Aluehallintovirasto

Fortsatt stängda motions- och rekreationsutrymmen i Nyland och Päijänne-Tavastland till 28 april

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fortsätter i enlighet med de regionala samordningsgruppernas rekommendationer stängningsbeslutet för utrymmena inom Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt fram till 28.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 9.4.2021 fattat beslut som förordnar att utrymmena fortfarande ska hålla stängt inom Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt under perioden 15–28 april. Beslutet träder i kraft så snart som det nuvarande beslutet upphör att gälla.

Beslutet att stänga utrymmen gäller på ett omfattande sätt aktörernas följande utrymmen både inom den offentliga och privata sektorn:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Utrymmena som ska stängas är fastställda i lagen om smittsamma sjukdomar. I dessa utrymmen bedrivs vanligen verksamhet som innebär hög smittrisk - mänskorna vistas långa tider i samma utrymmen och verksamhetens art är sådan där risken för virusspridning är förhöjd.

Dessutom kan utrymmen som annars är förordnade att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre än det. De utrymmen som ska stängas kan användas för att tillhandahålla lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering. Stängningsbeslutet gäller enligt lag inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. (Läs mer om begränsningen av användningen av utrymmena för verksamhet som hör till privatlivet på regionförvaltningsverkets webbplats.)

”Bland verksamhet som hör till privatlivet ingår inte idrottslagets träningar eller träning i gym med personer som inte känner varandra från tidigare”, preciserar regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Syftet med stängningsbeslutet är att minska närkontakterna och verksamhet som med tanke på virusspridningen har hög risk, och det är inte meningen att man ska hitta sätt att kringgå restriktionerna.Vi kräver nu ansvar från både aktörer och privatpersoner. Närkontakter måste fortfarande undvikas till varje pris för att smittsiffrorna ska fortsätta att minska och vi ska kunna lätta på restriktionerna. "

Regionförvaltningsverket kan fatta beslutet om incidensen överstiger 50 fall per 100 000 personer över två veckor, om det i området konstateras sjukdomskluster som är svåra att spåra och om det finns risk för att sjukvården i området överbelastas. Beslutet kan enligt lag fattas för högst två veckor åt gången.

Enligt de regionala samordningsgruppernas bedömningar är det fortfarande nödvändigt att hålla lokalerna stängda inom sjukvårdsdistriktens områden och kriterierna för att fatta beslutet uppfylls. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt har det epidemiologiska läget förbättrats till den grad att Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte fortsätter förordnandet att stänga lokalerna efter den 14 april 2021.

I Egentliga Tavastlands område gäller däremot till utgången av april regionförvaltningsverkets föreläggande om att olika aktörer inom den offentliga och privata sektorn i stor utsträckning måste trygga kundernas möjligheter att upprätthålla säkert avstånd. Motsvarande föreläggande gäller också hela södra Finlands område fram till utgången av april, med andra ord Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt men också Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Mer information i pressmeddelandet som publicerades 31.3.2021

Kommunerna övervakar i samarbete med regionförvaltningsverket att förordnandet om stängning av kundutrymmen följs. Kommunerna övervakar dessutom de allmänna hygienarrangemangen i kundutrymmena och arrangemangen som möjliggör säkert avstånd.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Coronapandemin förde myndigheterna samman inom tillsynen över personlig skyddsutrustning5.5.2021 06:43:22 EEST | Tiedote

Våren 2020 ökade behovet av personlig skyddsutrustning kraftigt i EU på grund av coronavirusets spridning. Samtidigt upptäcktes problem i tillgången till och kvaliteten på skyddsutrustning i Europa och i hela världen. "På grund av utmaningarna med skyddsutrustning granskades och intensifierades kontrollåtgärderna i samarbete mellan myndigheterna. I anslutning till detta strävade myndigheterna efter att främja utsläppandet av dessa kritiska skyddsutrustningar ut på marknaden, berättar överinspektör Mari Knuuttila från regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd. I myndigheternas tillsynssamarbete deltog social- och hälsovårdsministeriet (HIM), regionförvaltningsverkets (RFV) ansvarsområden för arbetarskydd, Tullen samt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum