Aluehallintovirasto

Fortsatta restriktioner för sammankomster i februari i de fyra sjukvårdsdistrikten i södra Finland

Dela

Enligt de regionala coronauppföljningsgruppernas bedömningar behövs de nuvarande restriktionerna för sammankomster också i februari inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket fattade den 27 januari 2021 beslut genom vilka alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer är förbjudna inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt och alla motsvarande sammankomster med över 20 personer inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Det är skäl att undvika också små sammankomster alltid då det är möjligt.

Den 27 januari 2021 fattade Regionförvaltningsverket i Södra Finland i sin region fyra beslut om att förlänga de nuvarande restriktionerna, som gäller till utgången av januari, så att de är i kraft också under februari, det vill säga under tiden 1–28.2.2021.

  • Inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts områden är samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus med över 10 (tio) personer förbjudna.
  • Inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikts område är samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer inomhus och utomhus förbjudna.

Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas. Det är möjligt att ordna sammankomster med ovan nämnda begränsningar av antalet deltagare, men även då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Också av dessa sammankomster bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel företags och sammanslutningars lagstadgade och stadgeenliga möten. Det rekommenderas att mötena ordnas på distans alltid när det är möjligt.

Sammankomstbegränsningarna grundar sig på en epidemiologisk lägesbedömning, statsrådets handlingsplan för hybridstrategin, Institutet för hälsa och välfärds utlåtande om rekommenderade åtgärder vid epidemins olika faser och social- och hälsovårdsministeriets styrning. Enligt dessa ska begränsningsåtgärderna vara proaktiva och tillräckligt omfattande, vid regionala begränsningar måste också de omkringliggande områdenas och det nationella läget beaktas och rekommendationerna och begränsningarna kan endast lättas efter noga övervägande. Även enligt de regionala coronauppföljningsgrupperna som samordnas av sjukvårdsdistrikten är det nödvändigt att förlänga de nuvarande restriktionerna för sammankomster. Om sjukdomsläget förändras avsevärt kan regionförvaltningsverket fatta nya beslut om begränsningen av sammankomster.

Inom Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer förbjudna till och med den 15 februari 2021 genom det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 21 januari 2021.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom kvällssamvaro eller familjefester och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Institutet för hälsa och välfärd, sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt gällande tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden. Det är synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer så att det epidemiologiska läget inte försämras och hälso- och sjukvårdens kapacitet kan tryggas. Den nya virusmutationen ökar risken för att sjukdomsläget snabbt ska försämras. I det här läget är det skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

Mer information:

För media:

  • Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 564
  • Merja Ekqvist, överdirektör (kontakt via assistent Taina Kemppi), tfn 0295 016 051

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Korjaus aikaisempaan päätökseen – Essoten kuntien alueella turvavälit täytyy taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa2.3.2021 17:04:50 EETTiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki 26.2.2021 päätöksen, joka velvoittaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Essote) alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätöksen liitteenä olleesta kuntalistasta puuttui Joroisten kunta, minkä takia Itä-Suomen aluehallintovirasto on korjannut päätöstä.

////Lisätty uusi linkki//// KUTSU JA STREEMAUSLINKKI MEDIALLE: Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen2.3.2021 16:45:31 EETTiedote

Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan koronaepidemian poikkeusoloihin liittyvistä päätöksistä Pohjois-Pohjanmaalla. Tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen esittää myös oman katsauksen.

KUTSU JA STREEMAUSLINKKI MEDIALLE: Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen2.3.2021 13:17:38 EETKutsu

Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan koronaepidemian poikkeusoloihin liittyvistä päätöksistä Pohjois-Pohjanmaalla. Tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen esittää myös oman katsauksen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös tilojen sulkemisesta pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla pysyy ennallaan – ohjeita terveysturvallisuudesta on kaikkien syytä noudattaa2.3.2021 13:15:00 EETTiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 26.2.2021 päätöksen, jolla määrätään suljettavaksi tietyt tilat pääkaupunkiseudulla eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan alueella sekä Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan alueella 1.–14.3.2021 väliseksi ajaksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum