 klo 18.00–19.30. Suunnitelmaluonnoksiin pääsee tutustumaan ennakkoon karttapalautejärjestelmässä.

Elbussar till regionlinjen Pargas-Åbo17.1.2022 13:40:00 EET | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland har konkurrensutsatt busstrafiken på linjerna Pargas–Åbo 801–802 och Houtskär–Korpo–Nagu–Pargas-Åbo 901–904. Linjerna 801–802 mellan Pargas och Åbo kommer att få elbussar före utgången av 2023. Det är fråga om NTM-centralernas första regionala upphandling av kollektivtrafik där man förutsatt eldrivna fordon. Med hjälp av elfordonen strävar man efter att minska trafikutsläppen. I och med konkurrensutsättningen kommer bussarna också att få informationsskärmar och det blir möjligt att köpa en enkelbiljett med bankkort. Den nya avtalsperioden enligt anbudsförfarandet inleds den 1.6.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum